Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
2797

Mi.444 

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 6.9 z Lądku Zdroju (Bad Landeck) do Bytomia (Beuthen).

20 PLN
2798

Mi.469 

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.3 z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!

50 PLN
2799

Mi.516 

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.8 z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).

20 PLN
2800

Mi.516

1936 AMBULANS NR.1472 relacji Jelenia Góra - Kowary (HIRSCHBERG-SCHMIEDEBERG) widokówka przesłana 15.8 ambulansem do Świdnicy.

40 PLN
2801

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.

45 PLN
2802

1938 koperta z okazji Anschlussu Austrii z Gratzu.

30 PLN
2803
Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

100 PLN
2804
Fi.317

1939 obszary anektowane przez ZSRR, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych z Serii Historycznej, gwarancja Krawczyk.

300 PLN
2805
Fi.335

1939 obszary anektowane przez ZSRR, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na polskim znaczku międzywojennym Wymarsz Legionów, gwarancja Krawczyk.

300 PLN
SOLD
2806
Fi.AnL.19
Mi.435 

1939 obszary anektowane przez Litwę, wydanie prowizoryczne z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, znaczek za 35 c. użyty w Wilnie.

30 PLN
2807

1939-40 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki i polskie datowniki z Przemyśla i Lwowa, radziecki znaczek i datownik, polskie znaczki i radzieckie datowniki w tym drugi rzadki i pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.

150 PLN
SOLD
2808

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.

40 PLN
2809

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.

70 PLN
2810

1939 list Ober Politz w Kraju Sudeckim.

15 PLN
2811

1939 kartka z Niemiec do adresowana Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempel "Zwrócono się do nadawcy o szczegółowe dane ewid. dn.", stemple i adnotacje Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.

70 PLN
2812
Fi.AnN 1, 2,10
Mi.512, 513, 521

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list do Warszawy wysłany z agencji w miejscowości Mochy - stempelek Deutschendorf (nazwa funkcjonująca tylko w latach 1939-43), znaczki skasowane 26.8 w Wolsztynie (Wollstein).

100 PLN
2813
Fi.AnN1, 4, Cp76
Mi.512, 515 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa z doklejonymi znaczkami Rzeszy, skasowana we Włocławku stemplem prowizorycznym "Deutsches Dienspostamt Hohensaltza"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN
2814
Fi.AnN2, 5
Mi.513, 516 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.2 z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data dopisana ręcznie; na odwrocie ślady taśmy samoprzylepnej.

80 PLN
2815

Mi.1-16, 1-16, 1-16

1940 Alzacja, Lotaryngia i Luksemburg - wydania dla terenów okupowanych, nadruki Elsass, Lothringen i Luxemburg na znaczkach serii obiegowej z prezydentem Paulem von Hindenburg, obiegowe serie czyste na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.

150 PLN
2816

Mi.17-32 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
2817

Mi.P6-8 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.

60 PLN
2818

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.7 z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
2819

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN
2820

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, ŁÓDŹ - LODSCH! krótko stosowany stempel z "nową" nazwą Łodzi, formularz wysłany 2.3 do obozu jenieckiego - Stalag IIIA, stempelek cenzura obozowego nr.13; dobry stan zachowania.

120 PLN
2821

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa ze znakiem opłaty za 10 kop wysłana 23.7 z Moskwy do dyrektora Filharmonii we Lwowie, ponieważ opłata za kartę pocztową wynosiła 30 kop naliczono dopłatę w wysokości 20 kop, słabiej odciśnięty owalny stempelek dopłaty; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
2822

1940 fotograficzny odpis świadectwa urodzenia z Poznania e znaczkiem fiskalnym

80 PLN
2823

1940 kartka lotnicza z Rumunii do Poznania, rumuńskie stemple poczty lotniczej i niemiecki stempel cenzury.

120 PLN
2824

1940 list lotniczy ze Stanów Zjednoczonych do Poznania (ówczesne ziemie niemieckie tzw. Wartheland), zalepka i stemple niemieckiej cenzury oraz amerykański znak pocztowy "transatlantic air mail", dodatkowo zastosowano kasowanie znaczka w formie tzw. fancy cancels. Ciekawe.

180 PLN
2825

1940 kartka nadana przez polską rodzinę wysiedlona do północnego Kaukazu do Iwna (Kraj Warty utworzony z zachodnich ziem polskich przez III Rzeszę), fotoatest Drzewiecki.

250 PLN
2826

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 21-6 z miejscowości Korzec do miejscowości Szczuczyn Nowogródzki, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "КОРЕЦ СССР КОРИЕЦ РОВ.ОБЛ."; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN
2827
Fi.AnN5

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.4 z Poznania do Bydgoszczy, ładnie odciśnięty datownik nadawczy z wirnikiem propagandowym "Brieftelegramme Wortgebühr 5 Rpf.", całość w dobrym stanie zachowania.

40 PLN
2829
Fi.AnN8
Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.12 z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka nadawczego kasownika propagandowego.

40 PLN
2830
Fi.AnN10, 15, Cp5
Mi.P227I, 521, 526

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ekspresowa polecona karta pocztowa wysłana drogą lotniczą 2.5 z Trzebini do miejscowości Rubieżewicze znajdującej się pod okupacją sowiecką; stempelki cenzury; bardzo ciekawa treść! dotycząca m.in relacji ludności polskiej i żydowskiej; efektowna całość w doskonałym stan zachowania.

500 PLN
2831
Fi.OkNL1-9

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, VILNIUS - przedrukowe wydanie lokalne dla obszaru Wilna na znaczkach sowieckich, kompletna seria na kopercie listu miejscowego, ostemplowana 12.VIII w Wilnie, kasownikiem z okresu litewskiego; znaczki w doskonałym stanie zachowania; wewnątrz koperty każdy znaczek gwarancja Krischke BPP, koperta gwarancja Krawczyk.

2 800 PLN
2832
Fi.OkNR1
Mi.S1

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", znaczki obiegowe Rzeszy z nadrukiem OSTLAND, parka pionowa z rolki 4 Pf + 6 Pf, czysta.

20 PLN
2833

Mi.679IA, 784A

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 21.VI z miejscowego oddziału Banku Państwowego ZSRR do Kowla, radzieckie znaki opłaty unieważnione datownikiem "РIВНE СССР РОВНО- РОВENCK.ОБЛ.", polski przedwojenny stempelek polecenia; pieczęć nadawcy ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР Pовенская Oбластная Kонтора i dodatkowy stempelek ЗАКАЗНОЕ-ГОСБАНКОВСКОЕ (polecony-rzecz banku państwowego); walor w dobrym stanie zachowania (brak niewielkiego fragmentu tylnej części koperty).

500 PLN
2834

Mi.683 

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, list wysłany 31.5 z Grodna do Buska-Zdroju, znaczek unieważniony sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; zalepka, stempelki i adnotacje cenzury niemieckiej; wyjątkowo zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).

500 PLN
2835

Mi.789A

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.6.41 - dzień po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Pietrozawodska w Karelo-Fińskiej SRR; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "Z" (З); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych przez sowietów jest rzadka, szczególnie z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).

500 PLN
2836

Mi.P13 

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).

50 PLN
2837

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 4.3 z miejscowości Wołoczyska do Lwowa, kasownik odbiorczy.

150 PLN