The auction will start on 14.04.2023

Auction 75. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26378

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


45 PLN
26379

1938 koperta z okazji Anschlussu Austrii z Gratzu.


30 PLN
26380

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany ze Skoczowa do Cieszyna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym SKOTSCHAU.

Fi.AnN8
Mi.519 
60 PLN
26381

1939 AMBULANS 228 relacji WYSTRUĆ-IŁAWA (INSTERBURG-DEUTSCH EYLAU), list nadany 5.7 w miejscowości Korsze (Korschen), przesłany ambulansem do Gdańska; na odwrocie zalepka kontroli dewizowej; walor w słabszy stanie zachowania (punktowe przebarwienia).

Fi.AnN8
Mi.519 
120 PLN
26382

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ, obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany z miejscowości Michałkowice do księdza profesora Józefa Archutowskiego w Krakowie, znaczek unieważniony jednowierszowym w ramce kasownikiem prowizorycznym "Michalkowitz (Oberschleis)"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku w Michałkowicach rozpoczęła się II wojna światowa, członkowie niemieckiego Freikorpsu ubrani po cywilnemu w ramach operacji "Tannenberg" o 3 w nocy przekroczyli granicę - jeszcze przed rozpoczęciem ataku przez regularne jednostki niemieckie - w celu działań dywersyjnych; zamierzonych zadań nie zrealizowano i poniesiono przy tym ciężkie straty; dotkliwą porażką zakończyła się próba przejęcia kopalni "Michał" w Michałkowicach, atak na którą rozpoczął się 1 września o 4:30 - pierwsze strzały na Westerplatte padły o 4:45;

Adresat listu - ksiądz Józef Archutowski długoletni dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowany przez Niemców 6.11.1939 razem z innymi profesorami Uniwersytetu w ramach akcji Sonderaktion Krakau i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, dzięki interwencji samego papieża Piusa XII uwolniono go w lutym 1940, zginął 31.08.1944 podczas Powstania Warszawskiego pod gruzami klasztoru Sióstr Sakramentek.

Fi.AnN11a
Mi.522
800 PLN
26383

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.


20 PLN
26384

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.


70 PLN
26385

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
26386

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


20 PLN
26387

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
26388

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
26389

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


80 PLN
26390

1939 list Ober Politz w Kraju Sudeckim.


15 PLN
26391

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


180 PLN
26392

1939 list urzędowy z Inowrocławia (Hohensalza).


30 PLN
26393

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta reklamowa PROPIDEX wysłana 21.2 z Łodzi (Litzmannstadt 1) do Poznania, znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym.

Fi.AnN5
Mi.516 
50 PLN
26394

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 26.4 z Poznania do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempel informacyjny PCK; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I  
160 PLN
26395

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.5 z Królewskiej Huty (Königshütte) do Sanoka, karta od góry przycięta.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
30 PLN
26396

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
26397

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
60 PLN
26398

1940 Obszary anektowane przez Litwę - NOWA WILEJKA, nieopłacona widokówka wysłana 4.3 z urzędu Nowa Wilejka 1 do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIA, idealnie odciśnięty litewski datownik "N.VILNIA I"; po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, Józef Witold Żurawski vel Grajewski w artykule (Filatelista 10/2005) o losach Wileńszczyzny w rękach Litwinów w czasie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 pisze: "Z tego okresu nie została dotąd znaleziona jakakolwiek dokumentacja pocztowa z innych [niż Wilno] miejscowości na Ziemi Wileńskiej, choć taka zapewne powinna istnieć" jest więc to najpewniej pierwsza taka przesyłka odnaleziona po 70 latach; stempel cenzury obozowej z parafką cenzora nr.3, dodatkowo stempelki "T" i "13"; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
26399

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.


50 PLN
26400

1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.


80 PLN
26401

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.


30 PLN
26402

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.


25 PLN
26403

1940 zestaw wycinków z Opatowa.


15 PLN
26404

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.


20 PLN
26405

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.


20 PLN
26406

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.


15 PLN
26407

1940 kartka firmowa z Będzina 8.11.40 do Niemiec.


40 PLN
26408

1940 miejscowy list polecony z Będzina 3.4.40.


20 PLN
26409

1940-41 zestaw wycinków z przekazów paczkowych - wszystkie z Sosnowca.


35 PLN
26410

1940 list z Koziegłów do Ministerstwa Zdrowia Rzeszy w Berlinie do Opiumstelle, koperta lekko przycięta od góry.


35 PLN
26411

1940 list z Myszkowa 9.8.40 do Berlina.


30 PLN
26412

1940 list z Modrzejowa do Sosnowca, koperta ślady po złożeniu.


20 PLN
26413

1940-1 zestaw wycinków z Popowa i Kłobucka.


25 PLN
26414

1940-1 zestaw wycinków z Grodźca i Bobrownik.


40 PLN
26415

1940-1 zestaw wycinków z Kłobucka i Kamyka.


40 PLN
26416

1940 list z Kamienicy Polskiej 15.3.40 do Katowic.


30 PLN
26417

1940 list z Czeladzi do Berlina.


30 PLN