The auctions ends in:

Page:
Polish People's Republic 1952-1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
5678
Fi.664-6
Mi.802-4

BRAK OPISU1953 Mistrzostwa Europy w boksie w warszawie, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

150 PLN
5679
Fi.622 B2
Mi.760

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, znaczek za 45 gr. z błędem na poz.27 "cyfra 4 ścięta z góry", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
5680
Fi.622-3
Mi.760-1

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

40 PLN
5681
Fi.622-3
Mi.760-1

1952 uchwalenie konstytucji PRL, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

60 PLN
5682
Fi.622-23
Mi.760-61 

1952 FDC - "Uchwalenie Konstytucji PRL".

25 PLN
5683
Fi.626-8
Mi.764-6

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

40 PLN
5684

Fi.626B1
Mi.764

1952 elektrownia w Jaworznie, dolne znaczki z podwójnym moletowaniem liter ELEK, górny lewy znaczek ze smugą na trzecim kominie.

65 PLN
5685

Fi.628a
Mi.766C

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾ blok legitymacyjny z oznaczeniem walca (1 walec, 5 nakład, 5 moletowanie) znajdującym się nad 10 znaczkiem w arkuszu, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

225 PLN
SOLD
5686
Fi.628a
Mi.766C

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
5687
Fi.629
Mi.767

1952 zabytkowe budowle, znaczek obiegowy z przesuniętą perforacją.

15 PLN
5688

Fi.631I
Mi.469I

1952 zabytkowe budowle, marginesowy czworoblok czystych znaczków za 1 zł. - odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.180.-).

160 PLN
SOLD
5689
Fi.631I
Mi.769I

1952 zabytkowe budowle, znaczek z napisem NIDZIGA zamiast NIEDZICA.

35 PLN
SOLD
5690
Fi.631I B
Mi.769I 

1952 zabytkowe budowle, znaczek za 1 zł. NIEDZIGA zamiast NIEDZICA z dodatkowym błędem "belka między S a K w POLSKA", gwarancja Korszeń.

600 PLN
5691
Fi.634
Mi.772

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

20 PLN
5692
Fi.637-8
Mi.775-6

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

30 PLN
5693
Fi.641-2A
Mi.779-80B

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.80.-).

70 PLN
5694
Fi.641-2A
Mi.779-80B

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.90.-).

70 PLN
5695
Fi.641-2B
Mi.779-80A

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony.

80 PLN
5696
Fi.641-2B
Mi.779-80A

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony, kasowane z pełną oryginalną gumą.

50 PLN
5697
Fi.641B
Mi.779A

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, 45+15gr znaczek ząbkowany z pustopolem z lewej strony, czysty.

40 PLN
5698
Fi.651-2
Mi.789-90

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Wiedniu, seria z odmianami.

15 PLN
5699
Fi.XXV
Mi.782I

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro), gwarancja Korszeń.

80 PLN
5700
Fi.653
Mi.791

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym drukiem barwy czerwonej w dół.

100 PLN
5701
Fi.653
Mi.791

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek za 60 gr z przesuniętym drukiem koloru czerwonego, czyste, gwarancja Krawczyk.

100 PLN
5702
Fi.653-4
Mi.791-2

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

400 PLN
5703
Fi.653-98
Mi.791-833

1953 rocznik kopert FDC (Fi.859.-).

1 200 PLN
5704
Fi.653-98
Mi.791-836

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.685,50.-).

445 PLN
5705
Fi.657-58
Mi.795-96

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

60 PLN
5706
Fi.658B1, 595
Mi.733, 796

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócone 1" na liście poleconym z Bytomia 25.8.55 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

180 PLN
5707
Fi.659-60
Mi.797-8

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

60 PLN
5708
Fi.659-60
Mi.797-8

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

20 PLN
5709
Fi.661-3
Mi.799-801

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

150 PLN
5710
Fi.661-63
Mi.799-801

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.100.-).

80 PLN
5711
Fi.661-63
Mi.799-801

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.40.-).

35 PLN
5712
Fi.661-63
Mi.799-801 

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", edycja specjalna dla VIP-ów, wydana na szarym marmurkowym papierze, znaczki ostemplowane w Łodzi; bardzo rzadko spotykana odmiana; dokonały stan zachowania.

150 PLN
5713
Fi.661-63
Mi.799-801 

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

40 PLN
5714
Fi.661-63
Mi.799-801 

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

200 PLN
5715
Fi.662
Mi.801 

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, 80 gr zielone - frankatura pojedyncza, miejscowy list polecony przesłany 6.VI w Warszawie.

10 PLN
5716
Fi.664-66
Mi.802-04 

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953".

50 PLN
5717
Fi.664-66
Mi.802-4

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria czysta (Fi.90.-).

70 PLN