The auction will start on 19.04.2024

Auction 82. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6716

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
6717

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w lewo - na lewych znaczkach nie całkiem widoczny nominał 50 zł. a po prawej cyfra 3 i kawałek 5, na prawych tylko nominał - niepełne 50 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
140 PLN
6718

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo nadrukiem - po lewej tylko zł, po prawej 350; na marginesie data zamówienia, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
120 PLN
6719

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
6720

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
6721

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
50 PLN
6722

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
140 PLN
6723

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
6724

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
6725

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
6726

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożny dziewięcioblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem tak silnie przesuniętym, że górne znaczki pozostają bez nowego nominału, gwarancja.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
600 PLN
6727

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
6728

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
6729

1990 wydanie przedrukowe, pasek znaczków z przesuniętym w dół nadrukiem, górne znaczki bez nominału, na dole nominał na marginesie, pozostałe znaczki z nominałem na górze zamiast na dole znaczka.

Fi.3121MK
Mi.3269
140 PLN
6730

1990 wydanie przedrukowe, pasek znaczków z przesuniętym w dół nadrukiem, górny znaczek bez nominału, na dole nominał na marginesie, pozostałe znaczki z nominałem na górze zamiast na dole znaczka.

Fi.3121MK
Mi.3269
70 PLN
6731

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
6732

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
6733

1990 10. rocznica powstania NSZZ Solidarność, arkusz sprzedażny.

Fi.3133 ark.
Mi.3281
65 PLN
SOLD
6734

1990 Lech Wałęsa - laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r, 12-blok z górnym i bocznymi marginesami z nazwą emisji, czyste.

Fi.3152
Mi.3300
30 PLN
6735

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, marginesowy znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.400.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
350 PLN
6736

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu (Fi.800.-), dodatkowo z liczbą rozrachunkową na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII
800 PLN
6737

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
6738

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
6739

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
6740

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
175 PLN
6741

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
30 PLN
6742

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
6743

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
6744

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz sprzedażny i blok.

Fi.3195-200 ark., bl.145
Mi.3343-8, Bl.115
20 PLN
6745

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
6746

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
6747

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
6748

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3213-3328
Mi.3361-3476
300 PLN
6749

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, seria z blokiem w okolicznościowych karnetach z autografem projektanta kart art. plastyka Macieją Jędrysika.

Fi.3225-6, bl.147
Mi.3383-4, Bl.117
90 PLN
6750

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Bracelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

Fi.3244A
Mi.3392B
10 PLN
6751

1992 Plakat polski (II), seria w paskach 4-znaczkowych z dolnymi marginesami z nazwą emisji i numerami, (cena kompletu arkusików (Fi.1500.-); czyste.

Fi.3257-60
Mi.3405-08
50 PLN
SOLD
6752

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
6753

1993 rocznik kopert FDC (bez bl.151A(108A); Fi.185,70).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
140 PLN
6754

1993 rocznik znaczków czystych (bez bl.151(107)I-II; Fi.193,60).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
150 PLN
6755

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN