The auction will start on 14.04.2023

Auction 80. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25612

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
25613

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
25614

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.2
Mi.2
40 PLN
25615

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorach żółtobrązowym i szarożółtym, gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.2
Mi.2
40 PLN
25616

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem ambulansowym "W.P. Nr" (wagon pocztowy).

Fi.2
Mi.2
70 PLN
25617

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
25618

1918 OSTROŁĘKA, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym "Z OSTROŁĘKI".

Fi.2
Mi.2
80 PLN
25619

1918 RADZYŃ, znaczki na wycinku listu stemplowane kasownikiem prowizorycznym z Radzynia Podlaskiego.

Fi.2
Mi.2
150 PLN
25620

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
25621

1918 seria pomnikowa - KUTNO, znaczek za 5 f./2 gr. ostemplowany kasownikiem prowizorycznym w Kutnie, gwarancja i opis.

Fi.2
60 PLN
25622

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1, B2, B3, B4, B5, B6, znakomite jako materiał porównawczy.

Fi.2 B1-6
Mi.2
550 PLN
25623

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
25624

1918 GRODZIEC, znaczki pochodzące zapewne z tej samej kartki pocztowej unieważnione stemplem prowizorycznym Grodźca w kolorze czerwonym.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
120 PLN
25625

1918 seria pomnikowa, seria z marginesem dolnym.

Fi.2-5
Mi.2-5
120 PLN
25626

1918 seria pomnikowa, seria kasowana.

Fi.2-5
40 PLN
25627

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
25628

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, poza lekkimi śladami po podlepkach w bardzo ładnym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski Warszawa, nowa gwarancja Schmutz.

Fi.2-5 No
2 000 PLN
25629

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
3 200 PLN
25630

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
25631

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
25632

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
25633

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "Poezta", lewy dolny znaczek z błędem "kropka w k", znaczek z błędem B1 opis i gwarancja Schmutz.

Fi.2B1, B3
Mi.2
100 PLN
25634

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", perforacja rozdarta pomiędzy prawymi znaczkami w czworobloku.

Fi.2B3
Mi.2
60 PLN
25635

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z poz. 19-20/28-29, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B4
Mi.2 
60 PLN
25636

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja Falkowski.

Fi.2B6
Mi.2
50 PLN
25637

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "plama przylegająca do l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
25638

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

Fi.3
Mi.3
90 PLN
25639

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
25640

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
25641

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na dole znaczka.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
25642

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem z Pabianic.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
25643

1918 OSTROŁĘKA, znaczek stemplowany niemym stemplem prowizorycznym z Ostrołęki.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
25644

1918 Zawiercie, znaczek z stemplem prowizorycznym Zawiercia.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
25645

1918 znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym wagonu pocztowego.

Fi.3
Mi.3
60 PLN
25646

1918 KUTNO, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym Kutna w kolorze fioletowym.

Fi.3
Mi.3
120 PLN
25647

1918 MODLIN, znaczek na wycinku unieważniony stemplem prowizorycznym Tłuszcza.

Fi.3
Mi.3
80 PLN
25648

1918 RADZYŃ PODLASKI, znaczki na wycinku unieważniony stemplem prowizorycznym Radzynia Podlaskiego.

Fi.3
Mi.3
150 PLN
25649

1918 MODLIN, parka z obiegu stemplowana kasownikiem prowizorycznym Modlina.

Fi.3
Mi.3
180 PLN
25650

1918 GRABÓW, znaczek z obiegu pocztowego stemplowany kasownikiem prowizorycznym Grabowa.

Fi.3
Mi.3
90 PLN
25651

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN