The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 79. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20300

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, niekatalogowany, ale prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych kasowany znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 350 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.2
300 PLN
20301

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 560 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.2
150 PLN
20302

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.2
120 PLN
20303

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.3
120 PLN
20304

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
80 PLN
20305

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA", słabe górne narożniki, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
60 PLN
20306

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Danowski.

Fi.4
200 PLN
SOLD
20307

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.4
50 PLN
20308

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.4
120 PLN
20309

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 40 gr. z niekompletnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
200 PLN
SOLD
20310

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / Rudniku / n/Sanem", piękny stan, gwarancja Witkowski.

Fi.5III
100 PLN
20311

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 2 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "2 zł" w kolorze czarnym (nakład 200 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.6
500 PLN
20312

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 20 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 213 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.6I
500 PLN
20313

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/20 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.7
200 PLN
20314

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.7
200 PLN
20315

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 681 szt.), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.7II
120 PLN
20316

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, poza małą prześwitką w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.8
30 PLN
20317

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 50/30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.9
120 PLN
20318

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym "POCZTA POLSKA" w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt.); poza typową dla ząbkowania liniowego nieregularnością w ładnym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.9
700 PLN
20319

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym (nakład 100 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.11
800 PLN
20320

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Witkowski, Mikstein, Schmutz.

Fi.11I
600 PLN
20321

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 80 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 231 szt.), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12II
500 PLN
20322

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1,20 zł. z niekompletnym nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku", przedrukowany w minimalnym ogólnym nakładzie 15 szt. - to unikat - jedyny znany egzemplarz bez belki pod napisem, dotąd opisano tylko niekompletny nadruk typu IV (bez napisu Polska); oferowany walor to jeden z najrzadszych znaczków Poczt Lokalnych 1944-45, piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.14I
12 000 PLN
20323

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./1,60 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki" (nakład 396 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.18
250 PLN
20324

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze fioletowym (nakład 50 szt.) - prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - nominał powinien być 1 zł., a nie 2 zł.; dodatkowo przedrukowany stempelkiem "Polska Poczta Brwinów / belka" w kolorze czarnoszarym na górnym marginesie, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.18c Pw1
2 100 PLN
20325

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./16 gr. nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym (nakład 50 szt.) - prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - nominał powinien być 1 zł., a nie 2 zł.; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.19
1 400 PLN
20326

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.19
200 PLN
20327

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./24 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "2 zł" w kolorze czarnym (nakład 100 szt.), poza uszkodzonym w lewym dolnym rogu licem w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.21
350 PLN
20328

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./80 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.21
150 PLN
20329

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./80 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 1 ZŁ. 1 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.21
200 PLN
20330

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 1,50/2 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu V "Orzeł 1,50 ZŁ. / POCZTA POLSKA belki", prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale nieprzejrzyście skatalogowany w Fischerze, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.22
500 PLN
20331

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/30+70 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki" (nakład 47 szt,), czysty na pierwszej podlepce, gwarancja Mikstein, Krawczyk.

Fi.24
800 PLN
20332

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 2/4 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu VII "2 ZŁ. Orzeł / POCZTA POLSKA belki", prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - typ VII ma nakład 162 szt., piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
700 PLN
20333

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 3/6 zł. z unikalnym nienotowanym dotąd odwróconym nadrukiem stempelkiem metalowym typu VIII "Orzeł 3 / POCZTA POLSKA gwiazdka", (nakład znaczka podstawowego 21 szt.) prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych i KSZPZP z 1990 roku, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - nakład znaczka podstawowego to 21 szt., a nie 74 szt., piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.26 No
12 000 PLN
20334

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 48 gr. pochodzący z dostaw od klientów poczty z nadrukiem typu II dwoma stempelkami gumowymi "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem' i "belka", został przedrukowany w minimalnym nakładzie 3 szt., dodatkowo belka została odbita nad napisem, ma dużą prześwitkę, ale to unikat - nie wiadomo czy pozostałe dwa egzemplarze ocalały i jak wygląda na nich nadruk, na innych wartościach znaczków urzędowych odbito niekiedy tylko napis, innego znaczka z belką nadrukowaną na górze nadruku dotąd nie opisano, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.29II
3 000 PLN
20335

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym poprzez nadruk nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 50 gr./15 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy - tutaj z oryginalną gumą, gwarancja Krawczyk.


160 PLN
20336

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym poprzez nadruk nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/30 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy - tutaj z oryginalną gumą, gwarancja Krawczyk.


160 PLN
20337

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/30 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten znaczek, gwarancja Krawczyk.


180 PLN
20338

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/50 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten znaczek, gwarancja Krawczyk.


170 PLN
20339

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 1 zł/25 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten znaczek, gwarancja Krawczyk.


180 PLN