The auction will end on 07.12.2021
The auction ends in:

Auction 77. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2779

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list do USA ofrankowany całą serią, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"); czerwony stempel cenzora okrętowego "PER 34" tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark); słabszy stan zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
160 PLN
SOLD
2780

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.A-H338
Mi.360-87
50 PLN
2781

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
320 PLN
2782

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
2783

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list polecony nadany 15.XII.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek skasowany metalowym datownikiem typu II; ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej "P.94", okrągły stempelek cenzury niebieski stempelek polecenia "AGENCJA"; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.A338, C338, F338
Mi.360, 362, 365
600 PLN
SOLD
2784

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany z londyńskiego biura Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Detroit, nadany 20.IV.1943 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek skasowany metalowym datownikiem typu II; ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej "P.117", okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dopisanym numerem "2195"; na odwrocie fioletowy jednowierszowy stempelek "JUNE 30 1943" i datownik odbiorczy "DETROIT JUL 9", przesyłka niepodjęta i zwrócona do nadawcy - stempelek z "rączką" na froncie - "RETURNED UNCLAIMED FROM DETROIT, MICH."; bardzo rzadki walor o niespotykanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.D338
Mi.363
1 200 PLN
2785

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360 
100 PLN
2786

1942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).


150 PLN
SOLD
2787

1943 I znaczek Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - AMBASADA ST.ZJ.AMERYKI WARSZAWA WRZESIEŃ 1939, unikalna próba matrycowa znaczka za 5 gr. w kolorze czarnym, odbita z pojedynczej kliszy, na arkusiku z szerokimi marginesami wokół, na podstawie zdjęcia z kraju rytował E.Dawson, wzór zaakceptowano - adnotacja po prawej, nie jest znana inna wersja tego znaczka, a jedynie kilka arkuszowych prób kolorów, ostatecznie znaczek wydrukowano w kolorze brązowofioletowym, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi. A338 P
6 000 PLN
2788

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie skasowana 1.XI w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 na krążowniku ORP "Dragon" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III; agencja funkcjonowała zaledwie 8 miesięcy (1.XI.1943-8.VII.1944) do czasu zatopienia okrętu; dobry stan zachowania.

Fi.I-O338
Mi.368-75
210 PLN
SOLD
2789

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75
40 PLN
SOLD
2790

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
200 PLN
SOLD
2791

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na liście poleconym nadanym 27.VI w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół", znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III, czarny stempelek polecenia "AGENCIA".

Fi.P-T338
Mi.376-379 
350 PLN
SOLD
2792

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
40 PLN
2793

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338U
Mi.A379
60 PLN
2794

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
2795

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
SOLD
2796

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN