The auction will start on 09.09.2022

Auction 80. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28679

1944 HARCERSKA POCZTA GŁÓWNA - bardzo rzadki kasownik Poczty Harcerskiej - Gryżewski typ 2 (Fi.6000.-), stosowany w urzędzie Śródmieście Płn. przy ul.Świętokrzyskiej 28; na listach w zasadzie niespotykany, gdyż był przewidziany jako urzędowy do odciskania na dokumentach tej placówki w okresie od 12 do 22.8.; tu na dużym wycinku z karty przedrukowanej jak znaczki I-X z tzw. wydania Embicza stemplem typu 1 - Gryżewski 16a (Fi.+1000.-), gwarancja Gryżewski, i każdy kasownik Schmutz.

Fi.2, 16a
4 000 PLN
28680

1944 WARSZAWA W OGNIU - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 06.8. (stosowany w dniach 5-14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.10
800 PLN
28681

1944 POCZTA POLOWA - ZWROT, w ramach reorganizacji Pocztę Polową AK i Pocztę Harcerską połączono w dniu 20 sierpnia w Pocztę Polową; stosowała ona stempel nadawczy POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 25 mm - Gryżewski typ 19 (Fi.6000.-); znane są trzy listy z tym stemplem, pierwszy z 20.8. nadano jeszcze ze Śródmieścia Płn., dwa inne z 25 i 26.8 nadano zgodnie z ustaleniami T.Gryżewskiego w urzędzie pocztowym na Wilczej 44 (Śródmieście Płd.); tam też trafił 28.8. ten oferowany na aukcji (nowoodkryty czwarty znany), skąd po ocenzurowaniu - stempelek "CENZUROWANE No 19" Gryżewski typ 5, odprawiono go na bliską zdawało się ulicę Żulińskiego; wszystkie domy przy tej ulicy zostały zdobyte przed 24 sierpnia przez kompanię "Witold" z Batalionu Zaremba-Piorun, ale sama ulica pozostawała pod stałym ostrzałem niemieckiej załogi gmachu Telekomunikacji na Nowogrodzkiej, a jedyną osłonę stanowiła barykada wzniesiona na rogu Żulińskiego i Marszałkowskiej; tylko trzy budynki dzieliły ją od numeru 6, ale doręczenie listu okazało się niemożliwe odręczne adnotacje czerwoną kredką "nie ma dojścia" i "zwrot"; sam zwrot udokumentowano stemplem odbiorczym POCZTA POLOWA 1-VIII-1944 / WARSZAWA - Gryżewski typ 16b (Fi.+1000.-); niedoręczone listy są opisane - znajdowano je po wojnie w ruinach, ale skuteczny zwrot listu to w warunkach płonącego miasta unikat; to jeden z najpiękniejszych i jednocześnie najważniejszych listów w historii poczty Powstania Warszawskiego, koperta zachowała się w absolutnie idealnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.19, 16b
8 000 PLN
28682

1944 list napisany 18.8.44 bez koperty, na liście bardzo rzadki stempel powstańczy typ 25 i stempel cenzury typ 5 z numerem 16 w kolorze fioletowym.

Fi.25, 5
3 000 PLN
28683

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 1+2 zł.., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, co sprawia iż nie jest trudne do identyfikacji, ciekawe do specjalizacji.

Fi.60 FFi
150 PLN
28684

1944 znaczek wydania przedrukowego dla Śródmieścia, gwarancja Krawczyk.

Fi.98
280 PLN
28685

1944 I wydanie definitywne, stan dobry charakterystyczny dla tej emisji, gwarancja Korszeń.

Fi.113
800 PLN
SOLD
28686

1944 I wydanie definitywne, gwarancja Korszeń.

Fi.113
550 PLN
28687

1944 I wydanie definitywne, stan dobry charakterystyczny dla tej emisji, gwarancja Korszeń.

Fi.115
700 PLN
28688

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 80 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
200 PLN
28689

1944 Poczta Polowa AK, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu (tzw.Embicza); Szef Poczty Polowej AK mjr.Embicz czyli Maksymilian Broszkiewicz, do lat 70-tych uznawany za zabitego podczas bombardowania Poczty Głównej, zmarł 1 sierpnia 1971 roku w Łodzi; w tym samym czasie pojawiły się na rynku znaczki z nadrukiem POCZTA POLOWA / 1.VIII 1944 / WARSZAWA. (około 200 serii); pierwszy gwarantował je łódzki ekspert Cz.Danowski, wiedza o poczcie powstańczej była uporządkowana przez T.Gryżewskiego w latach 60-tych - wspomnianych znaczków nie znał i o nich nie pisał, sprawa znaczków znalezionych po mjr.Embiczu nigdy by nie była dyskutowana gdyby w styczniu 1945 roku w ruinach Poczty Głównej nie odnaleziono kilku przedrukowanych podobnie całostek, charakteru wydania nikt nie potrafi wyjaśnić, przedrukowano je stemplem stosowanym w późniejszych dniach powstania jako tranzytowy i odbiorczy; opisana jest w Katalogu Specjalizowanym Znaków Pocztowych Ziem Polskich T.II str.342. oraz Katalogu Michel str.363 i Michel Spezial str. 1003 (Mi.2500 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP, fotoatest Petriuk BPP.

Fi.I-X
4 000 PLN
28690

1944 Lipusz (Lippusch) - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa od żołnierza AK, który trafił do obozu jeszcze w trakcie trwania Powstania Warszawskiego, wysłana 7.10 do miejscowości Gidle; obóz utworzono w 1943 roku, mieścił się on w zaledwie 8 barakach, we wrześniu 1944 przywieziono z Warszawy 500 osób do pracy przymusowej w firmie budowlanej "Heimstätte Danzig-Westpressen" przy budowie koszar i domów na terenie miejscowego poligonu; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
28691

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - karta pocztowa z obozu Lager Graef w miejscowości Waltersdorf, wysłana 28.12 z Eichwalde do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
28692

1944 Dowództwo Obwodu Śródmieście, unikalny dokument z 18.8.1944 roku - informacja o aresztowaniu Łączniczki Delegatury na Kraj przy Wicepremierze - Janiny Koleśnik ps.HANKA; z jednej strony świadectwo sprawnego funkcjonowania organów Podziemnego Państwa, z drugiej zaskakujące, że doszło do tego w centralnej części Śródmieścia Płd. dzielnicy opanowanej przez powstańców; Niemcy bronili się około 600 metrów od tego miejsca w gmachu Poczty róg Barbary i Poznańskiej skąd dokonywali wypadów wzdłuż ulic Żulińskiego (rozstrzeliwanie mieszkańców) i Poznańskiej, jak widać aktywnie.


4 000 PLN
28693

1944 karta pocztowa datowana 17.XI, wysłana ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez powstańca - żołnierza AK, którego Niemcy osadzili tam po upadku Powstania Warszawskiego; od października do obozu przybywały transporty powstańców warszawskich, w tym dzieci, wśród których był 10-letni Jurek Szulc uznany za najmłodszego jeńca II wojny światowej; powstańców umieszczano w tzw. "Russenlager"; świadectwo dramatycznych polskich losów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
28694

1945 WAFFEN SS "3 Batalion szkolno-zapasowy grenadierów pancernych SS", formularz poczty polowej wysłany 19.I z jednostki SS stacjonującej w Neuzelle (tuż za Odrą i obecną polska granicą) do obozu pracy Wesenberg, pisany po polsku przez polskiego fryzjera!!! obsługującego esesmanów - jak wynika z treści listu - już w czasie Powstania Warszawskiego; pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Waffen SS SS-Pz.Gren.Ausb.u.Ers.Batl.3."; jednostka ta w okresie 22.07.1941-28.07.1944 stacjonowała w Warszawie w dawnym gmachu Sztabu Głównego Wojska Polskiego przy ul.Rakowieckiej - przemianowanym na tzw. "Staufer-kaserne", brała ona m.in. udział w tłumieniu powstania w getcie warszawskim wiosną 1943 roku, a także w Powstaniu Warszawskim - według słów autora kartki: : "Ja sam pracuję w batalionie broni SS jako fryzjer. ... ojciec mój został zabity już 2 sierpnia. Ja z braćmi wyjechałem z Mokotowa już 19 sierpnia z tym batalionem"; unikalny, niezwykle ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania z końcowego okresu II wojny światowej w Europie; ze zbiorów J.Falkowskiego.


600 PLN
28695

1945 Powstanie Warszawskie - list w sprawie pomocy w odnalezienia syna Brunona Kolbow (najpewniej Niemca z Litwy) - internowanego w czasie powstania wraz z matką (piszącą list) w "obozie odosobnienia w Warszawie na Marszałkowskiej ulicy 69", datowany 1.I.1945 z miejscowości Freiheitsau w Sudetach) do Rady Głównej Opiekuńczej, stempelek wpływu z 6.I.1945 roku; unikalny dokument w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
28696

1945 WYZWOLENIE OBOZU JENIECKIEGO W OBERLANGEN, list polecony wysłany 12.IV za pośrednictwem Polskiej Poczty Polowej Nr.1 przydzielonej do obsługi 1 Dywizji Pancernej gen.Maczka do jednostki o oznaczeniu kodowym P35 (14 Pułku Ułanów Jazłowieckich), znaczki i nalepka polecenia skasowane jednoobrączkowym datownikiem z mostkiem o śr. 27 mm "POLSKA POCZTA POLOWA Nr1/ POLISH FIELD POST OFFICE No1" z datą 12 APR; w dniu 12 kwietnia żołnierze 1 Dywizji Pancernej wyzwolili obóz jeniecki w Oberlangen (Stalag VI C) w którym Niemcy przetrzymywali ponad 1700 kobiet-żołnierzy AK wziętych do niewoli po upadku Powstania Warszawskiego; walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
28697

1966 książka Tadeusza Gryżewskiego "harcerska poczta polowa Powstania warszawskiego 1944" wydawnictwa Ruch, 74 strony, ilustracje, rzadka i poszukiwana pozycja.


100 PLN
28698

1968 poczta harcerska zorganizowana w Rybniku z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
28699

1969 poczta harcerska w Krakowie zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
28700

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
28701

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
28702

2003 książka autorstwa Stanisława Ozimka "Poczta powstańczej Warszawy", 312 stron plus ilustracje.


85 PLN