The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 74. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19480

1944 odbitka pieczęci powstańczej poczty polowej z napisem Poczta Harcerska i lilijka w środku na wycinku z koperty, fotoatest Schmutz.

Fi.3
300 PLN
SOLD
19481

1944 WARSZAWA W OGNIU - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 05.8. czyli pierwszego dnia obiegu (stosowany do dnia 14.8.), to najwcześniejsze znane dotąd użycie datownika powstańczego, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk, fotoatest z opisem daty (05.-8.1944) i oznaczeniem rzadkości (RRR) kończy się zdaniem "Eine große Stempelrarität vom Warschauer Austand 1944" Petriuk BPP.

Fi.11
1 500 PLN
19482

1944 POCZTA POLOWA - PIERWSZY DZIEŃ JEJ DZIAŁANIA; ze względu na słabą aktywność Poczty Polowej AK i sprawne działanie Poczty Harcerskiej, w ramach reorganizacji połączono je w dniu 20.VIII w Pocztę Polową; z tego dnia pochodzi list ze Śródmieścia Płn. na Śródmieście Płd.; datownik nadawczy POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 25 mm - Gryżewski typ 19 (Fi.6000.-) był dotąd znany z trzech listów i przypisany przez Gryżewskiego do urzędu pocztowego na Wilczej 44 (Śródmieście Płd.); należy zrewidować ten pogląd, gdyż Krucza 47 to drugi budynek od dzielących Śródmieście na dwie części Al. Jerozolimskich, a list najpewniej został oznaczony tym unikalnym datownikiem w urzędzie przy placu Napoleona (Śródmieście Płn.); dowodzi tego stosowany w tym urzędzie stempelek cenzury CENZUROWANO No 5 - typ 5; potem przekazano datownik nadawczy typu 19 do urzędu na Wilczą (skąd jest znany z 25 i 26.8); zamieszanie spowodowane reorganizacją mogło być przyczyną, że list napisany osiemnastego został odprawiony dopiero dwudziestego; może to być jedna z pierwszych przesyłek nowo powstałej Poczty Polowej, a z całą pewnością jest to list z PIERWSZEGO DNIA jej funkcjonowania; gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.19
7 000 PLN
19483

1944 WARSZAWA W WALCE - mający cechy oryginalnego obiegu unikalny wycinek ze znaczkiem wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 30 gr. - nadruk typu 2, unieważnionego 11.08. bardzo rzadkim kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej - Gryżewski typ 12, (dotąd znanego z grzecznościowych odbitek na znaczkach GG z 8.08.); bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), to jeden z najrzadszych kasowników i w dodatku na najlepszym z możliwych znaczków; gwarancja Krawczyk, z opisem Juhgjohann BPP.

Fi.84
10 000 PLN
19484

1944 I wydanie definitywne, marginesowa seria czysta, pierwotnie znaczki miały służyć jako kierunkowe - każda dzielnica miała być oznaczana innym kolorem znaczka, kiedy weszły do obiegu działalność poczty ograniczała się już tylko do Śródmieścia i Mokotowa, niespotykane w tak pięknym stanie, gwarancja Schmutz,.

Fi.113-17
4 800 PLN
19485

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej - być może przyczynie takiego błędu perforacji, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116 B5
2 400 PLN
19486

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 1 - "wcięcie w dolnej części litery P w POCZTA", z błędem na poz.19 "biała kropka w literze W", gwarancja i opis typu Schmutz.

Fi.118 B
1 200 PLN
19487

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, pasek trzech prób w kolorze jasnobrązowym: lewa typu 1 - "wcięcia w dolnej częsci litery P i na gócze litery T wyrazu POCZTA", środkowa typu 2 - "wcięcie w czwartym kominie" i prawa typu 3 - "druga cyfra 4 z grubiejącą poprzeczką", wszystkie na białym średnim papierze z lekkim śladem poprzecznego zgięcia (wynieśli je z Powstania żołnierze AK poprzez obóz jeniecki), ze względu na kilka rewizji zachowały się nieliczne wielobloki i prawie zawsze mają ślady złożenia - w tym przypadku efekt ukrywania pod mydłem w czasie dezynfekcji jeńców, gwarancja z opisem typu i błędu Schmutz.

Fi.118 P
4 200 PLN
19488

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, całkowicie fantazyjne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego, rożni się zarówno od orzełka "mokotowskiego" jak i "śródmiejskiego", nie wykonywano takich nadruków na znaczkach niemieckich, ciekawostka.

Fi.FFi
100 PLN
19489

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 20 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
300 PLN
19490

1944 Poczta Polowa AK, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu (tzw.Embicza), poza jednym wszystkie znaczki marginesowe, piękny stan (Mi.2500 euro); Szef Poczty Polowej AK mjr.Embicz czyli Maksymilian Broszkiewicz, do lat 70-tych uznawany za zabitego podczas bombardowania Poczty Głównej, zmarł 1 sierpnia 1971 roku w Łodzi; w tym samym czasie pojawiły się na rynku znaczki z nadrukiem POCZTA POLOWA / 1.VIII 1944 / WARSZAWA. (około 200 serii); pierwszy gwarantował je łódzki ekspert Cz.Danowski, wiedza o poczcie powstańczej była uporządkowana przez T.Gryżewskiego w latach 60-tych - wspomnianych znaczków nie znał i o nich nie pisał, sprawa znaczków znalezionych po mjr.Embiczu nigdy by nie była dyskutowana gdyby w styczniu 1945 roku w ruinach Poczty Głównej nie odnaleziono kilku przedrukowanych podobnie całostek, charakteru wydania nikt nie potrafi wyjaśnić, przedrukowano je stemplem stosowanym w późniejszych dniach powstania jako tranzytowy i odbiorczy; opisane jest w Katalogu Specjalizowanym Znaków Pocztowych Ziem Polskich T.II str.342. i Katalogu Michel str.379, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-X
3 600 PLN
19491

1944 PRZESYŁKA OD DOWÓDCY SIŁ DESANTOWYCH PRZYCZÓŁKA NA KĘPIE POTOCKIEJ, kartka pocztowa wysłana 22.7. przez ppor. Zygmunta Awinowickiego, który brał udział w desancie oddziałów 6 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty na Kępę Potocką (na wysokości Marymontu) w nocy z 16/17.IX, w trakcie niezwykle ciężkich walk ppor.Z.Awinowicki przejął dowodzenie na przyczółku po rannym dowódcy batalionu i postanowił walczyć do końca, ostatni jego meldunek nadany do artylerii na praskim brzegu Wisły brzmiał "Kierujcie ogień na nas, kierujcie ogień na nas"; mordercze walki toczyły się do 21.IX, kiedy to Niemcy zlikwidowali desant, a garstka ocalałych polskich żołnierzy - unosząc trzykrotnie rannego ppor.Z.Awinowickiego - pod gradem kul wycofała się na Pragę; Zygmunt Awinowicki operowany w polowym szpitalu przeżył, ale do końca życia pozostał inwalidą wojennym, za odwagę w czasie walk w Warszawie otrzymał Virtuti Militari i Krzyż Walecznych;
karta do żony Elizy w ramach deportacji ludności polskiej wywiezionej z terenów Rzeczpospolitej zajętych przez sowietów do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie, za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 38504 obsługującej 6 Pułk Piechoty 2 Dywizji Piechoty - wysłana 22.7, kiedy to w Lublinie ogłoszono Manifest PKWN; w dniu tym na wojskowej korespondencji poczta polowa używała czerwonego tuszu do stemplowania przesyłek; cenzura 15384, kasownik odbiorczy na froncie; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


2 000 PLN
19492

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - listownik wysłany 29.12 z Frankfurtu nad Menem do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności.


150 PLN
19493

1944 karta (część na odpowiedź) ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) od żołnierza AK, który trafił tam po upadku Powstania Warszawskiego, datowana 1-XII wysłana do Zakopanego; stempelek cenzury obozowej nr.3; Stalag 344 pełnił funkcję obozu przejściowego dla jeńców przeznaczonych do pracy w okolicach Czeskiego Cieszyna.


120 PLN
19494

1944 przesyłka do kobiety-żołnierza AK osadzonej po zakończeniu Powstania w stalagu XIA, życzenia z okazji Bożego Narodzenia wysłane do obozu przez YWCA - Stowarzyszenie Żeńskiej Młodzieży Chrześcijańskiej, organizacji która, podobnie jak YMCA w przypadku mężczyzn, prowadziła m.in. akcję opieki nad jeńcami, na odwrocie karnetu stempelek cenzury obozowej; niespotykany walor w niezłym stanie zachowania (rozdarcie, niewielkie zagniecenie i punktowe przebarwienia).

W ostatnich dniach Powstania Niemcy pod naciskiem zachodnich aliantów przyznali powstańcom prawa żołnierskie, na mocy umowy kapitulacyjnej do niewoli niemieckiej trafiło około 3000 kobiet żołnierzy AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego, od 6.10.1944 kierowano je do obozów, grupę około 400 kobiet związanych z 21 pułkiem piechoty z Żoliborza przewieziono do stalagu XIA.


400 PLN
19495

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - listownik od Polki przebywającej na robotach przymusowych w Niemczech do tygodnika "Siew" - "gadzinówki" - proniemieckiej gazety wydawanej po polsku w GG, kolportowanej również wśród Polaków wywiezionych na roboty do Niemiec, wysłany 13.11 z Trent na adres "Siew Krakau Postscheckamt Breslau" - do urzędu pocztowego we Wrocławiu (skąd nadawca otrzymywał zapewne gazetę), gdzie przesyłka dotarła 21.XI, stamtąd dosłano ją do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności, stempelek wpływu z 6.I.1945 roku; strona adresowa uszkodzona nieco przy otwieraniu przesyłki.


200 PLN
19496

1944 korespondencja z prośbą o pomoc w odnalezieniu bliskich osób, zaginionych w czasie Powstania, list do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie datowany 29.12 w Kłodawie, której nazwę Niemcy zmienili w czasie okupacji na Tonningen; stempelek wpływu z datą 6.I.1945; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
19497

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, wysłana 28.12 z niemieckiego obozu pracy przymusowej "Gemeinschaftslager Ehra-Lessin" pod Hanowerem; stempelek wpływu z 3.I.1945 roku; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
19498

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
19499

1982 poczta harcerska zorganizowana w Wilanowie z okazji 38 rocznicy Powstania Warszawskiego.


10 PLN
19500

2003 książka autorstwa Stanisława Ozimka "Poczta powstańczej Warszawy", 312 stron plus ilustracje.


85 PLN
21881

1994 (?) ARMIA KRAJOWA POCZTA POLOWA obwodu Błonie "Bażant", dwie pamiątkowe winietki w formie znaczka wykonane metodą fotograficzną, na kopercie zaadresowanej grzecznościowo do koła byłych żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, ciekawostka.


50 PLN