The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 82. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
278

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 1914 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.


Mi.140, 141, 142, 14
200 PLN
279

1915 okupacja austro–węgierska, list wartościowy wysłany z poczty etapowej Jędrzejów „a” do Karlsbad z piękną frankaturą znaczkami pierwszego wydania K.u.K. Feldpost.

Fi.1, 2, 3, 7, 8
1 260 PLN
SOLD
280

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

Fi.ON1-5
110 PLN
281

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
282

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.ON5
70 PLN
283

1915 okupacja austro-węgierska, list firmowy wysłany z poczty etapowej Noworadomsk „a” do Wiednia ocenzurowany w Noworadomsku.

Fi.6
130 PLN
284

1915 okupacja austro-węgierska, list polecony wysłany z poczty etapowej Dąbrowa In Polen „a” do Pragi ze stemplem formacyjnym.

Fi.10
81 PLN
SOLD
285

1915 okupacja austro–węgierska, list wartościowy wysłany z poczty etapowej Kielce „b” do poczty polowej 125 z mieszaną frankaturą znaczkami pierwszego i drugiego wydania K.u.K. Feldpost.

Fi.14, 23
810 PLN
SOLD
286

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
287

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
288

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
700 PLN
289

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
400 PLN
290

1915 okupacja austro-węgierska, komplet prób w kolorze czarnym serii Feldpost II, znaczki niegumowane, cięte (19 sztuk), na oryginalnych papierach jak w serii definitywnej: wartości halerzowe – papier biały średni, 1 K – papier kremowy, 3 K – papier zielony, 5 K – papier jasno szary, 10 K – papier szary.

Fi.22-48nz P
700 PLN
291

1915 list polecony z Lublina do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Lublinie.

Fi.25, 30
120 PLN
292

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
50 PLN
293

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
294

1915 okupacja austro-węgierska, karta całostka wysłana z poczty etapowej Miechów „b” do Wiednia.

Fi.Cp1
40 PLN
SOLD
295

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa użyta po za obszarem stosowania, wysłana 25.5 z Ludwigshafen!!! do Belgii!!! a stamtąd po dofrankowaniu znaczkiem niemieckiej poczty okupacyjnej w Belgii, przesłana 28.V z poczty polowej nr.15 do Ludwigshafen; niespotykane użycie pocztowe!

Fi.Cp2
120 PLN
296

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
60 PLN
297

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 500 PLN
298

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 500 PLN
299

1915 seria Feldpost I na wycinkach z polskimi kasownikami.

Fi.OA1-21
2 000 PLN
SOLD
300

1915 seria Feldpost I w pięknym stanie.

Fi.OA1-21
2 200 PLN
301

1915 seria Feldpost I.

Fi.OA1-21
900 PLN
302

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

Fi.OA21No
500 PLN
303

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

Fi.OA22-48
1 200 PLN
304

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48
350 PLN
305

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

Fi.OA22-48
900 PLN
306

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
700 PLN
307

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
80 PLN
308

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
40 PLN
309

1915 stemplowany luzak.

Fi.OA47
230 PLN
310

1915 parka znaczków za 5 kr.

Fi.OA47
950 PLN
311

1915 znaczek cięty.

Fi.OA47nz
500 PLN
312

1915 okupacja niemiecka Belgii, znaczki I wydania skasowane 9.7 na karcie w Brukseli (znaczki kasowane Mi.40.-).


Mi.5-9 
40 PLN
313

1915 list polecony z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.


Mi.142, 144, 145, 186, 188
140 PLN
314

1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.


80 PLN
315

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.


35 PLN
316

1915 list na kopercie firmowej z Warszawy do Kopenhagi, znaczek stemplowany utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym z Warszawa, koperta otwierana z boku przez rosyjską cenzurę wojskową, jej stempel na odwrocie, piękny stan zachowania.


380 PLN
317

1915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.


100 PLN