The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 82. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3566

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, podobóz Gusen, bardzo rzadka karta informacyjna od zarząd obozowego, pierwsza wiadomość o pobycie więźnia w obozie, wysłana 6.VII do miejscowości Neudorf kreis Rypin (Nowa Wieś), znaczek unieważniony kasownikiem urzędu pocztowego Poznań (Posen 3)!!! literatura dotycząca obozów koncentracyjnych wymienia Poznań jako znane miejsce wysyłki korespondencji z tego obozu, jednak nie wyjaśnia tej zagadki; czerwona pieczęć informacyjna dotycząca sposobu adresowania przesyłek do więźnia, fioletowy stempelek "2x im Monat ..." podający dopuszczalną miesięczną liczbę przesyłek; fioletowy stempel cenzury; niezwykle rzadka całość w słabszym stanie zachowania, ale stemple czysto i czytelnie; gwarancja.


1 000 PLN
3567

1940 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z listem wysłana 17.7 z obozu do Królewskiej Huty, znaczek z dwóch stron oderwany od koperty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na kopercie i wewnątrz listu stemple cenzora z parafką; rzadko spotykany w tak dobrym stanie zachowania zestaw; z kolekcji B.Grodzińskiego.


800 PLN
3568

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, korespondencja między deportowanymi do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.4 z miejscowości Bułajewo w północnym Kazachstanie adresowana do sowchozu w obwodzie pawłodarskim.


150 PLN
3569

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, karta pocztowa wysłana 21.II z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Swierdłowska obłast) do lekarza zatrudnionego w sanatorium dziecięcym w miejscowości Brzuchowice pod Lwowem, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
3570

1941 Joszkar-Oła w kompleksie obozowym "Temnikowskije Łagiera", karta pocztowa wysłana 14.X z Moskwy do miejscowości Cibiknur (kasownik odbiorczy); stempelek cenzury nr.512; większość więźniów stanowiły kobiety, zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


120 PLN
3571

1941 Zakłady BMW w Monachium - niemiecki obóz pracy przymusowej, widokówka wysłana 22.1 z Monachium do Warszawy, słabszy stan zachowania; temat - SAMOCHÓD, MOTORYZACJA.


60 PLN
3572

1941 (?) Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; telegram wysłany do Lwowa.


50 PLN
3573

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, listownik wysłany 1.8 z obozu do miejscowości Babsk, stempelek cenzury z parafką cenzora; walor w dobrym stanie zachowania (krawędzie nieznacznie przycięte).


250 PLN
3574

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
3575

1943 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
3576

1943 Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - karta z sygnaturą (E/0254) wysłana 9.5 z obozu do Warty, datownik nadawczy HAMBURG-BERGEDORF 1 z wyróżnikiem "m", stempelek cenzury z parafką cenzora; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); z kolekcji B.Grodzińskiego.


600 PLN
3577

1943 kartka od Polaka z Dubna na Ukrainie do obozu pracy przymusowej w kopalni w Niedergeorgenthal na terenach Czechosłowacji.


140 PLN
3578

1944 Lager Eiche - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana z Łowicza 5.12; nadawca opisuje losy mieszkańców Warszawy i żołnierzy AK po upadku Powstania.

Fi.Cp10
120 PLN
3579

1944 karta pocztowa z robót przymusowych w Niemczech wysłana 27.11 z miejscowości Granzin do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, stempel wpływu z datą "4 XII 1944"; dobry stan zachowania (niewielkie naderwanie górnej krawędzi).


Mi.P312a/03
80 PLN
3580

1944 München-Stadelheim - niemieckie więzienie w Monachium, rzadki listownik - formularz z 9.VII adresowany do Poznania przez przetrzymywaną tam Polkę, nadany 11.VII - frankatura mechaniczna więzienia; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.

W więzieniu München-Stadelheim zabito poprzez zgilotynowanie, Sophie Scholl 22 letnią niemiecką działaczkę organizacji ruchu oporu antynazistowskiego Biała Róża.


1 000 PLN
3581

1944 HASAG WERK III RAKÓW - niemiecki obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję, założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942 zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przebywała ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali tam egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego; po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 13.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
3582

1944 Kolz - niemiecki obóz pracy znajdujący się w miejscowości Tambach-Dietharz, fioletowy dwuwierszowy stempelek obozu "Lager Kolz Tambach-Dietharz" - niezwykle rzadko spotykany przypadek oznaczania korespondencji, na ogół adresy nadawcy wpisywano odręcznie, niekiedy nie podając nawet nazwy obozu; widokówka wysłana 8.3 z obozu do Kutna; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
3583

1944 Excelsior-Werk - niemiecki obóz pracy w Iserlohn w Westfalii, list wysłany 17.I z obozu do miejscowości Hyzin koło Przeworska; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
3584

1944 karta pocztowa wysłana z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa, przesłana 26.10 ambulansem 673 relacji DRESDEN-KOHLFURT-BRESLAU; niewielkie przebarwienia w rzeczywistości prawie niewidoczne; gwarancja Falkowski.


80 PLN
3585

1944 Lipusz (Lippusch) - mały niemiecki obóz pracy utworzony w 1943, zlikwidowany w 1945, mieścił się w 8 barakach, w obozie przebywali Polacy, Rosjanie, a przez pewien czas także 12 jeńców angielskich, przeciętny stan - 450 osób, latem 1944 przywieziono ok. 300 Polaków z łapanek ulicznych w Warszawie, robotnicy pracowali w firmie budowlanej "Heimstätte Danzig-Westpreussen GmbH" przy budowie koszar i domów; karta pocztowa do komendanta obozu wysłana 27.11 z Radomska, przez ojca, w sprawie syna młodego powstańca z Warszawy - Tadeusza Tomickiego, który przebywał w tym obozie; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
3586

1944(?) sowieckie deportacje ludności polskiej, telegram do Lwowa nadany 21.XI potwierdzający otrzymanie pieniędzy przez Polkę wywiezioną do miejscowości Borowoje w Kazachstanie, cenzura.


100 PLN
3587

1944 Reken - niemiecki kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa wysłana 10.12 z obozu do Kielc; niewielkie rozdarcie z lewej strony sklejone.


80 PLN
3588

1944 Lager 92 Katscher (Kietrz) - niemiecki obóz dla wysiedlonych Polaków zorganizowany na terenie tamtejszej fabryki dywanów i pluszu, w której z włosów zamordowanych w KL Auschwitz (niemieckim nazistowski obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu) kobiet przygotowywano tzw. włosiankę krawiecką; karta pocztowa do obozu wysłana 13.III z Falenicy.


300 PLN
3589

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Przemyśla do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
3590

1944 Öhringen w Wirtembergii - niemiecki obóz pracy przymusowej dla mieszkańców Warszawy wywiezionych jeszcze w czasie trwającego Powstania; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble w rzeczywistości stanowił on zaledwie kamuflaż dla olbrzymiej podziemnej fabryki samolotów; karta wysłana 27.9 z obozu do Brwinowa; doskonały stan zachowania.


120 PLN
3591

1944 list z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa nadany w agencji pocztowej, dwuwierszowy w ramce stempelek "Wittkiel/ über Kappeln (Schlei)" odciśnięty prawidłowo obok znaku opłaty, który skasowano 9.3. datownikiem urzędu nadrzędnego KAPPELN (SCHLEI); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
3592

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa wysłana 25.1 z fabryki cukru w Stavenhagen do niemieckiego obozu pracy Wessenberg, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
3593

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa wysłana 8.1 z Berlina do Pruszkowa przez przymusowego pracownika firmy Butzke G.m.b.H.


80 PLN
3594

1945 Auschwitz - komplet 11 widokówek wydanych przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu przedstawiających fragmenty niemieckiego obozu koncentracyjnego, na froncie i na odwrocie opisy w czterech językach: polskim, rosyjskim, angielskim i francuskim; bardzo dobry stan zachowania (karta rozkładana z niewielkimi przebarwieniami); podobny komplet sprzedano w zeszłym roku na aukcji w Niemczech za blisko 3000 złotych.


1 600 PLN
3595

1946 Intyjski ITŁ (poprawczy obóz pracy) osiedle Inta w Autonomicznej Republice Komi, karta pocztowa z obozu wysłana 15.IV do Siedlec, stempelek cenzury polskiej 3273 dla korespondencji zagranicznej; więźniowie obozu pracowali przy eksploatacji złóż węgla i przy budowie elektrowni; na karcie w charakterze ilustracji wydrukowano tekst hymnu ZSRR, karta archiwizowana (minimalnie słabszy stan zachowania).


200 PLN
3596

1955 Workuta - lotniczy list polecony, wysłany 29.5 przez zesłańców do Warszawy; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie, wśród których były tysiące Polaków, stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po wkroczeniu sowietów na tereny Polski zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny.


200 PLN
3597

1956-1958 karnet poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozie koncentracyjnym Buchenwald.


Mi.538, 606-8A, 635-39, 651
30 PLN
3598

1957-1959 karnet poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozie koncentracyjnym Ravensbrück.


Mi.566-67, 715-19, 720
30 PLN
3599

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
3600

1965 Oświęcim, arkusik nalepek wydanych z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu.


40 PLN
3601

1968 karnet - "ODSŁONIĘCIE POMNIKA WALKI I MĘCZEŃSTWA STUTTHOF".

Fi.1648
Mi.1791 
40 PLN
4114

1942 Krzesiny - niemiecki obóz pracy - Reichsbahnlager Kreising-Posen, filia obozu Stadion Miejski w Poznaniu, karta pocztowa z obozu wysłana 14.12 do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie;

obóz funkcjonował w latach 1941-43, mieścił się w 17 barakach, przebywali w nim obywatele polscy pochodzenia żydowskiego i Żydzi z Niemiec, więźniowie pracowali na lotnisku w Krzesinach i przy układaniu torów kolejowych w Kobylem Polu i Szczepankowie, w obozie były przypadki wieszania więźniów przez Niemców.


250 PLN