The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 80. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27590

1941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7
55 PLN
27591

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list ofrankowany całą serią do Londynu, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"); czarny stempelek polecenia "AGENCJA", na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 787 P.C.90."; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.338A-H
Mi.360-67
250 PLN
SOLD
27592

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
50 PLN
27593

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
320 PLN
27594

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
27595

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony do Wembley nadany 31.III w w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94, a na odwrocie kasownik odbiorczy z 3 kwietnia; rzadki, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.A, B, C, D338
Mi.360-363 
1 000 PLN
27596

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list adresowany na statek "Buenos Aires" na skrytkę pocztową w Londynie, nadany 8.VIII w w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 8.6.42; na froncie okrągła pieczęć "RECEIVED FROM H.M. SHIPS", a na odwrocie dwuwierszowy stempelek tej samej treści; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania - brak skrzydełka koperty służącego do jej zaklejania, niekiedy odrywanego ponieważ na jego wewnętrznej stronie podawano adres nadawcy; gwarancja Schmutz.

Fi.A, C338
Mi.360, 362
600 PLN
27597

1942 AGENCJA MARYNARKI WOJENNEJ NR.15 - NIE WYMIENIANA W ŻADNYM WYKAZIE agencji pocztowych; list nadany 9.III w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.15 ofrankowany serią znaczków I wydania Polskiego Rządu na Emigracji adresowany do Sunbery-on-Thames, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 9.3.42; według hipotezy Stanisława Bilskiego agencja o tym numerze mogła znajdować się na jednym z trzech ścigaczy artyleryjskich ORP "Chart", ORP "Wilczur" lub ORP "Wyżeł"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania - brak skrzydełka koperty służącego do jej zaklejania, niekiedy odrywanego ponieważ na jego wewnętrznej stronie podawano adres nadawcy.

Fi.A-H338
Mi.360-367
2 400 PLN
27598

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na podlepkach skasowana na kopercie metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.5 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Sobieski" 14.VII.1945 (wszystkie agencje na polskich okrętach i statkach czynne były do 11.VII.1945); znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
140 PLN
SOLD
27599

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowa nalepka poczty polowej skasowana datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360
80 PLN
SOLD
27600

1943 list polecony z agencji polskiej marynarki wojennej do Blackpool, stempel cenzury brytyjskiej, opłata zgodna z taryfą pocztową.

Fi.338K
Mi.374
200 PLN
SOLD
27601

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym nadanym 6.IV.1944 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA", czerwony stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo złożona).

Fi.I-O338
Mi.368-75
150 PLN
SOLD
27602

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria z marginesami w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75
50 PLN
27603

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki na ilustrowanym formularzu kartkowym przedstawiającym walkę z czołgami niemieckimi w czasie Wojny Obronnej Polski 1939, skasowane 11.XII metalowym datownikiem typu II w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", dodatkowo trójkątna efektowna zalepka Holenderskiej Poczty Polowej skasowana stemplem DUTCH FIELD POST NEDERLANDSCHE VELDPOST, adreso odbiorcy częściowo usunięty.

Fi.I338
Mi.368
80 PLN
SOLD
27604

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - POLSKA MARYNARKA HANDLOWA, próba znaczka za 10 gr. z pojedynczej matrycy w kolorze brązowym, według projektu A.Horowicza dla wartości 55 groszowej - pierwsza wersja w nowej wartości bez urządzenia sterującego po prawej; do druku przyjęto ostatecznie zgodną z projektem wersję drugą w kolorze zielonym; znaczek rytował E.Dawson - jego podpis na dole po prawej, druk Bradbury Wilkinson & Co.Ltd.; unikalny egzemplarz, w zasadzie nie powinien opuścić drukarni, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.J338 P
Mi.369
4 000 PLN
27605

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79
200 PLN
27606

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
40 PLN
27607

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338U
Mi.A379
50 PLN
27608

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
27609

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
27610

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN