The new auction will start soon

Auction 79. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17144

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / belki, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1
150 PLN
17145

1918 Sieradz, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / belki, wszystkie kasowane na wycinkach, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-10
1 500 PLN
SOLD
17146

1918 Mielec, kasowany austriacki znaczek opłaty za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
Mi.186
900 PLN
17147

1918 Ozorków, parka znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 f. z lokalnym nadrukiem "Poczta / polska / dwie belki / Ozorków", na lewym znaczku odwróconym, piękny stan; gwarancja Perzyński.

Fi.2 No + 2
600 PLN
17148

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW; bardzo ciekawy egzemplarz, po prawej litera P z nadruku na sąsiednim znaczku, zachowany w pięknym stanie; super pochodzenie - z tego samego źródła co pierwszy odkryty, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Schmutz.

Fi.4
27 500 PLN
17149

1918 Płońsk, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4
50 PLN
17150

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4-11
480 PLN
17151

1918 Brzeziny, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem Poczta / Polska / Orzeł, wszystkie kasowane na wycinkach, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4-13
500 PLN
17152

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5
60 PLN
17153

1918 Skierniewice, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.6
40 PLN
17154

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.6
50 PLN
17155

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.6No
120 PLN
17156

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.7aNo
120 PLN
17157

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.8
60 PLN
17158

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.8
40 PLN
17159

1918 Łęczyca, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska / poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, sygnowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.8a
180 PLN
17160

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, ładny stan; gwarancja Rachmanow.

Fi.8aI
450 PLN
17161

1918 Kalisz, wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem, pełna oryginalna guma bez śladu podlepki, rzadki w tak dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.11
400 PLN
17162

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

Fi.12No
60 PLN
17163

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.12b
50 PLN
17164

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.12b
80 PLN
17165

1918 Konin, kasowany stemplem prowizorycznym znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; gwarancja Gryżewski.

Fi.14
500 PLN
17166

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.14
150 PLN
17167

1918 Skałat, znaczek za 3 kor. z rzadkim nadrukiem lokalnym, nakład jedynie 45 sztuk, gwarancja i fotoatest.

Fi.14
7 000 PLN
17168

1918 Kalisz - wydanie II, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem rzadszego typu II "POCZTA / Orzeł / POLSKA", sygnowany, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.17
50 PLN
17169

1918 Włocławek, II wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb narodowy", unieważniona kasownikiem prowizorycznym; nominały 10 i 15 fen. są jedynymi znaczkami z tego wydania będącymi w niefilatelistycznym obiegu, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.IIa, IIb
540 PLN
17170

1918 Włocławek - III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

Fi.24-33
300 PLN
17171

1918 Tarnów, znaczki austriackie z lokalnym nadrukiem typu III, kasowane na wycinkach, gwarancja Krawczyk.

Fi.30-44
Mi.185-9, 194-9, 221
400 PLN
17172

1918 Olkusz, kasowany znaczek okupacji austriackiej za 5 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym obróconym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz"; w Olkuszu brakowało znaczków za 5 hal., próbowano zmontować kompletny arkusz, bądź też połączono znaczki za 5 hal. z innymi wartościami; to właśnie taki znaczek okienkowy, który niedokładnie wklejony w przedrukowywany arkusz obrócił się, powstał unikalny nadruk skośny z abklatschem na odwrocie, sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.56 No
Mi.56A
1 600 PLN
17173

1918 Olkusz, czysty znaczek za 6 hal. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", cień śladu po podlepce, sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.57 No
250 PLN
17174

1918 Olkusz, kasowany znaczek okupacji austriackiej za 25 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym podwójnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz"; w Olkuszu brakowało znaczków za 25 hal., próbowano zmontować kompletny arkusz, bądź też połączono znaczki za 25 hal. z innymi wartościami; to właśnie taki znaczek okienkowy, który niedokładnie wklejony w przedrukowywany arkusz odpadł i został przedrukowany drugi raz skośnie, przyczyną bądź skutkiem mogła być widoczna na skanie fałda w papierze, sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.62 Np
Mi.62A
2 000 PLN
17175

1918 Kalisz, karta pocztowa za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem typu 1; poza widocznym na skanie naturalnym wtrąceniem w papierze dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Cp1
600 PLN
17176

1918 Kalisz, stemplowana całostka z lokalnym nadrukiem.

Fi.Cp1
70 PLN
17177

1918 Włocławek, I i II wydanie - karta pocztowa i wszystkie wartości znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukami lokalnymi typu I "POCZTA POLSKA" i II "Na Skarb Narodowy" będące w rzeczywistym obiegu pocztowym (Fi.4800.-); znaki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej; wysłane miejscowo 5.XII.1918, gwarancja Cichocki.

Fi.Cp1a, 4-8, 10-13, 18-19
5 000 PLN
17178

1918 Włocławek, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu II - u Fischera nieprecyzyjnie skatalogowana; czysta w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp(3)
2 000 PLN
17179

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
1 100 PLN
17180

1918 Myślenice, austriacki znaczek opłaty za 3 hal. z odwróconym lokalnym nadrukiem typu IIIa, kasowany na wycinku, ze zbioru, zagwarantowany i opisany jako porównawczy przez Miksteina.


Mi.185 
500 PLN
17181

1918 Tarnów, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem typu II, skasowane 11.I.1919 na kopercie.


Mi.194, 195, 196, 19
350 PLN
17182

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 50 hal. z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze czerwonym, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.195 
100 PLN
17183

1918 Tarnów, znaczek gazetowy za 6 hal. z odwróconym, lokalnym nadrukiem typu III, na wycinku, gwarancja Krawczyk.


Mi.214 
300 PLN