The auction will start on 19.04.2024

Auction 75. Neubrandenburg

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27271

1942 Oflag IIE - oddział garażowy "K" - oznaczenie K wzięło się od pierwszej litery wyrazu Kaserne (Koszary), a związane było z miejscem rozlokowania młodszych stopniem jeńców w garażach po niemieckiej jednostce pancernej; karta wysłana 17.10 do miejscowości Radziechów pod Lwowem, zwraca uwagę wykonany drzeworytem stempelek "FUNDUSZ OBOZOWY IIE/K" - organizacji jenieckiej zajmującej się zbieraniem pieniędzy wewnątrz obozu i wysyłaniem ich do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy; stempelek cenzora nr.8 z jego parafką, co ciekawe jeniec-nadawca powinien w lewym dolnym rogu wpisać pierwsze litery swego nazwiska - "Le" od "Leśniak", ułatwiało to cenzurze segregację przesyłek i służyło temu, aby jeden cenzor sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co umożliwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich, tu jednak omyłkowo (celowo?) wpisano "Ra" prawdopodobnie od miejscowości "Radziechów"; niezwykle ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
27272

1942 Oflag IIE - oddział garażowy "K" - oznaczenie K wzięło się od pierwszej litery wyrazu Kaserne (Koszary), a związane było z miejscem rozlokowania młodszych stopniem jeńców w garażach po niemieckiej jednostce pancernej; dekoracyjna karta z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych datowana 24.III, na froncie widoczny podpis "Oflag II/E/K"; stempelek cenzora obozowego nr.12; bardzo dobry stan zachowania;
karta od tego samego nadawcy wysłana 23.7 do Będzina (Bendsburg), również i tu widoczny na froncie dopisek w adresie nadawcy "Oflag II/E/K"; bardzo dobry stan zachowania;
na karcie albumowej.


360 PLN
SOLD
27273

1944 Kaplica, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1
360 PLN
27274

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami, gwarancja Schmutz.

Fi.1
420 PLN
27275

1944 świetlica, gwarancja Schmutz.

Fi.2
800 PLN
27276

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.2
400 PLN
27277

1944 Syrenka, gwarancja z oznaczeniem "4d" Schmutz.

Fi.4
30 PLN
SOLD
27278

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

Fi.4-7C
800 PLN
27279

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
27280

1944 Syrena, znaczek na papierze szarym gładkim bibułkowym, złamania.

Fi.4ay1A
40 PLN
27281

1944 Syrena, nierozcięta parka z pięcioznaczkowego ciętego arkusika drukarskiego na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
200 PLN
27282

1944 Syrena, cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze z błędem "przekreślone O w POCZTA", piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
250 PLN
27283

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany wirnikiem cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
27284

1944 całostka grzecznościowo stemplowana z kasownikiem okolicznościowym o tematyce olimpijskiej, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.5, Cp2v
180 PLN
SOLD
27285

1944 Kaplica, gwarancja Schmutz.

Fi.5IIcx3C
45 PLN
SOLD
27286

1944 znaczek na papierze x4, gwarancja Schmutz.

Fi.6ax4C
250 PLN
SOLD
27287

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.8
380 PLN
27288

1944 rocznica odzyskania przez Polskę dostępu do morza, gwarancja Walisch.

Fi.8
360 PLN
27289

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.8
420 PLN
27290

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym występują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

Fi.9ax2, 9bx2
600 PLN
27291

1944 Caritas, guma w słabym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.9bx1
100 PLN
27293

1944 Gryf, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
100 PLN
27294

1944 Gryf, całostka za 10 fen typu 2 (w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara) - na papierze o poziomych włóknach papieru, długość całkowita napisu i znaku opłaty 90 mm, z błędem "kropka nad dolnym ramieniem K w napisie KARTA"; datowana na odwrocie "Gross Born Rederitz 17/III 44.", znak opłaty unieważniony datownikiem Gross-Born; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
250 PLN
27295

1944 Caritas, gwarancja Jendroszek.

Fi.Cp2x
40 PLN
27296

1944 Syrena, karta pocztowa, papier biały prążkowany gruby, znak opłaty nieuszkodzony, bez napisu POCZTÓWKA; idealny stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp3Ix
600 PLN
27297

1944 GROSS BORN - NEUBRANDENBURG, całostka obozu IID adresowana do Izby Chorych, części wspólnej obozów górnego i dolnego, poprzez którą następowała wymiana korespondencji, ilustrowana karta obiegowa - A.Mickiewicz, o nominale 20 f z ilustracją w kolorze szaroczarnym o wyraźnym rysunku, wysłana 20.V do Izby Chorych, znak opłaty unieważniony datownikiem oflagu IIE; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp10y
200 PLN
27298

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o brązowym znaku opłaty w wąskim formacie (54x92mm) - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.III.yt; karta-druk biblioteczny przesłana 20.IX, znak opłaty unieważniony datownikiem Gross-Born; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 3/2013 na papierze: "białym prążkowanym drukowano [-] nieliczne kartki dla bibliotek o formacie wąskim 52-61x93-100mm"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (całostka pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp18y
250 PLN
27299

1944 grafika obozowa, przygotowana z okazji 25 rocznicy wyzwolenia Wilna, przedstawiająca motyw herbowy miasta: św.Krzysztofa przenoszącego Dzieciątko Jezus przez rzekę; bardzo dobry stan zachowania (minimalne przebarwienia).


500 PLN