The auction will start on 19.04.2024

Auction 75. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23912

1918 województwo kijowskie I Rzeczypospolitej, Poczta Ukraińska - karta ze znakiem opłaty z nadrukiem trójzębu typu 3 z Kijowa, niewielkie miejscowe przebarwienia.


Mi.P9c 
80 PLN
24019

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 4/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-43 
250 PLN
24020

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
24021

1915 poczta etapowa Dąbrowa, dekoracyjny polecony list obiegowy do Chemnitz, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.7; Fi 9
120 PLN
SOLD
24022

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1865.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
24023

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
24024

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria.

Fi.22-48
700 PLN
24025

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
50 PLN
24026

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 20.11 z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
24027

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
100 PLN
24028

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
30 PLN
24029

1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.


90 PLN
24030

1915 dowód nadania telegramu z Krakowa.


100 PLN
24031

1916 list firmowy z Warszawy 23.6.16 do Torunia, stempel cenzury wojskowej.

Fi.2, 3
20 PLN
24032

1916 czworoblok znaczków z nadrukiem GGW w kolorze ultramaryny, materiał badawczy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.13a
500 PLN
24033

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie.

Fi.13e
70 PLN
24034

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie.

Fi.13e
80 PLN
SOLD
24035

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
160 PLN
24036

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta na podlepkach.

Fi.49-52
15 PLN
24037

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

Fi.49-52
50 PLN
SOLD
24038

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 22.7 z Sieradza do Berlina; stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
24039

1916 kartka (część zwrotna kartki z opłaconą odpowiedzią) z niemieckiej poczty polowej 14. Dywizji Landwery 15.4.16 do Marienbergu.

Fi.Cp2B
100 PLN
24040

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
60 PLN
24041

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
50 PLN
24042

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
80 PLN
24043

1916 okupacja niemiecka Belgii, karta pocztowa ofrankowana znaczkiem II wydania, wysłana 21.XII z Brukseli 4.VII do Zielonej Góry (Grünberg); stempelek cenzury.


Mi.12II 
50 PLN
24044

1916 kartka z Ustrzyk Dolnych do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Sanoku.


Mi.139, 140, P216
45 PLN
24045

1916 okupacja austro-węgierska, widokówka (Widoki z Królestwa Polskiego) ofrankowana znaczkiem austriackim za 5 hal zamiast znaczkiem austro-węgierskiej poczty polowej, wysłana 21.III z urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Nowego Jiczyna, dwuwierszowa pieczątka formacyjna "K.u.k. Infanterieregiment Nr.100 II. Ersatzkomp.", stempelek odbiorczy "KATOLICKÝ DĚLNICKÝ SPOLEK V NOVÉM JIČÍNĚ"; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.142
100 PLN
24046

1916 list polecony z Chrzanowa 2.V.16 do Krakowa.


60 PLN
24047

1916 list urzędowy z Sosnowca 7.10.16 do Niemiec.


50 PLN
24048

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", list z administracji Ober-Ostu wysłany 4.10 za pośrednictwem poczty polowej 120 do Gdańska; ładnie odciśnięta pieczęć listowa nadawcy "Oberbefehlshaber Ost Vervaltung"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
24049

1916 okupacja niemiecka, tereny "Gen.- Gouv. Warschau", paszport niemiecki dla Polki wystawiony 1.IV w Grójcu, dekoracyjna pieczęć urzędu powiatowego; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
24050

1916 opaska gazetowa z Krakowa do Chrzanowa.


80 PLN
24051

1916 urzędowy list polecony z sądu w Tarnowie do Lisiej Góry, list nieodebrany i zwrócony.


60 PLN
24052

1916 kartka z Warszawy do Łowicza, rzadki stempel cenzury wojskowej.


80 PLN
24053

1917 okupacja niemiecka, frankatura mieszana dwóch wydań - "Russich Polen" i "Gen.-Gouv. Warschau" - list ekspresowy (koperta firmowa) wysłany 18.3 z Warszawy do Wiesbaden, stempelek cenzury poznańskiej; na odwrocie kasownik odbiorczy 20.3; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.2, 9a, 11
160 PLN
24054

1917 list polecony z poczty etapowej w Działoszycach do Nowego Targu, stempel cenzury wojskowej w Granicy.

Fi.30A, 58A
130 PLN
SOLD
24055

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria kasowana.

Fi.53-72
150 PLN
24056

1917 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, czworobloki.

Fi.54, 66
35 PLN
24057

1917kartka z Białegostoku 20.10.17 do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Królewcu.

Fi.Cp3
30 PLN