The new auction will start soon

Auction 79. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16990

1920 list urzędowy wysłany ze Stacji Zbornej w Skierniewicach do Naczelnego Dowództwa Żandarmerii Polowej w Warszawie, sprawa dotyczy żandarma Antoniego Gawła przy Misji Francuskiej w Polsce, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "Dowództwo Stacji Zbornej Transportowej w Skierniewicach" i datownik odbiorczy POCZTA POLOWA No53 z 29 LIP.1920; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U3, U4
300 PLN
23052

1902 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy za 34 hal o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12½:10½ na dowodzie doręczenia (Fi.250.-) wysłanym 12.II ze Lwowa do Szczerca.

Fi.IIay
Mi.2C
150 PLN
23053

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
23054

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
23055

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
23056

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
23057

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
23058

1920 urzędowy list z Krakowa do prokuratora w Lublinie, ciekawa koperta złożona z druku pocztowej księgi oddawczej.

Fi.U5
40 PLN
23059

1920 kartka z Miechowa 3.5.20 do Kielc opłacona znaczkiem urzędowym, rzadkie zastosowanie znaczka urzędowego jako znaczka opłaty, w okresie późniejszym od 1.1.21 do wycofania z obiegu znaczki te oficjalnie były już dopuszczone do stosowania zamiennie za znaczki opłaty.

Fi.U5
240 PLN
23060

1920 list z Chełmna opłacony znaczkiem urzędowym.

Fi.U6
70 PLN
23061

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
23062

1933 Godło państwa na ośmiokątnej tarczy, seria ze znakami wodnym w obu położeniach W.IIL i W.IID, rzadko oferowany zestaw, czyste.

Fi.U17-18
Mi.D17-18
180 PLN
SOLD
23063

1934 Sądowe znaczki doręczeniowe za 80 gr na pozwie apelacyjnym skasowane 5.1 w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo znaczki za 50 gr i 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.6
200 PLN
23064

1935 list urzędowy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Fi.U19
15 PLN
23065

1937 list urzędowy z Gdyni z Urzędu Skarbowego do Kielc.

Fi.U19
25 PLN
23066

1938 list urzędowy z Katowic, wirnik propagandowy poczty.

Fi.U19
30 PLN
23067

1939 urzędowy miejscowy list polecony z Lwowa.

Fi.U20
15 PLN
23068

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw serii ciętej i prób w kolorach czarnym, niebieskim, i czerwonym w tym ta katalogowana jako wiśniowa, gumowane i niegumowane tak jak je wydano, gwarancje Mikstein, Schmutz, i Krawczyk.

Fi.U21-22 nz + P
400 PLN
23069

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
23070

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
23071

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
23072

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
23073

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

Fi.U21IIs
70 PLN
23074

1946 miejscowy urzędowy list polecony z Lublina, koperta rozcięta do ekspozycji. Liczne stemple, w tym prowizoryczne.

Fi.U22
70 PLN
23075

1950 Godło Państwa, znaczek na urzędowy list zwykły z błędem "zabarwiony narożnik", gwarancja Krawczyk.

Fi.U21III B
Mi.D25 
30 PLN
23076

1950 "groszy" ZNACZEK URZĘDOWY Z NADRUKIEM!!! list polecony wysłany 17.1.1951 ze Stargardu Szczecińskiego do Szczecina, ofrankowany znaczkiem dla przesyłek poleconych z nadrukiem typu 21, kasownik odbiorczy z 18.1 na odwrocie; zarządzenie o przedrukowaniu znaczków dotyczyło znaczków opłaty i dopłaty, nie wspominało o znaczkach urzędowych; niespotykany prawdopodobnie unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U22III
Mi.D26
800 PLN
23077

1954 Godło państwa, metrykalny znaczek dla przesyłek zwykłych z oznaczeniem walca (1 walec, 3 nakład, 4 moletowanie), czysty, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U23
Mi.D27A
30 PLN
23078

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
40 PLN