The auction will start on 19.04.2024

Auction 74. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18202

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim żeberkowanym papierze liniowanego formularza (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
60 PLN
18203

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1
60 PLN
18204

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 25 f. z przesuniętą perforacją pionową.

Fi.1B
Mi.1A 
20 PLN
18205

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura o podwójnym druku, parka prób znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na cienkim białym papierze, gwarancja.

Fi.2 MK Dp
160 PLN
18206

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
30 PLN
18207

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
25 PLN
18208

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. w marginesowym sześciobloku, błędy na trzech pozycjach: na poz.4 "trójkąt i łuk przed cyfrą 2", a na poz.12 i 13 "kropka przed cyfrą 2", gwarancja.

Fi.3B B2+3 Dp
Mi.3A 
240 PLN
18209

1920 wydanie przedrukowe, zestaw ośmiu wartości pięknie skasowanych na wycinkach (Mi.900 euro), każdy znaczek sygnatura STRAUSS - znany warszawski kolekcjoner, gwarancja Gryżewski.

Fi.4-11
1 800 PLN
18210

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
18211

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu.


120 PLN
18212

1920 Orzeł i Pogoń, pasek trzech znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu.


180 PLN
18213

1921 godło Litwy Środkowej, 1 i 2 seria nieząbkowane, skasowane 16.9 w Wilnie na odwrocie formularza z napisami polskimi i niemieckimi, datownik WILNO z wyróżnikiem "a".

Fi.1-3A, 20-22A
Mi.1-3B, 20-22B 
150 PLN
18214

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
45 PLN
18215

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - różne rysunki, drukowany na fałdzie papieru znaczek za 25 f. oryginalnie skasowany w Oszmianie, gwarancja Krawczyk.

Fi.14A MK
Mi.14B 
90 PLN
18216

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła i Gen.L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym, z odbitką kliszy w kolorze brązowym znaczka za 10 mk. w położeniu odwróconym na odwrocie, gwarancja.

Fi.14 P2/19P MK
320 PLN
18217

1921 Rycerz w zbroi, parka znaczków za 1 mk. bez perforacji pionowej, gwarancja Krawczyk.

Fi.15B Mk
Mi.15A 
80 PLN
18218

1921 Ostra Brama, parka makulatury znaczków za 2 mk. drukowana na fałdzie papieru, gwarancja Krawczyk.

Fi.16A MK
Mi.16B 
80 PLN
18219

1921 Ostra Brama, makulatura znaczka za 2 mk., druk na zagiętym papierze, część rysunku czterech znaczków na odwrocie, gwarancja.

Fi.16A MK
Mi.16B
320 PLN
18220

1921 Ostra Brama, oryginalnie kasowana parka znaczków za 2 mk., częściowo bez perforacji pomiędzy znaczkami, gwarancja Krawczyk.

Fi.16B
Mi.16A
150 PLN
18221

1921 Ostra Brama, znaczek za 2 mk. z podwójnym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.16B
Mi.16A 
30 PLN
18222

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła, znaczek za 4 mk. z przesuniętym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.17B
Mi.17A 
50 PLN
18223

1921 Insygnia Rektorskie, parka makulatury znaczka za 6 mk. w kolorach karminowym i oliwkowoszarym, z odbitką kliszy w kolorze oliwkowoszarym w położeniu odwróconym o podwojnym druku na odwrocie, gwarancja.

Fi.18A MK
Mi.18B 
160 PLN
18224

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-28A
Mi.23-28B
240 PLN
18225

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, parka znaczków za 25 f.+2 mk., lewy z błędem nadruku I formy z poz.27 "brak A w NA", gwarancja.

Fi.23A B1
Mi.23B 
150 PLN
18226

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, czworoblok znaczków za 2+2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem; NA jest na dole a ŚLĄSK i nominał na górze; oryginalnie skasowany w Oszmianie (zwykłe znaczki Fi.280.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.27A
Mi.27B 
560 PLN
18227

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.28B No
Mi.28A 
200 PLN
18228

1921 wydanie z dopłatą na PCK, czworoblok znaczków za 2+1 mk. (Fi.60.-), z błędem - przebijającym drugostronnie rysunkiem.

Fi.29B
Mi.29A 
40 PLN
18229

1921 wydanie z dopłatą na PCK, czworoblok znaczków za 2+1 mk. (Fi.60.-), z błędami: przebijającym drugostronnie rysunkiem i bez perforacji poziomej.

Fi.29B
Mi.29A 
80 PLN
18230

1921 WILNO - oryginalne ostemplowanie Litwy Środkowej - PCK, czworoblok tete-beche znaczków za 4+1 mk. oryginalnie skasowana w Wilnie (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.30A
Mi.30B 
280 PLN
18231

1921 różne rysunki, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła, gumowana, gwarancja Berbeka.

Fi.34 P2
80 PLN
18232

1921 różne rysunki, seria cięta w czworoblokach bez gumy.

Fi.34-41A
60 PLN
18233

1921 różne rysunki, seria ząbkowana w czworoblokach.

Fi.34-41B
140 PLN
18234

1921 różne rysunki, znaczek za 1 mk. z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Krawczyk.

Fi.34B MK
Mi.34A 
20 PLN
18235

1921 różne rysunki, rzadka próba znaczka za 4 mk. w kolorze brązowym bez tła, gwarancja Schgmutz.

Fi.37 P2
120 PLN
18236

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. ze znacznie przesuniętym w poziomie drukiem tła, gwarancja Krawczyk.

Fi.37B
Mi.37A 
40 PLN
18237

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym w pionie ząbkowaniem, gwarancja.

Fi.37B MK
Mi.37A 
30 PLN
18238

1921 różne rysunki, podwójny druk znaczka za 5 mk., podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.38A Dp
Mi.38B 
120 PLN
18239

1921 różne rysunki, 6 mk + 2 x 10 mk - frankatura dwukolorowa, list polecony II klasy, wysłany 18.V z urzędu pocztowego Wilno 1 (kasownik z wyróżnikiem a) do San Francisco, na odwrocie kasownik odbiorczy 23.VI; gwarancja Schmutz.

Fi.39B, 40B
Mi.39A, 40A 
2 400 PLN
18240

1921 różne widoki, znaczek makulaturowy z silnie przesuniętą perforacją, duże podlepki.

Fi.39B MK
45 PLN
18241

1921 różne rysunki, różne próby znaczka za 20 mk., pierwsza bez tła, druga z potrójnym tłem, trzecia ze znacznie przesuniętym tłem na jasnobrązowym papierze i czwarta na ciemnobrązowym papierze gdzie tła nie ma albo go nie widać, wszystkie gwarancja Schmutz.

Fi.41 P
320 PLN