The auctions ends in:

Page:
Government-in-Excile editions
Poz# Features Catalog Description Actual price
34453
Fi.A-C338
Mi.360-362

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list do Elie-Fife w Szkocji, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 2128 P.C.90."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

900 PLN
34454
Fi.A-H338
Mi.360-87

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

50 PLN
34455
Fi.A-H338
Mi.360-367

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list do Londynu ofrankowany całą serią, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"); czerwony stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark); bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
34456
Fi.A-U338
Mi.360-A379

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

320 PLN
34457
Fi.A-U338
Mi.360-A379 

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

500 PLN
34458
Fi.A338, C338
Mi.360, 362 

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany 31.III z agencji nr.12 na niszczycielu ORP "Burza" do obozu internowanych polskich żołnierzy Pfäffikon w Szwajcarii, cenzura brytyjska, zalepka cenzury szwajcarskiej i stempelek cenzora 316, dodatkowo "Zuzustellen Feldpostdirektion"; bardzo rzadki przypadek właściwie opłaconej przesyłki (zazwyczaj na list naklejano całą serię) całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
344591942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).

150 PLN
34460

1942 kartka polecona z agencji polskiej marynarki wojennej do USA, stempel cenzury brytyjskiej.

120 PLN
SOLD
34461
Fi.338K
Mi.374

1943 list polecony z agencji polskiej marynarki wojennej do Blackpool, stempel cenzury brytyjskiej, opłata zgodna z taryfą pocztową.

240 PLN
34462
Fi.I, J, Ł, N, O338 P
Mi.368-69, 372, 374-75

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami; pięć bardzo rzadkich prób na kartonie Drukarni BRADBURY WILKINSON & Co. Ltd. z akceptem do druku z dnia 9/9/43 roku; próba znaczka za 5 gr. LOTNICTWO POLSKIE W WALCE O ATLANTYK niekatalogowana, próba znaczka za 10 gr. POLSKA MARYNARKA HANDLOWA wersja II z urządzeniem sterującym katalogowana jako J338 P1, próba znaczka za 75 gr. WOJSKO POLSKIE W LIBII 1941/1942 (zastąpiła pierwotną wersję WOJSKO POLSKIE W Z.S.R.R. 1941/42, która nie została dopuszczona do druku) nieco uszkodzona, ale bardzo rzadka i niekatalogowana, próba znaczka za 1 zł. KRAJ WALCZY - WYKOLEJANIE NIEMIECKICH TRANSPORTÓW WOJSKOWYCH wersja II w zmniejszonym formacie katalogowana jako N338 P1, próba znaczka za 1,50 zł. TAJNA PRASA W POLSCE wersja II ze zmienionym tytułem czasopisma niekatalogowana w tym kolorze; na odwrocie datownik 12 AUG 1943 - dzień przedstawienia opisywanych prób do akceptacji; unikalna dokumentacja przygotowania do druku tych pięknych znaczków, fotoatest Schmutz.

12 000 PLN
34463
Fi.I-O338
Mi.368-375

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, FDC - kompletna seria na poleconej kopercie skasowana 1.XI w dniu wejścia znaczków do obiegu metalowym datownikiem typu II pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), czarny stempelek polecenia, stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

200 PLN
34464
Fi.I-O338
Mi.368-75

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

40 PLN
34465
Fi.I338
Mi.368

1943 "25 YEARS OF POLAND'S REBIRTH 1918 11/XI 1943 25-LECIE ODRODZENIA POLSKI" rzadki dodatkowy kasownik okolicznościowy (nieopisany w katalogu Myślickiego) na pamiątkowej karcie pocztowej ofrankowanej parką znaczków za 5 gr skasowaną 11.XI metalowym datownikiem typu I agencji marynarki wojennej bez ustawionego numeru; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN
34466
Fi.I338, K338
Mi.368, 370

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona kartka pocztowa z oryginalnego obiegu pocztowego, nadana 3.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, stempelek cenzury brytyjskiej P.117; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN
34467
Fi.K-Ł338, N338
Mi.370-372, 374

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, przefrankowany list polecony nadany 1.XI - w pierwszym dniu obiegu - w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, stempelek cenzury brytyjskiej P.94; wewnątrz koperty list; walor w dobrym stanie zachowania (pionowe zgięcie).

150 PLN
34468
Fi.338P-T FDC
Mi.376-9

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na kopercie z pierwszego dnia obiegu.

250 PLN
34469
Fi.P-T330
Mi.376-379 

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 28.VII w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), dodatkowo odciśnięty datownik POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 z datą 31.VII; bardzo dobry stan zachowania.

280 PLN
34470
Fi.P-T338
Mi.376-79 

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

200 PLN
34471
Fi.338U
Mi.379A 

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

40 PLN
34472
Fi.U338
Mi.A379

1945 DATOWNIK BEZ NUMERU AGENCJI IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na liście, do oficera HMS "Ambrose" adresowanym na skrytkę pocztową w Londynie, ostemplowany 20.III metalowym datownikiem typu II bez numeru agencji, w miejscu którego widnieje pojedynczy znak "-" kombinacja, według aktualnej wiedzy, w zasadzie niemożliwa do osiągnięcia!!! stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z podpisem i dopisaną datą 20/3/45; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

800 PLN
34473

Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

200 PLN
34474
Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

30 PLN
34475
Fi.U338
Mi.A379 

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

50 PLN
34476
Fi.U338 FDC
Mi.A379

1945 koperta pierwszego dnia obiegu.

40 PLN