The new auction will start soon

Auction 77. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3266

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, podobóz Gusen, bardzo rzadka karta informacyjna od zarząd obozowego, pierwsza wiadomość o pobycie więźnia w obozie, wysłana 6.VII do miejscowości Neudorf kreis Rypin (Nowa Wieś), znaczek unieważniony kasownikiem urzędu pocztowego Poznań (Posen 3)!!! literatura dotycząca obozów koncentracyjnych wymienia Poznań jako znane miejsce wysyłki korespondencji z tego obozu, jednak nie wyjaśnia tej zagadki; czerwona pieczęć informacyjna dotycząca sposobu adresowania przesyłek do więźnia, fioletowy stempelek "2x im Monat ..." podający dopuszczalną miesięczną liczbę przesyłek; fioletowy stempel cenzury; niezwykle rzadka całość w słabszym stanie zachowania, ale stemple czysto i czytelnie; gwarancja.


1 200 PLN
3267

1940 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z listem wysłana 17.7 z obozu do Królewskiej Huty, znaczek z dwóch stron oderwany od koperty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na kopercie i wewnątrz listu stemple cenzora z parafką; rzadko spotykany w tak dobrym stanie zachowania zestaw; z kolekcji B.Grodzińskiego.


800 PLN
3268

1940 Mauthausen, koperta obozowa wysłana 7.9.40 z obozu do Łodzi, niski numer więźnia - 2806, stempel cenzury obozowej, dobry stan zachowania.


380 PLN
3269

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, korespondencja między deportowanymi do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.4 z miejscowości Bułajewo w północnym Kazachstanie adresowana do sowchozu w obwodzie pawłodarskim.


150 PLN
3270

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, karta pocztowa wysłana 21.II z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Swierdłowska obłast) do lekarza zatrudnionego w sanatorium dziecięcym w miejscowości Brzuchowice pod Lwowem, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
3271

1941 Joszkar-Oła w kompleksie obozowym "Temnikowskije Łagiera", karta pocztowa wysłana 14.X z Moskwy do miejscowości Cibiknur (kasownik odbiorczy); stempelek cenzury nr.512; większość więźniów stanowiły kobiety, zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


120 PLN
3272

1941 Zakłady BMW w Monachium - niemiecki obóz pracy przymusowej, widokówka wysłana 22.1 z Monachium do Warszawy, słabszy stan zachowania; temat - SAMOCHÓD, MOTORYZACJA.


60 PLN
3273

1941 (?) Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; telegram wysłany do Lwowa.


50 PLN
3274

1941 list na kopercie obozu koncentracyjnego Mauthausen - Gussen do Wielkopolski, stempel cenzury obozowej.


350 PLN
3275

1941 Flossenbürg, koperta wysłana 22.8.41 z obozu do Łodzi, niski numer więźnia - 2241; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, stempel cenzury obozowej z literą "B"; dobry stan zachowania.


380 PLN
3276

1941 KL Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta obozowa wysłana 18.12.41 z obozu do Łodzi, stempel cenzury, średni stan zachowania.


90 PLN
SOLD
3277

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, listownik wysłany 1.8 z obozu do miejscowości Babsk, stempelek cenzury z parafką cenzora; walor w dobrym stanie zachowania (krawędzie nieznacznie przycięte).


250 PLN
3278

1942 list z obozu koncentracyjnego w Oranienburg Grudziądza na obozowym listowniku, stempel cenzury obozowej.


280 PLN
3279

1943 Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - karta z sygnaturą (E/0254) wysłana 9.5 z obozu do Warty, datownik nadawczy HAMBURG-BERGEDORF 1 z wyróżnikiem "m", stempelek cenzury z parafką cenzora; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); z kolekcji B.Grodzińskiego.


600 PLN
3280

1943 list z Zschornewitz do więźnia Justitzstrafgefangenlager Blechhammer - sądowy obóz karny Blachownia Śląska, przesyłka zwrócona z adnotację w języku niemieckim "więźniowie mogą otrzymywać tylko raz na 3 miesiące list w języku niemieckim", cenzura, obóz utworzono 4.1.43 i ewakuowano dwa lata później, do obozu przyjęto 1227 osób, bardzo rzadkie ze względu na krótki czas funkcjonowania obozu, jak i stosunkowo niewielką liczbę więźniów.


750 PLN
3281

1943 Buchenwald, kartka świąteczna z Michowa do więźnia obozu, rzadki stempel cenzury obozowej "Postzensur Block 30" z parafką cenzora, znaczek zdjęty przez cenzurę.


700 PLN
3282

1944 Lager Eiche - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana z Łowicza 5.12; nadawca opisuje losy mieszkańców Warszawy i żołnierzy AK po upadku Powstania.

Fi.Cp10
120 PLN
3283

1944 karta pocztowa z robót przymusowych w Niemczech wysłana 27.11 z miejscowości Granzin do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, stempel wpływu z datą "4 XII 1944"; dobry stan zachowania (niewielkie naderwanie górnej krawędzi).


Mi.P312a/03
80 PLN
3284

1944 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny - obóz kobiecy, przesyłka z obozu wysłana 22.2 do Stalowej Woli, nadawcą jest Maria Malicka; obóz kobiecy utworzono dopiero w październiku 1942 roku, działał on do końca funkcjonowania obozu ale kobiety stanowiły jedynie nikły odsetek wśród więźniów, którzy przeszli przez obóz; podobne przesyłki są niezwykle rzadkie; prezentowany walor jest w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
3285

1944 München-Stadelheim - niemieckie więzienie w Monachium, rzadki listownik - formularz z 9.VII adresowany do Poznania przez przetrzymywaną tam Polkę, nadany 11.VII - frankatura mechaniczna więzienia; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.

W więzieniu München-Stadelheim zabito poprzez zgilotynowanie, Sophie Scholl 22 letnią niemiecką działaczkę organizacji ruchu oporu antynazistowskiego Biała Róża.


1 200 PLN
3286

1944 HASAG WERK III RAKÓW - niemiecki obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję, założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942 zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przebywała ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali tam egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego; po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 13.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


600 PLN
3287

1944 Kolz - niemiecki obóz pracy znajdujący się w miejscowości Tambach-Dietharz, fioletowy dwuwierszowy stempelek obozu "Lager Kolz Tambach-Dietharz" - niezwykle rzadko spotykany przypadek oznaczania korespondencji, na ogół adresy nadawcy wpisywano odręcznie, niekiedy nie podając nawet nazwy obozu; widokówka wysłana 8.3 z obozu do Kutna; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
3288

1944 Excelsior-Werk - niemiecki obóz pracy w Iserlohn w Westfalii, list wysłany 17.I z obozu do miejscowości Hyzin koło Przeworska; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
3289

1944 karta pocztowa wysłana z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa, przesłana 26.10 ambulansem 673 relacji DRESDEN-KOHLFURT-BRESLAU; niewielkie przebarwienia w rzeczywistości prawie niewidoczne; gwarancja Falkowski.


80 PLN
3290

1944 Lipusz (Lippusch) - mały niemiecki obóz pracy mieszczący się w 8 barakach, przeciętny stan około 450 osób, karta pocztowa do obozu wysłana 27.11 z Radomska, dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
3291

1944(?) sowieckie deportacje ludności polskiej, telegram do Lwowa nadany 21.XI potwierdzający otrzymanie pieniędzy przez Polkę wywiezioną do miejscowości Borowoje w Kazachstanie, cenzura.


100 PLN
3292

1944 Reken - niemiecki kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa wysłana 10.12 z obozu do Kielc; niewielkie rozdarcie z lewej strony sklejone.


80 PLN
3293

1944 Lager 92 Katscher (Kietrz) - niemiecki obóz dla wysiedlonych Polaków zorganizowany na terenie tamtejszej fabryki dywanów i pluszu, w której z włosów zamordowanych w Oświęcimiu kobiet przygotowywano tzw. włosiankę krawiecką; karta pocztowa do obozu wysłana 13.III z Falenicy.


300 PLN
3294

1944 Öhringen w Wirtembergii - niemiecki obóz pracy przymusowej dla mieszkańców Warszawy wywiezionych jeszcze w czasie trwającego Powstania; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble w rzeczywistości stanowił on zaledwie kamuflaż dla olbrzymiej podziemnej fabryki samolotów; karta wysłana 27.9 z obozu do Brwinowa; doskonały stan zachowania.


120 PLN
3295

1944 list z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa nadany w agencji pocztowej, dwuwierszowy w ramce stempelek "Wittkiel/ über Kappeln (Schlei)" odciśnięty prawidłowo obok znaku opłaty, który skasowano 9.3. datownikiem urzędu nadrzędnego KAPPELN (SCHLEI); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
3296

1944 Buchenwald, korespondencja od więźnia na papierze listowym obozu, wewnątrz stempel cenzury "Postzensur Block 37".


180 PLN
3297

1944 Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, kompletny składany list na formularzu obozowym wysłana 4.5.44 z obozu do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem SANKT GEORG an der GUSEN, dwuwierszowy stempel cenzury "Poststelle K.L.M,/Gusen zensiert", dodatkowy stempelek informacyjny "1x im Monat Postempfang", pomimo zagięcia dobry stan zachowania.


180 PLN
SOLD
3298

1944 Buchenwald, kartka z Milanowa przez Lublin do więźnia obozu, stempel cenzury obozowej "Postprüfer" z parafką cenzora, dobry stan zachowania.


700 PLN
3299

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa wysłana 25.1 z fabryki cukru w Stavenhagen do niemieckiego obozu pracy Wessenberg, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
3300

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa wysłana 8.1 z Berlina do Pruszkowa przez przymusowego pracownika firmy Butzke G.m.b.H.


80 PLN
3301

1945 kartka z Milanówka 9.1.45 do obozu pracy w Maltsch (Malczyce nad Odrą).


25 PLN
3302

1945 Auschwitz - komplet 11 widokówek wydanych przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu przedstawiających fragmenty niemieckiego obozu koncentracyjnego, na froncie i na odwrocie opisy w czterech językach: polskim, rosyjskim, angielskim i francuskim; bardzo dobry stan zachowania (karta rozkładana z niewielkimi przebarwieniami); podobny komplet sprzedano w zeszłym roku na aukcji w Niemczech za blisko 3000 złotych.


2 000 PLN
3303

1945 Buchenwald, kartka z Michowa do więźnia obozu, rzadki stempel cenzury obozowej "Postprüfer 7" z parafką cenzora, znaczek zdjęty przez cenzurę.


480 PLN
3304

1946 Intyjski ITŁ (poprawczy obóz pracy) osiedle Inta w Autonomicznej Republice Komi, karta pocztowa z obozu wysłana 15.IV do Siedlec, stempelek cenzury polskiej 3273 dla korespondencji zagranicznej; więźniowie obozu pracowali przy eksploatacji złóż węgla i przy budowie elektrowni; na karcie w charakterze ilustracji wydrukowano tekst hymnu ZSRR, karta archiwizowana (minimalnie słabszy stan zachowania).


200 PLN
3305

1946 list z obozu pracy w Workucie do Polski, stemple cenzury radzieckiej i polskiego urzędu cenzury nr 3218.


600 PLN