The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 82. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1606 kompletny list Anny Branickiej z Ruszczy Lubomirskiej, żony Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, datowany "28 dnia stycznia 1606", wysłany do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Hetmana Jana Karola Chodkiewicza dowodził, jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, którego to tytułu jak widać używał już wcześniej; był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, pierwszym Panem na Łańcucie; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu i odpisem; zachował się w niezłym stanie, tusz nieco wyblakły, ale czytelny, lekkie przetarcia na krawędziach, kawałek spodniej strony wycięty na tzw. zapinke, co było w tamtym okresie powszechne; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 200 PLN
2

1748 list do księcia Franciszka Lubomirskiego w Rzeszowie, odręczna adnotacja "expedit", dobrze zachowana pieczęć lakowa, ubytki tylnej części koperty.


200 PLN
3

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - No 5 GRANDE ARMEE, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 16.IX z Gdańska Wrzeszcza (Langfourt) - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 5 GRANDE ARMEE (3 Dywizja 4 Korpusu gen.Legranda), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 800 PLN
4

1808 obszar I Rzeczypospolitej - LIPAWA jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim LIBAU (Dobin 27.2.06.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi, na odwrocie ładnie zachowana pieczęć lakowa; Libawa po I rozbiorze była jedynym portem morskim Rzeczypospolitej, w III rozbiorze zagarnięta przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; na oferowanym liście użyto stempla nadawczego w dawnym typie "północnym" opisanym przez S.Miksteina w monografii "Pieczęcie pocztowe na ziemiach Polski w XVIII wieku" na str. 80, ten typ jednowierszowych pieczęci rozprzestrzeniał się bez żadnych przeszkód ku wschodowi aż do lat 1780-tych, skutkiem czego już po 1775 r. na wschodnich wybrzeżach tego morza (Bałtyku) spotykamy jednowierszowe pieczęcie. Z nadmorskich miast (Mitawa, Libawa, Ryga, Petrsburg) typ ten obejmuje coraz dalsze rozmiary w głąb prowincyj nadbałtyckich, rozprzestrzeniając się aż po linję Niemna ku południowemu wschodowi...na krótki czas jednego 10-lecia widzimy oddziaływanie wpływów polskich, wyrażających się w zaprowadzeniu pierwszego typu polskich pieczęci kolistych w Mitawie i Libawie.; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
5

1809 obszar I Rzeczypospolitej - GOLDYNGA, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim GOLDINGEN (Dobin 27-2-04.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1561 roku Kurlandia ze stolicą w Goldyndze została lennem Rzeczypospolitej, Goldynga była jej stolicą i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; na oferowanym liście użyto stempla nadawczego w dawnym typie "północnym" opisanym przez S.Miksteina w monografii "Pieczęcie pocztowe na ziemiach Polski w XVIII wieku" na str. 80, ten typ jednowierszowych pieczęci rozprzestrzeniał się bez żadnych przeszkód ku wschodowi aż do lat 1780-tych, skutkiem czego już po 1775 r. na wschodnich wybrzeżach tego morza (Bałtyku) spotykamy jednowierszowe pieczęcie. Z nadmorskich miast (Mitawa, Libawa, Ryga, Petrsburg) typ ten obejmuje coraz dalsze rozmiary w głąb prowincyj nadbałtyckich, rozprzestrzeniając się aż po linję Niemna ku południowemu wschodowi...na krótki czas jednego 10-lecia widzimy oddziaływanie wpływów polskich, wyrażających się w zaprowadzeniu pierwszego typu polskich pieczęci kolistych w Mitawie i Libawie.; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
6

1813 koperta listu z Jeleniowa do Antoniny hrabiny z Małachowskich Karwickiej w Bodzechowie, ładny stan zachowania.


240 PLN
7

1816 GAZETA LWOWSKA kompletny egzemplarz z idealnie odbitą sygnetą gazetową Lwowskiej Dyrekcji Pocztowej o nominale 1 Kreuzera z 1816 roku; sygnety - czyli pocztowe stemple gazetowe zostały wprowadzone w Galicji w 1802 roku, ustanowiono wtedy za wysyłkę (m.in. czasopism) opłaty tzw. stemplowo-gazetowe, których uiszczenie potwierdzano poprzez ostemplowanie gotowego wydawnictwa sygnetą; stemple te są prekursorami znaczków gazetowych; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
SOLD
8

1818 NAJWCZEŚNIEJSZY STEMPEL SŁUPSKA, kompletny list z pełną treścią wysłany ze Słupska do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), papier z dekoracyjnym znakiem wodnym przedstawiającym głowę króla pruskiego w medalionie i podpisem "F.WILHELM.III.", czarny dwuwierszowy stempel nadawczy STOLPE 18.MART. wprowadzony do eksploatacji w 1817, przesyłka oznaczona Cito; na odwrocie pieczęć lakowa (przełamana); całość w doskonałym stanie zachowania.


160 PLN
SOLD
9

1818 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa.


240 PLN
10

1820 kompletny list z pełną treścią wysłany z Koszalina do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 29. DEC., całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
11

1820 około, koszulka listu z Radziejowa do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA RADZIEIEWO z dopisaną datą "9/9"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania;
1820 około, koszulka listu wysłanego z Radziejowa do Włocławka, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA RADZIEIEWO z dopisaną datą "17/8"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


160 PLN
12

1820 kompletny list z pełną treścią z Włocławka do Żychlina, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA WŁOCŁAWEK, u dołu listu dopisana pełną datą wysyłki "10/8 20", czarny jednowierszowy stempel urzędu przejściowego typu IIA KUTNO z dopisaną pełną datą "15/8 20"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; słabszy stan zachowania;

1835 list z Włocławka do Brześcia, czerwona odbitka jednowierszowego stempla nadawczego typu IIB WŁOCŁAWEK z dopisaną pełną datą "5/12 35"; stempelek w ramce "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUIAWSKI PREZYDENCYA MUNICYPAL: POLICYI MIASTA OBWODOWEGO WŁOCŁAWKA"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


320 PLN
SOLD
13

1820 list z Lubrańca do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA LUBRANIEC z dopisaną datą "28 2/2 20" w tym dwucyfrową roczną; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
14

1820 około, obwoluta listu z Koźmina 24/7 do Urzędu Municypalnego w Zgierzu, list tego samego dnia przeszedł przez Krotoszyn 24/7, a po przekroczeniu granicy trafił do urzędu pogranicznego w Kaliszu 25/7, tam naliczono porto i przystawiono rzadki stempelek porta zagranicznego "Porto Zagr. / Gr." z ręcznie dopisaną należnością porta (raz skorygowana), list wyszedł z Kalisza 28/7, adnotacja "Interes Rządowy kryminalny ubogi", rzadka dekoracyjna całość.


1 800 PLN
15

1821 około, list z Warszawy do Kielc, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 14 MAII, dopisek "Interes Rządowy" z nazwiskiem osoby prowadzącej korespondencję zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, zaczerniony adres odbiorcy; całość w dobrym stanie zachowania; sygnowane na odwrocie B.W.Trzeciecki.


80 PLN
16

1822 PORTO ZAGRANICZNE, kompletny list z pełną treścią wysłany 17.12 z Mezieres we Francji do miejscowości Maluszyn, dwuwierszowy stempel nadawczy "7.MEZIERES", szczegółowo podana przez nadawcę trasa wysyłki "Par Posen, Konin, Petrikau, Przedbórz & Breslau", dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego KALISZ 20 DECEMBs, a na odwrocie stempelek "Porto Zagraniczne" tegoż urzędu z dopisaną wysokością opłaty "105" - w 1817 Dyrekcja Generalna Poczt wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne" wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; na froncie obliczenia łącznej należności od adresata za list 105 (porto zagraniczne) + 45 (porto krajowe) razem 150 gr; francuski stempelek pochodzenia CF2R; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


2 800 PLN
17

1823 około, list wysłany 19/7 z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), data i nazwa miejscowości nadania wpisane ręcznie.


40 PLN
18

1826 składany list z Falkenburga (Złocieniec) do Dramburga (Drawsko Pomorskie) z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


40 PLN
19

1827 kompletny list zagraniczny wysłany 16.VII z Warszawy do Paryża, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 16 IULII, wpisana wysokość opłaty "45" gr; ponieważ stempelek warszawski został niezbyt czytelnie odciśnięty, urzędnik pruski dopisał czerwonym atramentem "Warschau" i wysokość porta, stempelek tranzytowy "TP" (Transit Prusse Aachen/Berlin); na odwrocie stempel odbiorczy Paryża z 27.VII; niewielki zgrabny liścik w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
20

1829 list wysłany 26.IX z Łęczycy do Łodzi, unikalny stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 26 WRZESN) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywil.Rząd.: od Kom.Obw.Łęczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "26/9 29" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


600 PLN
21

1829 WARSZAWA W-7 mm u góry, kompletny list z pełną treścią wysłany 18/5 z Warszawy do Błonia, bardzo rzadko spotykany okrągły (śr.19 mm) stempel nadawczy typu IIIC pierwsza litera W w WARSZAWA 7 mm u góry, znany z zastosowania tylko w tym roku, ładnie odciśnięty w kolorze czerwonym; stempelek w ramce "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej z dopisaną datą "d 16/5 29 r" w tym dwucyfrową roczną; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
22

1830 około, list wysłany 22/3 z Torunia do Kwidzyna (Marienwerder), okrągły jednoobrączkowy datownik nadawczy THORN, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej nadawcy, wczesne użycie kasownika nadawczego;

1830 około, list tzw. "obciążony" paczką o wadze 2 funtów wysłany 21/12 z Rawicza do Teodora hrabiego Mycielskiego w majątku Chociszewice (Chocieszewice), okrągły jednoobrączkowy datownik nadawczy; papier ze znakiem wodnym; dopisek "przytym paka pos sig: I.R.", adnotacje pocztowe dopisane czerwonym atramentem; na odwrocie pieczęć lakowa; z kolekcji S.Rosińskiego.


400 PLN
23

1830 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Bytów do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BÜTOW 11/6; bardzo dobry stanie zachowania.


50 PLN
24

1832 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa, na odwrocie piękna pieczęć magistratu w Krośnie.


240 PLN
25

1833 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


80 PLN
26

1833 kompletny składany list z Przemyśla do Tarnowa, wewnątrz stempel opłaty sądowej.


140 PLN
27

1833 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 2.9 z Koła do Urzędu Pocztowego w Tuszynie, datownik nadawczy KOŁO typu IB; przesyłka oznaczona czarnym stempelkiem Służba Pocztowa w ramce, kompletny list z ciekawą treścią, na odwrocie minimalne ślady po pieczęci lakowej.


360 PLN
28

1834 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


40 PLN
29

1835-40 list z Lublina do Ostrowca do Tomasza Grabowskiego członka Rady Stanu, dyrektora generalnego w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, stempel Lublina typ IB w kolorze czerwonym.


2 400 PLN
30

1836 około, koperta listu pieniężnego tzw. "obciążonego" paczką - dopisek "przytym paczka w ktorej jest Złł 8. sub sig R.G.S.", wysłanego 1/11 z Suchedniowa do Radomia, czarny stempel nadawczy typu IIA SUCHEDNIOW z dopisaną datą, opłata 83 gr, na odwrocie dobrze zachowana (przełamana) pieczęć lakowa nadawcy z godłem BANK POLSKI KASSA GÓRN. OKRĘGU WSCH; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
31

1836 POLOGNE najwcześniejsza data użycia stempelka kraju pochodzenia, kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 9/5 z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.18mm W i A wąskie) austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie słabiej odciśnięty dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 10.MAI." (drugostronna odbitka na froncie); do tej pory w literaturze podawano okres stosowania tego stempelka POLOGNE na lata 1847-49, a krakowskiego stempla odbiorczego na rok 1839; ważny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
32

1837 obszar I Rzeczypospolitej - STACKELN (obecnie Strenči na Łotwie), owalny stempel rosyjski z napisem łacińskim "POST:STACKELN 18" (Dobin 40.4.20) odciśnięty na kompletnym liście do Dorpatu, ręcznie dopisana data wysyłki, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy "Ringenberg Rahlenhof"; miejscowość Stackeln leżała na trakcie pocztowym Ryga - Dorpat w Kurlandii, która w 1561 roku została lennem Rzeczypospolitej w wyniku traktu w Oliwie w 1660 roku kończącym okres Potopu szwedzkiego, w którym Rzeczpospolita zrzekła się znacznej części Inflant; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
33

1837 pokwitowanie nadania listu poleconego z Krosna.


50 PLN
34

1837 kompletny składany list z Sanoka do Tarnowa.


140 PLN
35

1839 kompletny LIST NA KOSZT ODBIERAJĄCEGO wysłany 1.1 z Warszawy do Lublina, dawnym zwyczajem adresując list wymieniano tytuły odbiorcy - "Adamowi Bielińskiemu b.Pułkownikowi Korpusu Weteranów"; stempel nadawczy typu IIIC (śr.20 mm), przesyłka z dopiskiem "na Koszt Odbierającego" na froncie wpisana niebieskim atramentem wysokość porta "33" jakie winien opłacić adresat; w dniu 1.I.1839 wprowadzono obowiązkową opłatę dodatkową do każdego listu na fundusz dróg i spławów w wysokości 10% wyliczonej opłaty pocztowej - tu 30 gr za list + 3 gr - opłata obowiązkowa, łącznie 33 gr; niezwykle rzadka, a być może unikalna przesyłka wysłana w pierwszym dniu stosowania obowiązkowej opłaty dodatkowej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
36

1839 komplety list z pełną treścią wysłany 9/10 z Gliwic do Karłuszowca (Carlshof in Tarnowitz), dwuobrączkowy datownik GLEIWITZ, na odwrocie stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


40 PLN
37

1840 kompletny list na formularzu "KONSYSTORZ JENERALNY DYECEZYI KRAKOWSKIEJ" z Kielc do Olkusza, stempel Kielc i "Interes Rządowy".


60 PLN
38

1840 około, obwoluta podwójnie użyta z Tuszyna, obcieta prawa część koperty.


60 PLN
39

1840 kompletny składany list rekomendowany ze Lwowa do Tarnowa, dekoracyjny i rzadki stempel Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy z Tarnowa.


280 PLN
40

1840 około, PORTO - koszulka listu wysłanego 27.7 z Warszawy do Aleksandrowa na koszt adresata, bardzo ładnie odciśnięty stempelek "Porto" informujący urząd oddawczy, że należność za przesyłkę należy pobrać od adresata, wysokość opłaty - 30 groszy wpisano wielkimi cyframi czarnym atramentem, te wyjątkowo rzadkie stemple spotykane są praktycznie wyłącznie na przesyłkach z Pocztamtu Warszawskiego; czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC, na odwrocie pieczęć nadawcy "KRÓLESTWO POLSKIE ? KOMISSYA WOIEWODY" z godłem; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN