The auction will start on 09.09.2022

Auction 80. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27498

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
120 PLN
27499

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną orygiunalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
27500

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
27501

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-13
90 PLN
27502

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria kasowana na wycinkach; na karcie wystawowej.

Fi.1-14
250 PLN
27503

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepce, znaczek nr.4 gwarancja Falkowski.

Fi.1-14
60 PLN
27504

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.4 gwarancja Schmutz.

Fi.1-14
100 PLN
27505

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
27506

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

Fi.2
50 PLN
27507

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (Fi.500.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze (18Uo 180 euro), bez gumy, dolny znaczek słabe ząbkowanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
Mi.3UMw
120 PLN
27508

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

Fi.3, 4
30 PLN
27509

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z błędem nadruku "podniesione S.".

Fi.3B2
80 PLN
27510

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z błędem nadruku "krótsza u dołu cyfra 1".

Fi.3B3
80 PLN
27511

1920 sekretnik wydania krakowskiego z nadrukiem typ 3 z obiegu pocztowego z Bielska do Insbrucku, rzadka frankatura mieszana ze znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja Schmutz.

Fi.4, Cs4II
300 PLN
27512

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z błędem "obniżone O", guma z licznymi ubytkami (do przedruku wykorzystano wybrakowane arkusze podstawowego wydania).

Fi.4B2
65 PLN
27513

1920 plebiscyt w Olsztynie, gwarancja Korszeń.

Fi.4a
50 PLN
27514

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.600.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
450 PLN
27515

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
27516

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 1.9 z Bytomia (Beuthen) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Neustadt (Prudnik); karta pionowo zgięta.

Fi.5, Cp2
40 PLN
27517

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
150 PLN
27518

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.9
60 PLN
27519

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 5 Mk. w kolorze czerwonopomarańczowym z międzypolami i pustopolami, piękny stan zachowania.

Fi.9a
Mi.9ZW
600 PLN
27520

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 10/20 f. na białym papierze z abklatschem nadruku.

Fi.11
20 PLN
27521

1920 list z Gliwic 23.3.20 do Neustadt.

Fi.11
55 PLN
27522

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

Fi.11s
350 PLN
27523

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 3 Pf. w kolorze szaroczarnym rozdzielona międzypolem (Mi.14 euro), górny znaczek z uszkodzoną gumą.

Fi.13b
Mi.13c ZS 
20 PLN
27524

1920 kartka z Branitz (Branice) do Niemiec.

Fi.15,18, 26
60 PLN
27525

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

Fi.15-26, 28
100 PLN
27526

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

Fi.15-28
250 PLN
27527

1920 list z Opola 23.8.20 do Wrocławia.

Fi.16
40 PLN
27528

1920 list z Bytomia 21.9.20 do Niemiec opłacony czterema znaczkami Fi 16 i co ciekawe z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.16
150 PLN
27529

1920 kartka z Katscher (Kietrz) do Niemiec.

Fi.16, 18
40 PLN
27530

1920 kartka z Branitz (Branice) do Niemiec.

Fi.16, 18, Cp2
30 PLN
27531

1920 kartka z Turoscheln (Turośl) do Berlina.

Fi.17, Cp10
130 PLN
27532

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.17b
150 PLN
27533

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Mi.850 euro, Fi.1400.-),gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.18b
1 000 PLN
27534

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1200.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
800 PLN
27535

1920 Kwidzyn, zdjęta podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.19
300 PLN
27536

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w bardzo rzadkim kolorze ultramarynowym (Fi.800.-), gwarancja i opis Hey BPP.

Fi.19a
600 PLN
27537

1920 list firmowy z Bytomia 29.11.20 do Chorzowa.

Fi.21
80 PLN