The auction will start on 17.06.2022

Auction 80. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30253

1954 10-lecie PRL, parka rozdzielona pustopolem.

Fi.747
Mi.889
25 PLN
30254

1954 10-lecie PRL, parka rozdzielona pustopolem.

Fi.749
Mi.A890
25 PLN
30256

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
40 PLN
30257

1952 uchwalenie konstytucji PRL, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.622-3
Mi.760-1
60 PLN
30258

1952 FDC - "Uchwalenie Konstytucji PRL".

Fi.622-23
Mi.760-61 
25 PLN
30259

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

Fi.626-8
Mi.764-6
40 PLN
30260

1952 elektrownia w Jaworznie, dolne znaczki z podwójnym moletowaniem liter ELEK, górny lewy znaczek ze smugą na trzecim kominie.

Fi.626B1
Mi.764
65 PLN
30261

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾ blok legitymacyjny z oznaczeniem walca (1 walec, 5 nakład, 5 moletowanie) znajdującym się nad 10 znaczkiem w arkuszu, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
250 PLN
30262

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
50 PLN
30263

1952 zabytkowe budowle, znaczek obiegowy z przesuniętą perforacją.

Fi.629
Mi.767
15 PLN
30264

1952 zabytkowe budowle, seria z odmianami.

Fi.629-31
Mi.767-9
200 PLN
30265

1952 "WINOBRANIE 4-5 X 1952 ZIELONA GÓRA" znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo (Myślicki 52 202); temat - WINO, ROŚLINY, ROLNICTWO.

Fi.630
Mi.768
30 PLN
30266

1952 zabytkowe budowle, znaczek z napisem NIDZIGA zamiast NIEDZICA.

Fi.631I
Mi.769I
35 PLN
30267

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
20 PLN
30268

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, 5 gr - frankatura mieszana, karta pocztowa wysłana 23.I.1954 - po wycofaniu znaczków z obiegu !!! - z Kielc do Chęcin.

Fi.637, 535
Mi.775, 673 
20 PLN
30269

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.637-8
Mi.775-6
30 PLN
30270

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.80.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
30271

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.90.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
30272

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony.

Fi.641-2B
Mi.779-80A
80 PLN
30273

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony, kasowane z pełną oryginalną gumą.

Fi.641-2B
Mi.779-80A
50 PLN
30274

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, 45+15gr znaczek ząbkowany z pustopolem z lewej strony, czysty.

Fi.641B
Mi.779A
40 PLN
30275

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Wiedniu, seria z odmianami.

Fi.651-2
Mi.789-90
15 PLN
30276

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
30277

1953 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Wrocław nr 503.

Fi.533, 540
20 PLN
30278

1953 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Tarnowskie Góry - Opole nr 315.

Fi.534, 537
25 PLN
30279

1953 dokument kolei wysłany jako list z Olsztyna.

Fi.574, 637
Mi.712, 775
45 PLN
30280

1953 BITWA POD GRUNWALDEM - Czesław Słania, lotniczy list polecony z Bielska Białej z 1.9.53, opłacony dwoma znaczkami po 30 gr. z serii budownictwo i odbitką z wklęsłodrukowej kliszy kreskowej w kolorze brązowym - pracą dyplomową Czesława Słani na ASP w Krakowie, która przyczyniła się do przyznania mu tytułu "summa cum laude" (z najwyższą pochwałą); nie miała ona mocy obiegowej, więc oferowana przesyłka jest nadużyciem na szkodę poczty, list posiada jedynie połowę tylnej części koperty (bez nadawcy - obawa przed sankcjami), ale z zachowanymi kasownikami: tranzytowym Warszawa z 3.IX.53 i odbiorczym Stanmore - Registered z 10.SP.53, wspaniały walor do zbioru tematycznego lub powojennej Polski, znany jest tylko jeszcze jeden podobny list, fotoatest Berbeka.

Fi.579+FP
Mi.717+PFa 
8 000 PLN
30281

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym drukiem barwy czerwonej w dół.

Fi.653
Mi.791
100 PLN
30282

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.653-4
Mi.791-2
400 PLN
30283

1953 rocznik kopert FDC (Fi.842.-).

Fi.653-98
Mi.791-833
1 200 PLN
30284

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.675,50.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
445 PLN
30285

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
30286

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
60 PLN
30287

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
30288

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.661-3
Mi.799-801
150 PLN
30289

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.100.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
80 PLN
30290

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.40.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
35 PLN
30291

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", edycja specjalna dla VIP-ów, wydana na szarym marmurkowym papierze, znaczki ostemplowane w Łodzi; bardzo rzadko spotykana odmiana; dokonały stan zachowania.

Fi.661-63
Mi.799-801 
160 PLN
30292

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław.

Fi.661-63
Mi.799-801 
200 PLN
30293

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN