The auction will start on 14.04.2023

Auction 80. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31627

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe, 17½ Kr niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12½ na dowodzie doręczenia wysłanym 10.VIII z miejscowości Laszki (Fi.300.-).

Fi.Ibx
Mi.1bB
120 PLN
31628

1908 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 10 h (wartość w halerzach) odmiana niebieska - dowód doręczenia z sądu w Rawie Ruskiej dostarczony dnia 30.10.1916.

Fi.IIIb
Mi.3b 
60 PLN
31629

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
31630

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
31631

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
31632

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
31633

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
31634

1920 składany list urzędowy z Lwowa do Limanowej.

Fi.U5
45 PLN
31635

1920 list urzędowy z Będzina do Krakowa.

Fi.U5
55 PLN
31636

1920 składany list urzędowy z Kulparkowa do Lwowa ostemplowany poaustriackim stemplem żeberkowanym

Fi.U5
55 PLN
31637

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, połówka znaczka urzędowego za 50 mk. na wycinku z kasownikiem SZCZERZEC /17 XI 20/ a, jedyny odnotowany dotąd przypadek (Polskie Znaki Pocztowe T.III str.757) dzielonego znaczka urzędowego, gwarancja Falkowski.

Fi.U6
300 PLN
31638

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
31639

1934 list urzędowy z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie do Rakoniewic.

Fi.U17
70 PLN
31640

1937 list urzędowy z Ministerstwa Skarbu w Warszawie 18.X.37.

Fi.U19
20 PLN
31641

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw serii ciętej i prób w kolorach czarnym, niebieskim, i czerwonym w tym ta katalogowana jako wiśniowa, gumowane i niegumowane tak jak je wydano, gwarancje Mikstein, Schmutz, i Krawczyk.

Fi.U21-22 nz + P
400 PLN
31642

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
31643

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
31644

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
31645

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
31646

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

Fi.U21IIs
70 PLN
31647

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list polecony wysłana 17.8 z Prokuratorii Generalnej w Warszawie do Sadu Grodzkiego w Międzyrzecu-Podlaskim, na odwrocie kasownik odbiorczy typu lubelskiego z dopisaną datą; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.U22I
Mi.D22
80 PLN
31648

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
40 PLN