The new auction will start soon

Auction 79. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19076

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz Friedeberg (Neumark) Land", znaczek unieważniony 21.10 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg), na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy; koperta pionowo zgięta.


Mi.414
120 PLN
19077

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Kamień Mały (Stolberg) leżącej na linii Pruskiej Kolei Wschodniej (Ostbahn) do Gdańska, stempelek agencji "Stolberg Vietz (Ostbahn) Land", znaczek unieważniony 3.9 w AMBULANSIE NR.346 relacji BERLIN-SCHNEIDEMÜHL (PIŁA), na froncie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.414
120 PLN
19078

1933 Ziemie Zachodnie, list (koperta okienkowa) wysłany z Wrocławia; zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33!!!


Mi.469 
60 PLN
19079

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy ostemplowana okolicznościowo 3.5 we Wrocławiu; temat - LOTNICTWO.


Mi.P251 
30 PLN
19080

1936 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz über Friedeberg (Neumark)", znaczki unieważnione 6.3 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg); koperta pionowo zgięta.


Mi.512, 514, 516
100 PLN
19081

1936 Ziemie Zachodnie, karta wysłana 4.11 ze Śląskiego Stowarzyszenia Rolnego organizacji Reichsnährstand w Koźlu do Raciborza, dekoracyjna formularz, znaczek skasowany datownikiem COSEL; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.516
80 PLN
19082

1936 Ziemie Zachodnie, urzędowy list wartościowy o zadeklarowanej wartości 1050RM wysłany 21.8 z Ząbkowic Śląskich do miejscowości Złoty Stok, znaczki urzędowe unieważnione datownikiem FRANKENSTEIN (SCHLESIEN), przesyłka zabezpieczona bardzo dobrze zachowanymi pieczęciami lakowymi, koperta firmowa "Landrat des kreises Frankenstein (Schl)"; na odwrocie kasownik odbiorczy REICHENSTEIN; dla lepszej ekspozycji kopertę rozcięto z trzech stron; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.D138, D140
400 PLN
19083

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


45 PLN
19084

1938 Ziemie Zachodnie, koperta nakładu pocztowego do rachunków telefonicznych o sygnaturze "C311 (10.33) Din C6" z kompletną zawartością (pokwitowaniami przeprowadzonych rozmów) przesłana miejscowo w Kotulinie, dwuwierszowy w ramce stempelek nadawczy "Rodenau über Gr. Strehlitz."; rzadko spotykany kompletny zestaw dokumentów pocztowych w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta ze śladami archiwizacji).


200 PLN
19085

1938 koperta z okazji Anschlussu Austrii z Gratzu.


30 PLN
19086

1939 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie przedrukowe z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL17-20
Mi.433-36
40 PLN
19087

1939 Ziemie Zachodnie, firmowa karta pocztowa delikatesów Richard Jentsch, wysłana 25.2 z Nowej Soli (Nesalz) do Głogowa (Glogau), znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "Brücke zum Oderwald" przedstawiającym most na Odrze - Oderbrücke w Nowej Soli, odciśniętym dodatkowo obok, całość w dobrym stanie zachowania (lewy górny róg nadgięty).


Mi.675
80 PLN
19088

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
19089

1939 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, polskie znaczki z radzieckimi datownikami - w tym jeden rzadszy pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim, radzieckie znaczki z polskimi datownikami z Przemyśla i Lwowa, różne wzory datowników.


90 PLN
19090

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
19091

1939 list Ober Politz w Kraju Sudeckim.


15 PLN
19092

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z urzędu pocztowo-telegraficznego z miejscowości Wodzisław Śląski (niem.Loslau), polskie przedwojenne i niemieckie z okresu okupacji: datowników, kasowników, stempla nagłówkowego, pieczęci do laku; odbitki sporządzono 19.10.1939 roku; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
19093

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
19094

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
19095

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
SOLD
19096

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony wysłany 14.12 z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "АВИО"; zalepka i stemple cenzury niemieckiej, kasownik odbiorczy Kraków 30.12; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Rosję, a częścią okupowaną przez Niemcy wędrowała okrężną drogą przez Moskwę i Berlin, na tym właśnie odcinku mogła być przewieziona pocztą lotniczą, przesyłki takie są jednak wyjątkowo rzadkie, a w idealnym stanie zachowania niespotykane; gwarancja.


Mi.594, 682, 736
1 200 PLN
19097

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
60 PLN
19098

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.I z Oświęcimia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P227I 
250 PLN
19099

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, wysłana 26.8 z Wrocławia do Katowic, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P236 
50 PLN
19100

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, skasowana okolicznościowo 23.8 we Wrocławiu kasownikiem Niemieckiej Wystawy Kolonialnej.


Mi.P236 
50 PLN
19101

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta informacyjna z Oflagu IIB wysłana 3.6 do Tarnopola, w charakterze datownika nadawczego zastosowano numerator biurowy; stempelek cenzury obozowej; na odwrocie datownik odbiorczy Tarnopola z 26.VI "ТАРНОПIЛЬ СССР ТАРНОПОЛЬ" z wyróżnikiem "L" (Л); doskonały stan zachowania.


300 PLN
19102

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią wysłana 29.IV z Równego do Lublina, znaki opłaty unieważnione datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "w" (В); adnotacja cenzury niemieckiej "B XIX"; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
19103

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 17.12 z miejscowości Jagodzin do Oflagu XA, sowiecki datownik nadawczy "ЯГОДИН СССР ВОЛЫН.ОБЛ.", stempelek cenzora obozowego nr.15; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
19104

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz kartkowy wysłany 15.5 z Kalisza do obozu jenieckiego Stalag IXC, zwraca uwagę prowizoryczny kasownik nadawczy KALISCH z częściowo usuniętym napisem, stempelek cenzora obozowego nr.14.


80 PLN
19105

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, STUBNO - СТУБНО wzmiankowany w fundamentalnej pracy Józefa Witolda Żurawskiego vel Grajewskiego "Sowieckie Znaki Pocztowe ma okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941", ale do tej pory niepublikowany datownik sowiecki, karta pocztowa wysłana 19.7 ze stalagu XIIIA do wsi Torki, datownik rejonowego urzędu pocztowego w Medyce z 7.8 МЕДИКА-ДРОГО.ОБЛ.-МЕДЫКА z wyróżnikiem "б" i unikalny oddziałowego urzędu pocztowego СТУБНО ЛЬВ.ОБЛ СТУБНО z 8.8; stempelki cenzury obozowej i pieczęć informacyjna "Schreibt kurz und deutlich!/ Piszcie krótko i wyraźnie!"; rzadki, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; ważny dokument historyczny.


1 200 PLN
19106

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa datowana 17.XII.1939 wysłana 4.1.40 ze stalagu IVA do Lwowa, idealnie odciśnięty datownik odbiorczy z 9.2 urzędu Lwów 4 "ЛЬВОВ ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Б"; pieczęć komendantury obozu i stempelki cenzury obozowej oraz pieczęć informacyjna "Listy pisać krótko i wyraźnie."; rzadki, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).


500 PLN
19107

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 7.4 ze wsi Wolica do stalagu XVII, datownik nadawczy urzędu w Pomorzanach ПОМОРЯНИ ПОМОРЯНЫ ТАРН.ОБЛ. z wyróżnikiem "a", przesyłka poszukiwała odbiorcy w kilku obozach: stalagu XVIIC (stempelek "Im Stalag XVIIC unbekannt"), stalagu XVIID (stempelek w ramce - Im Stalag XVIIC unbekannt), ostatecznie przesyłkę skierowan do Krakowa; stempelek cenzury obozowej stalagu XVIIB, znaczki zdjęte przez cenzurę; walor w dobrym stanie zachowania (dla lepszej ekspozycji koperta z trzech stron rozcięta).


200 PLN
19108

1940 okupacja sowiecka polskich obszarów anektowanych przez Litwę - karta, część na odpowiedź wysłana 6.8 z Wilna do stalagu VIB, litewski datownik nadawczy poczty głównej w Wilnie "VILNIUS C" z wyróżnikiem "f", stempelek cenzora obozowego nr.2; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, w okresie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 Wilno pozostawało pod okupacją litewską, w nocy z 14/15.VI z baz wojskowych na terenie Litwy, jak też z obszaru ZSRS na teren Litwy wkroczyło 200.000 żołnierzy rosyjskich - nastąpiła okupacja sowiecka całej Litwy, a w tym II sowiecka okupacja Wileńszczyzny.


200 PLN
19109

1940 kartka pisana w języku polskim nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kowno - Wilno nr 22 do Stryja.


150 PLN
SOLD
19110

1940 przekaz paczkowy z Niemiec do Milanówka.


150 PLN
19111

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, wydanie lokalne dla obszaru wileńskiego, nadruk VILNIUS na znaczkach sowieckich, kompletna seria ostemplowana 25.VII w Wilnie kasownikiem z okresu okupacji litewskiej; znaczki w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.OkNL1-9
2 800 PLN
19112

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, znaczki sowieckie z nadrukiem NEPRIKLAUSOMA / LIETUVA - wydanie krajowe dla obszaru Litwy, w tym także okupowanych przez Litwę terenów polskich; kompletna seria na kopercie, skasowana 2.8 w Wilnie (znaczki kasowane Mi.400 euro).


Mi.1-9 
800 PLN
19113

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa dofrankowana znaczkiem z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy Polski przez Sowietów, wysłana 8.2 z miejscowości Busk do Gródka Jagiellońskiego, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem БУСЬК СССР БУСК ЛЬВ.ОБЛ. z wyróżnikiem "W" (В), obok odciśnięty datownik odbiorczy ГОРОДОК ЯГЕЛ. СССР ЛЬВ.ОБЛ. z wyróżnikiem "W" (В); walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.736 
250 PLN
19114

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, specjalna całostka-koperta polecona wysłana 22.6.41 - w dniu rozpoczęcia wojny niemiecko-sowieckiej - z niewielkiej miejscowości Bereźnica do Równego, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "БЕРЕЖНИЦА СССР БЕРЕЖНИЦА РОВ.ОБЛ.", stempelek polecenia, na odwrocie datownik odbiorczy "РIBHE СССР РОВНО РОВEHCK.ОБЛ." z wyróżnikiem "b" (б) z 25.VI.41 - trzy dni po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej; mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych przez sowietów jest rzadka, szczególnie z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej, walor w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.EU1A
800 PLN
19115

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
50 PLN