The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 74. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16259

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 11.3.1916 z Kalisza do Norymbergi, stempelek cenzury poznańskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
50 PLN
16260

1915 seria z nadrukiem Rusisch - Polen, znaczek za 20 fen. z urwanym górnym prawym narożnikiem.

Fi.1-5
35 PLN
SOLD
16261

1915 seria znaczków z nadrukiem Russisch Polen na liście poleconym z Warszawy do Gdańska, stempel cenzury.

Fi.1-5
60 PLN
SOLD
16262

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
16263

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe Bośni i Hercegowiny z podobizną cesarza Franciszka Józefa z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, znaczek za 25 hal - frankatura pojedyncza, list wysłany 16.IX za pośrednictwem urzędu etapowego w Dąbrowie (kasownik z wyróżnikiem "b") do miejscowości Yverdon w Szwajcarii, stempelek cenzury dąbrowskiej z parafką cenzora, kasownik odbiorczy na odwrocie; niefilatelistyczne przesyłki ofrankowane znaczkami tego wydania należą do bardzo rzadkich; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.9
500 PLN
16264

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1865.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
16265

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
16266

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria.

Fi.22-48
700 PLN
16267

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, list zagraniczny opłacony według taryfy krajowej (10 hal) wysłany 25.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lubartowie do Genewy, ponieważ opłata była zbyt niska (10 zamiast 25 hal) poczta oznaczyła przesyłkę czarnym okrągłym stempelkiem z literą "T" i wyznaczono dopłatę w podwójnej wysokości brakującej kwoty - niebieska liczba "30"; na froncie czerwony stempelek, a na odwrocie zalepki cenzury austriackiej w Feldkirch; również na odwrocie genewski kasownik odbiorczy z 7.X.1916; efektowny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.25
500 PLN
16268

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, skasowana grzecznościowo w urzędzie etapowym Dąbrowa (kasownik z wyróżnikiem "b"); dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
20 PLN
16269

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
50 PLN
16270

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
30 PLN
16271

1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.


90 PLN
16272

1915 dowód nadania telegramu z Krakowa.


100 PLN
16273

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, kasowana seria znaczków, za 25 Pf. z podpisem R.Wolfsohn, a za 1 Mk./25 Pf. bez podpisu, dwa różne stosowane na tej serii kasowniki, bardzo ładny stan, gwarancja Mikulski, Buchler.

Fi.1I-2II
Mi.1II-2I 
2 500 PLN
16274

1916 wydanie obiegowe dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, seria stemplowana, znaczki za 20 fen. w kolorze szafirowym i jasnoniebieskim.

Fi.6-16
30 PLN
SOLD
16275

1916 czworoblok znaczków z nadrukiem GGW w kolorze ultramaryny, materiał badawczy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.13a
500 PLN
16276

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie.

Fi.13e
70 PLN
16277

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie.

Fi.13e
90 PLN
16278

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 1 Mk. z perforacją 26:17 otworów (Fi.450.-), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.28a
Mi.12A 
360 PLN
16279

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
160 PLN
16280

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

Fi.49-52
50 PLN
16281

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp1
20 PLN
16282

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 5.1 z Częstochowy do Saksonii, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
16283

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp3
20 PLN
16284

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 18.VII.1918 z urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Lublina, stempelek cenzury piotrkowskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp3x
50 PLN
16285

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego wysłana 27.VII.1918 z urzędu etapowego w Kielcach (kasownik z wyróżnikiem a) do Legnicy, cenzury austriacka i niemiecka; dekoracyjna całość.

Fi.Cp3x
80 PLN
16286

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa wysłana 6.6 z Warszawy do Berlina, pieczęć formacyjna; część na odpowiedź niewykorzystana.

Fi.Cp4
120 PLN
16287

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
60 PLN
16288

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

Fi.Cp6
15 PLN
16289

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
50 PLN
16290

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
80 PLN
16291

1916 okupacja niemiecka Belgii, dekoracyjna koperta firmowa ofrankowana znaczkiem I wydania, wysłana 25.3 z Sint Gillis do Merchienne-au-Pont, znaczek unieważniony poprzez kreślenie ołówkiem kopiowym, dodatkowo skasowany stemplem cenzury w Gandawie (Gent); kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.3 
50 PLN
16292

1916 kartka z Ustrzyk Dolnych do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Sanoku.


Mi.139, 140, P216
45 PLN
16293

1916 kartka z Lwowa 7.XI.16 do Krakowa, stempel cenzury wojskowej we Lwowie.


25 PLN
16294

1916 list urzędowy z Sosnowca 7.10.16 do Niemiec.


50 PLN
16295

1916 kartka z Nowego Targu do Czech, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Sanoku.


15 PLN
SOLD
16296

1916 urzędowy list polecony z sądu w Tarnowie do Lisiej Góry, list nieodebrany i zwrócony.


60 PLN
16297

1917 list firmowy (druki) z Warszawy 27.4.17 do Monachium, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

Fi.1
25 PLN
16298

1917 seria wydania obiegowego z podobizną cesarza Karola.

Fi.53-72
1 270 PLN
SOLD