The new auction will start soon

Auction 77. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
223

1839 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny z Warszawy do Londynu wysłany 23/9, stempel nadawczy typu IIIC, stemple tranzytowe: Berlin i efektowny Hamburg, kasownik odbiorczy Londyn 7 OCT; liczne adnotacje pocztowe dotyczące masy przesyłki i opłat pocztowych; nietypowy, stosunkowo rzadki kierunek wysyłki; list o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, złożony i przechowywany w archiwum (stąd pochodzi pionowe zagięcie) na karcie albumowej, wewnątrz dodatkowo dołączone rozliczenia.


300 PLN
224

1854 obszar I Rzeczypospolitej - LUCYN, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Lucyna do Rygi; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie rzadki dobrze notowany u Dobina (5000-6000 rub) stempel nadawczy ЛЮЦИНЪ / 27 НОЯБРЯ 1854, i ryski odbiorczy ПОЛУЧЕНО / 30 НОЯБ. 1854; na zamku lucyńskim zamieszkał w 1579 roku król Stefan Batory, jego załoga liczyła 1000 żołnierzy z 50 armatami; po rozbiorze w 1772 roku Lucyn został miastem powiatowym; adresowana po polsku koperta zachowała się w bardzo dobrym stanie, piękny przykład silnych związków tych ziem z Polską, użyta w Królestwie Polskim (Fi.8000.-).

Fi.Ckr4II
1 200 PLN
225

1856 LIST MIKOŁAJA SKWARCOWA Z WARSZAWY NADANY PODCZAS PODRÓŻY DO ROSJI NA MOSKIEWSKIEJ STACJI DROGI ŻELAZNEJ PIERWSZĄ LINIĄ KOLEJOWĄ W CESARSTWIE kompletny list z pełną treścią nadany 8.X (8 ОКТЯБ 1856) do Kronsztadu ze stemplem nadawczym urzędu dworcowego "МОС.СТ.ЖЕЛ.ДОР." - Dobin 02-40.7.01, na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie - końcowej stacji pierwszej w Rosji linii kolei żelaznych, obok okrągły stempel odbiorczy petersburskiego oddziału korespondencji krajowej "ПОЛУЧЕНО 1856 9 ОКТ. ПОЛД.", list adresowany jest do Fiodora Szebunina, który kilka lat wcześniej był burmistrzem (городской голова) Kronsztadu; nadawca listu Mikołaj Skwarcow z Warszawy zamieszkały przy ulicy Królewskiej - MIKOŁAY SKWARCOW WARSZAWA wytłoczone na papierze listowym, był krewnym kupca rosyjskiego Iwana Skwarcowa, który w 1839 roku nabył za sumę 115.200 złotych pałac Saski w Warszawie; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


4 800 PLN
226

1857 Królestwo Polskie, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x109 mm (2-3 mm przycięta od góry), ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym (Fi.6500.-), wysłana w marcu z Warszawy do majątku Powierwicyn pod Telszą w guberni Kowieńskiej; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie adnotacja adresata w której wymieniony jest nadawca Władysław Mostowski - jego herbem "Dołęga" zamknięto kopertę, a odcisk zachował się w dobrym stanie; rodzina Mostowskich była do 1823 roku właścicielami słynnego pałacu w Warszawie; list pochodzi z całej partii korespondencji otrzymanej przez Józefa Pawłowicza z Warszawy; najpiękniejsza z tych kopert, ze stycznia 1857, adresowana po polsku znajdowała się w eksponacie wystawowym Dr.J.Mazepy, fotoatest firmowy.

Fi.Ckr4II
2 600 PLN
227

1858 Królestwo Polskie - KAŁUSZYN, pięknie cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 6. - Kałuszyn (kropka odróżnia 6 od 9); to pierwszy znaczek będący w obiegu w Królestwie Polskim, użyty krótko po 15/27 marca 1858 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; pochodzi ze słynnego zbioru "Wisła" G.D.Mehrtensa, piękny stan.

Fi.I
Mi.1 
12 000 PLN
228

1858 Królestwo Polskie - KALISZ, CZERWONY KASOWNIK NUMEROWY 191; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 unieważniony polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz w kolorze czerwonym; wszystkie kasowniki numerowe w kolorze czerwonym są rzadkie, ale prawie nigdy nie spotyka się ich tak czysto i klarownie odbitych, dodatkowo w prawym dolnym rogu niezmiernie rzadka na znaczkach niebieska kaszetka nadawcy listu A.G..../ C(ALISIA); znaczek pochodzi ze słynnej kolekcji Agathona Faberge - jego adnotacja ołówkiem o nabyciu 28.VIII.24 od Kirchnera na odwrocie; poza resztką kleju po podlepce znaczek zachował się w wyśmienitym stanie, na odwrocie świetnie widoczny znak wodny, piękny walor do eksponatu wystawowego, gwarancja Bojanowicz.

Fi.II
Mi.2x
9 000 PLN
229

1858 Królestwo Polskie - SEYNY; kompletny list składany opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,115 mm i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 30 - Seyny, wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej nienotowany dotąd miejscownik ramkowy "SEYNY" typu IIB, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy z 22.12.; początkowo list miał być wysłany na koszt odbiorcy, ale stosowną adnotację na koszt wykreślono i tym samym charakterem wpisano nad nią informację o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę - franko; list napisany na bardzo cienkim papierze z suchym tłoczeniem okrętu i napisem PARIS ma kilka widocznych zadrapań piórem na stronie adresowej, ale poza tym zachował się w bardzo dobrym stanie; pochodzi ze słynnego zbioru "Wisła" G.D.Mehrtensa, fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2x 
12 000 PLN
230

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1000.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, jedynym okrągłym kasownikiem numerowym, który z całą pewnością został użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich był już wycofany z użytku (1864); bardzo ładny stan zachowania.

Fi.V
Mi.5 
700 PLN
231

1858 list z Warszawy nadany 24.05. 1858 do Petersburga opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania ze stycznia 1858 roku, warszawski kasownik numerowy stosowany od marca 1858 i datownik w języku rosyjskim dla listów adresowanych do Rosji, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Schmutz.


Mi.2x
9 000 PLN
232

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.


Mi.6
1 100 PLN
233

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4.


Mi.7
1 500 PLN
234

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

Fi.(Ck4)
50 PLN
235

1859 Królestwo Polskie - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY; list z Włocławka do Warszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; znaczek unieważniono bardzo mocno odciśniętym polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek, widać pod nim wyraźnie rosyjski kasownik numerowy 2 w owalu z kropek, co dowodzi wcześniejszego użycia znaczka w Moskwie; potwierdzeniem tego oszustwa są uszkodzenia powstałe przy zdejmowaniu wspomnianego znaczka z listu; sama przesyłka jest w pełni kompletna i zachowała się z pełną treścią (datowaną 1859) w bardzo dobrym stanie; na froncie datownik nadawczy Włocławek typu IIIA z ręcznie wpisana data 16/2, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa typu IIIC z 17/2 i duży godzinnik 1/P stosowany do 1860 roku; to stosunkowo wczesne fałszerstwo na szkodę poczty, jakkolwiek w kolekcji Z.Mikulskiego jest kilka przesyłek z 1858 roku.

Fi.V FP
Mi.5 
7 000 PLN
236

1859 po, "KROLESTWO POLSKIE JNSPEKTOR GŁOWNY DROG ŻELAZNYCH" urzędowa pieczęć z orłem (dolna część inskrypcji słabo czytelna, nieco sprasowana) wyciśnięta w czarnym laku na odwrocie listu wysłanego 29/4 z Warszawy do Piotrkowa, stempel nadawczy typu IIIC, niebieskozielony stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA); wyjątkowa rzadkość zarówno do zbioru Królestwa Polskiego jak i dla tematyków; temat - KOLEJ.


500 PLN
237

1859 Królestwo Polskie - AUS POLEN per POSEN, koperta listu z Moszczanki do Lipska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną ręcznie datą "9/8" i stempelek FRANCO - informujący o całkowitym opłaceniu przesyłki przez nadawcę; na odwrocie okrągły datownik pocztamtu pogranicznego SŁUPCA typu IIIC odmiana z większymi literami (339g) z 23/8, pięknie odbity unikalny pruski graniczny stempel pochodzenia AUS POLEN per POSEN (Feuser +3000 DM) z tego samego dnia oraz okrągły saski stempel nadejścia; wszystkie stemple bardzo ładnie odciśnięte, kompletna pieczęć lakowa; zgrabna niewielka kopertka w doskonałym stanie zachowania.


6 000 PLN
238

1860 DZIAŁOSZYCE, pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskiej i różowej o odcieniach jasnych unieważniony kasownikiem numerowym Działoszyc z numerem 274, stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali, znaczek na papierze cienkim 0,065 mm, co ciekawe znaczek na papierze lekko żeberkowanym pionowo o gęstości 22 "żeberek"/1cm, dodatkowo usterka druku w postaci śladowo wydrukowanej obwódce tarczy herbowej, znaczek w dobrym stanie z krótszym ząbkowaniem na górze znaczka, ciekawy egzemplarz, fotoatest Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a
6 000 PLN
239

1860 SOCZEWKA; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach unieważniony bardzo czytelnie polskim kasownikiem numerowym 295 - Soczewka, w małej ekspedycji na bocznym trakcie z Kutna przez Gostyń; to kasownik o 4 stopniu rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; klisza czerwona poważnie uszkodzona w dolnej części, a klisza niebieska ma ciekawe uszkodzenia lewego narożnika i dolnej ramki - znaczek pochodzi z dolnego rzędu arkusza - prawdopodobnie z 3 sektora, 93 lub 94 pozycji w arkuszu, ma zreperowany dolny narożnik i ząbek, poza tym zachował się w ładnym stanie, sygnowany ABONY, gwarancja Schmutz.

Fi.1a
2 400 PLN
240

1860 ROZBITA KLISZA, pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, znaczek z bardzo ciekawą i rzadką usterką w postaci rozbitej czerwonej kliszy po lewej stronie sprawiającej wrażenie zbicia się w jedną czerwoną linię, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 i oznaczenie z.

Fi.1ad
Mi.1a
2 600 PLN
241

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze niebieskim i ciemnoróżowym z błędem kliszy niebieskiej "podwójna obwódka herbu - niebieska i czerwona", błąd w typie III - z uszkodzonym drukiem herbu w górnej lewej części, kasownik warszawskiego dworca kolejowego Praga, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1as
Mi.1a
2 100 PLN
SOLD
242

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, ciekawe odbicie stempla firmowego na prawej części znaczka, znaczek posiada usterki w postaci uszkodzeń obu dolnych cyfr 10 i plamą w kolorze niebieskim w prawej dolnej części owalu, bardzo ciekawa usterka ząbkowania - wyłamana igła perforująca na prawym marginesie znaczka spowodowała powstanie ząbka o podwójnej grubości - lewy margines 14 dziurek, a prawy 13 dziurek perforacji, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1au
Mi.1a
2 200 PLN
243

1860 USZKODZENIE "KROPKA PO 10. КОПЪ" POWSTAŁE PRZY SPORZĄDZANIU GALWANOSTEREOTYPÓW, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym na średnim papierze; pięknie i czysto odbita klisza niebieska z opisanym przez Z.Mikulskiego w "Filateliście" 2/2010 błędem "kropka po 10. КОПЪ", klisza czerwona też bardzo ładnie odbita i bez większych usterek, uszkodzenie kliszy niebieskiej powstało podczas procesu chemicznego przy sporządzaniu galwanostereotypów, stąd obok niebieskich obwódek wokół herbu jest jednym z najważniejszych błędów - może nawet odmian, tego wydania; ładne żywe kolory, oryginalne gumowanie na całej powierzchni, przesunięcie rysunku takie samo jak na znaczku z eksponatu Z,Mikulskiego, ślady podlepki w kilku miejscach, ale bardzo lekkie, cenny walor do eksponatu wystawowego "Polska nr.1"; kolorowy fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.1b
Mi.1b
60 000 PLN
244

1860 ŁAPY, pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Łap z cyfrą 318 w okręgach, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza 10 punktów, znaczek reperowany - przycięte ząbkowanie z wszystkich stron, unikat, fotoatest Jendroszek.

Fi.1bb
Mi.1b
8 000 PLN
245

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / typu I stosowanym na linii Kolei Petersburskiej, ładny stan zachowania - żywe i czyste kolory, gwarancja z 4.

Fi.1bb
Mi.1b
2 800 PLN
246

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych, skasowany stemplem numerowym Bełchatowa o numerze 180, stempel jest w bardzo rzadko spotykanym kolorze niebieskim, stopień rzadkości stempla w kolorze czarnym według Bojanowicza wynosi 8 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości, znaczek na papierze z prześwitującym na odwrocie obrazkiem znaczka, niewielkie przerwanie na górnym brzegu wspomniane w ateście zostało profesjonalnie sklejone, tak że nie ma śladu po defekcie, znaczek w dobrym stanie, unikalny walor, fotoatest.

Fi.1bc
Mi.1b
25 000 PLN
247

1860 CZERWONY PUNKT; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w rzadkim zestawie kolorów błękitu pruskiego i różowym; klisza czerwona z unikalnym błędem "czerwony punkt poza tłem w płaszczu heraldycznym po lewej", opisanym przez M.Miszczaka jako typ I w "Przeglądzie Filatelistycznym" 1/2005; znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; jest przylepiony na podlepce do wycinka z którego pochodzi; zachował się w przepięknym stanie, na odwrocie gwarancja i opis błędu miękkim ołówkiem Schmutz.

Fi.1bc
8 000 PLN
248

1860 NIEBIESKA OBWÓDKA i PODWÓJNE UŻYCIE; wycinek z dwułótowego listu z dwoman egzemplarzami pierwszego polskiego znaczka za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach; lewy z niebieską obwódką wokół herbu typu II z charakterystyczną rysą w szerokim niebieskim owalu powyżej litery O w KOP. (Fi.6000.-); dodatkowo znaczek ten jest z całą pewnością dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty; pod spodem widoczny polski kasownik numerowy 191(?) - Kalisz, w lewym dolnym rogu dobrze widoczne okręgi tego kasownika; przybito na nim mocno kasownik DP - Droga Petersburska, ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym Praga; prawy znaczek o uszkodzonym licu nie ma wyraźnych śladów podwójnego kasowania, ale nie można też tego wykluczyć - uszkodzenia mogą wynikać z usuwania śladów tuszu, a przyklejenie wzajemnie odwrotnie obu znaczków pomogło fałszerzowi przykryć stare kasowanie nowym; tego typu fałszerstwa na szkodę poczty były w Rosji powszechne, ale w Królestwie na pierwszym polskim znaczku nieco rzadsze, szczególnie na wysoko opłaconym liście dwułótowym; lekkie załamanie w poprzek wycinka nieznacznie tylko obniża wartość tego waloru, cena wywoławcza na poziomie ceny znaczka z niebieską obwódką wokół herbu, ten uszkodzony nie jest liczony.

Fi.1bcs FP
6 000 PLN
249

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i ciemnoniebieskim o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Warszawy, znaczek na papierze cienkim o prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie, niezwykle ciemne i intensywne barwy, brak ząbka w górnym prawym narożniku i niewielkie rozdarcie z prawej strony, bardzo dobre centrowanie i prezencja, rzadko spotykane barwy znaczka, gwarancja Jungjohann.

Fi.1bu
Mi.1b
2 500 PLN
250

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany w Kibartach - osobliwie nie odbity numer stempla, znaczek posiada dodatkowo ostemplowanie pieczęcią firmą firmy Segal & Sohne z Wierzbołowa, tak więc list z tym znaczkiem musiał być nadany w ambulansie pocztowym w czasie postoju w Kibartach, znaczek na papierze z prześwitującym na odwrocie obrazkiem znaczka, minimalna prześwitka, podniesiona gwarancja.

Fi.1bu
Mi.1b
650 PLN
SOLD
251

1860 kompletny list zagraniczny A.Wambacha (owalna kaszetka nadwcy) z Warszawy do Bordeaux, przesłany Koleją Warszawsko-Wiedeńską do Sosnowca, a stamtąd nowo otwartą (1859) boczną linią do granicy pruskiej - na odwrocie kolejowy stempel tranzytowy Mysłowice-Kędzierzyn (MYSLOWITZ-KANDRZIN) z 15.4; dopiero rok później pocztę do Francji zaczęto przewozić Drogą Warszawsko-Bydgoską i dalej przez Berlin; list zamknięto i zabezpieczono w restauracji Hotelu Europejskiego - idealnie zachowana pieczęć lakowa "RESTAUR: HOTELU EUROP: w WAR:", skąd dostarczono go, co niekiedy praktykowano, do nieodległego Pocztamtu Głównego - stempel nadawczy WARSZAWA typu IIIC z 15.4.; ręcznie wpisana pruska wysokość opłaty "3" sgr. plus dalsze 3 czyli w sumie "6" sgr. za tranzyt pruski, stempelek tranzytowy P.35, francuski stempel graniczny - "PRUSSE-VALENCIENNES", wysokość francuskiego porta "11"; tranzytowy Paryż z 17.4 i odbiorczy Bordeaux z 18.4; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania o pięknie udokumentowanym obiegu pocztowym.


1 800 PLN
252

1862 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym w odcieniach jasnych na liście z Kalisza do Pawyrwicia (dziś Pavirvytės niedaleko Możejek na terenie Litwy), znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza nr 191, dwujęzyczny datownik Kalisza z datą nadania 26/10, znaczek posiada bardzo ciekawą usterkę w postaci pionowego pęknięcia kliszy czerwonej w obrębie owalu z orłem, list z tym znaczkiem był prezentowany w artykule M. Miszczaka w Filatelistyce nr 1-2 z 2000 roku i wymieniony jako "uszkodzona czerwona tarcza z orłem" w rozdziale usterek druku dla barwy czerwonej, na froncie stempel odbiorczy z Telsz, list ciekawie zaadresowany z opisem drogi pocztowej, ciekawy i unikalny walor z kolekcji M.Miszczaka, która uzyskała Grand Prix na Światowej wystawie Filatelistycznej POLSKA 93 w Poznaniu, doskonały stan zachowania, ciekawa adnotacja najprawdopodobniej o zakupie tego listu do zbioru filatelistycznego w 1895 roku.

Fi.1a
Mi.1a
29 500 PLN
SOLD
253

1862 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery ambulansów 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; na polskich znaczkach numer kasownik z numerem 11 nie występuje; znaczek jest w ładnym stanie, czysto i czytelnie skasowany.

Fi.5
Mi.5 
400 PLN
254

1862 obszar I Rzeczypospolitej - WERRO Estonia, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 6.I z miejscowości Werro (Vru) do Rygi; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, okrągły stempel nadawczy ; stemple odbiorcze Rygi z 8 i 9 stycznia; kompletna pieczęć lakowa nadawcy; koperta tego wydania użyta w Królestwie Polskim (Fi.8000.-); zachowane egzemplarze kopert z obiegu (z tego okresu) są na ogół w słabszym stanie zachowania, prezentowany walor zachował się w bardzo dobrym stanie.

Fi.Ckr4II
1 000 PLN
255

1863 AMBULANS 14, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 14 - układ kropek typu I; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; dotąd znane są nieliczne listy ze znaczkami unieważnionymi kasownikami 12, 14, 15 lub 16 oraz trochę znaczków luzem; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; dodatkowo uszkodzenie prawego dolnego narożnika kliszy niebieskiej, znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja i opis kasownika Schmutz.

Fi.1a
7 000 PLN
SOLD
256

1863 OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY, KASOWNIK 210 - SOCHACZEW na KASOWNIKU 1 - WARSZAWA; piękny list wysłany 22/9 z Sochaczewa do Składu Materiałów Aptecznych w Warszawie opłacony dwukrotnie użytym pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i jasnoczerwonokarminowym; unieważniono go czytelnie polskim kasownikiem numerowym 210 - Sochaczew, w małej w tym czasie ekspedycji pocztowej w podupadłym po otwarciu Kolei Warszawsko-Wiedeńskej zamieszkałym w 80% przez Żydów miasteczku; co ważniejsze znaczek, którym opłacono list był wcześniej użyty w Warszawie, gdzie skasowano go mocno kasownikiem numerowym 1; kasownik numerowy 210 ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 7 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej ramkowy stempel nadawczy SOCHACZEW typu IIB z ręcznie wpisaną datą 22/9, po lewej adnotacja "pilno"; i było pilno - na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC z tego samego dnia; znaczek został w klasyczny sposób dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty; praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego wskazuje, że najczęściej starano się to ukryć, tu jednak oba kasowniki są świetnie czytelne i dlatego list ten jest wyśmienitą ilustracją oszukańczych praktyk; mimo dwukrotnego użycia znaczek zachował się w dobrym stanie; walor był własnością słynnego kolekcjonera A.Faberge, który nabył go od F.Mertensa w 1907 roku - ołówkowa adnotacja na odwrocie listu "VI07 Mertens", fotoatest Schmutz.

Fi.1ab
36 500 PLN
SOLD
257

1863 WAGON POCZTOWY Nr 4 - NIEBIESKI KASOWNIK; pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i różowym o odcieniach jasnych unieważniony datownikiem ambulansowym "СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / 24 МAЍ. 1863" - typu I z cyfrą kodową 33 stosowanym na linii Kolei Petersburskiej; ekspedycję pocztową Dworzec Praga otwarto w październiku 1863 roku; w początkowym okresie nie miała ona kasownika, dopiero na przełomie 1863 i 1864 roku uzyskano zgodę na wprowadzenie polskiego kasownika DP w czterech okręgach, do tego czasu znaczki na listach przekazywanych do rosyjskich ambulansów unieważniano datownikiem w wagonie, znaczek wydrukowany na cienkim papierze o grubości 0,055 mm z rysunkiem znaczka prześwitującym na rewersie, niespotykane i unikalna stemplowanie tym kasownikiem w kolorze niebieskim, znaczek w dobrym stanie, unikalny walor, fotoatest Schmutz.

Fi.1abu
Mi.1a
10 000 PLN
258

1863 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany rzadkim stemplem ambulansowym na trasie Petersburg - Warszawa z cyfrą 15 w punktowanym heksagonie, znaczek posiada dodatkowo ostemplowanie pieczęcią firmą firmy Segal & Sohne z Wierzbołowa, tak więc list z tym znaczkiem musiał być nadany w ambulansie pocztowym w czasie postoju w Kibartach, średni stan zachowania, bardzo rzadkie ostemplowanie, podniesiona gwarancja.

Fi.1b
Mi.1b
2 600 PLN
259

1863 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony niemym kasownikiem z kropką typu 2 o średnicy 3 mm, stosowanym w wagonie pocztowym na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, znaczek reperowany, rzadki kasownik i dobra prezencja.

Fi.1b
Mi.1b
1 600 PLN
260

1863 AMBULANS 12, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 12; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; na polskim znaczku numer jeden są unikalne, ale i na rosyjskich bardzo rzadkie, znaczek jest w słabym stanie, ale kasownik czysto i klarownie odbity.

Fi.5
Mi.5
600 PLN
261

1863 list z Warszawy do Horbakowa na Wołyniu z opisaną droga pocztową przez Lublin, Uściług i Równo, koperta na papierze bladożółtym satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, koperta w pięknym stanie z kolekcji M.Bojanowicza.

Fi.Ck5IIy
Mi.U7
3 000 PLN
SOLD
262

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych na obwolucie listu firmowego Wilhelma Landau'a z Warszawy do Petersburga, datownik rosyjskojęzyczny z ciekawą datą nadania listu 1/1, znaczek posiada bardzo ciekawą usterkę w postaci przerwanej lewej ramki w górnej części, ze względu na bardzo czysty i staranny druk tego egzemplarza nie jest to zapewne usterka przypadkowa, na odwrocie kasownik odbiorczy Petersburga, znaczek i obwoluta w doskonałym stanie.

Fi.1b
Mi.1b
7 600 PLN
SOLD