The auction will start on 14.04.2023

Auction 75. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24442

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / belki, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Perzyński.

Fi.1
140 PLN
24443

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW: lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; gwarancja Gryżewski.

Fi.5
22 000 PLN
24444

1918 Łęczyca, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze czarnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
180 PLN
24445

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6
75 PLN
24446

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Falkowski.

Fi.7
180 PLN
24447

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskofim z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
75 PLN
24448

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 f. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca", gwarancja Ernst, Falkowski.

Fi.8a No
900 PLN
24449

1918 Kalisz - wydanie I, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 i 15 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", na wycinku typowego listu użytkowego - ten zestaw znaczków spotykany jest na listach miejscowego oddziału Banku Ziemiańskiego do centrali w Warszawie, charakterystyczne nie mieszczace się na znaczkach nadruki, zachowany w dobrym stanie, gwarancja.

Fi.9a, 11
400 PLN
24450

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", bardzo ładny stan; gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.10
400 PLN
24451

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 f. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca", zmatowiona guma, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.10a
1 000 PLN
24452

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

Fi.12No
70 PLN
24453

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 f. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", bez gumy, charakterystyczny nie mieszczący się na znaczku nadruk, gwarancja Rachmanow,.

Fi.12a
80 PLN
24454

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Orzeł / Polska Poczta" typu II, jak na to wydanie niespotykanie wyraźnie odbitym, ładny stan; sygnowany, gwarancja Gryżewski.

Fi.14
600 PLN
24455

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Orzeł / Polska Poczta" typu II, ładny stan; sygnowany i opis Schmutz, gwarancja Mikstein.

Fi.14
500 PLN
24456

1918 Włocławek, znaczek II wydania z nadrukiem "Na Skarb Narodowy" unieważniony stemplem prowizorycznym.

Fi.16
100 PLN
24457

1918 Włocławek, znaczki wydania lokalnego Włocławka kasowane stemplem prowizorycznym na wycinku z listu, gwarancja Perzyński.

Fi.18
200 PLN
24458

1918 Włocławek, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" - II wydanie i z kasownikiem prowizorycznym, ze zbioru i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja.

Fi.IIb
240 PLN
24459

1918 Włocławek, znaczki wydania lokalnego Włocławka kasowane stemplem prowizorycznym na wycinku z listu, gwarancja Perzyński.

Fi.19
200 PLN
24460

1918 Włocławek, seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy" typu III, skasowana na wycinkach.

Fi.24-33
150 PLN
24461

1918 Jędrzejów, kasowany znaczek okupacji austriackiej za 2 hal. z głową Merkurego z niekatalogowanym na tym wydaniu, przesuniętym skośnie - znaczek nie pasował rozmiarem, lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Jędrezejów", sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.49
800 PLN
24462

1918 Olkusz, czysty znaczek za 3 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", cień śladu po podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.55 No
250 PLN
24463

1918 Olkusz, czysty znaczek za 12 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce i z fałdą w papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.59a No
200 PLN
24464

1918 Jędrzejów, kasowany znaczek za 30 hal. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Jędrzejów", z boku cienki pasek podlepki charakterystyczny dla bardzo poszukiwanych odwrotek okienkowych, sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.63 No
400 PLN
24465

1918 Ostrołęka, podwójna karta pocztowa Gen.Gouv.Warschau z opłaconą odpowiedzią z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska poczta" typu II o wymiarach 18:20,25 mm; po zmianie taryfy pocztowej w dniu 25.11. karty dofrankowano; ostemplowana kasownikiem prowizorycznym "Z OSTROŁĘKI", poza śladem złożenia zachowana w bardzo dobrym stanie, obie części ("mit Antwortkarte" i "Antwort") gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2 A+B
8 000 PLN
24466

1918 Olkusz, znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.


Mi.53a
30 PLN
SOLD
24467

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
900 PLN
24468

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II "POCZTA POLSKA / Orzeł", czysty bez gumy w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
60 PLN
24469

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 15 h. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III w położeniu odwróconym, gwarancja Krawczyk.


Mi.221 No 
250 PLN
24470

1918 Kalisz, znaczki V wydania.


60 PLN
24471

1918 Pułtusk, znaczki wydania prowizorycznego z nadrukami w kolorze czarnym.


150 PLN
24472

1918 Włocławek, znaczek III wydania stemplowany kasownikiem prowizorycznym.


70 PLN
24473

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym V wydania.


80 PLN
24474

1918 Sieradz, kartka o charakterze filatelistycznym z znaczkami z lokalnym nadrukiem Sieradza.


130 PLN
24475

1918 Otwock, znaczki wydania lokalnego inspirowanego filatelistycznie stemplowane kasownikiem prowizorycznym.


150 PLN
24476

1918 Tarnów, znaczki II wydania na wycinku.


40 PLN
24477

1918 Tarnów, zestaw znaczków III wydania w tym znaczki z nadrukiem odwróconym.


240 PLN
24478

1918 Grodzisk, znaczek z odwrócony nadrukiem lokalnym kasowany stemplem prowizorycznym na wycinku.


20 PLN
24479

1918 Poddębice, znaczek z nadrukiem lokalny kasowany stemplem prowizorycznym na wycinku.


80 PLN
24480

1919 Skałat, znaczek za 3 h. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT", piękny stan, gwarancja.

Fi.1
240 PLN
24481

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.002 sztuki, gwarancja Schmutz.

Fi.1
120 PLN