The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 74. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21156

1959 "LOT INAUGURACYJNY AIR-FRANCE PARIS-WARSZAWA" Warszawa 3, znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo 22.V.

Fi.891
Mi.1036 
15 PLN
23075

2007 karty pocztowe czyste, rocznik - 26 sztuk (Fi.80.-).


120 PLN
23076

1923 "AEROLLOYD" połączenie lotnicze Warszawa-Lwów, ekspresowy list lotniczy (druk) wysłany 26.VI z Warszawy do Lwowa, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą, stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy Lwów 1 z 28.VI; całość o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Bura.

Fi.22
900 PLN
23077

1925 Norwegia, polecony list lotniczy, wysłany 27.VIII z Oslo do Berlina; na odwrocie stemple odbiorcze, m.in. trzywierszowy w ramce "Mit Luftpost befördert über/ Flughafen Tempelhofer Feld/ Postamt Berlin C2", dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.109-15, 99 
300 PLN
23078

1925 ZSRR, polecony list lotniczy, wysłany 11.IX z Moskwy do Berlina; stempel odbiorczy urzędu kolejowego dla przesyłek lotniczych: "Mit Luftpost/ befordert/ Bahnpostamt 4"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.273I, 275I, 281
250 PLN
23080

1927 otwarcie linii Lotniczej Łódź-Lwów z okazji Targów Wschodnich, czerwony stempel dodatkowy "I-y Lot ŁÓDŹ-LWÓW 1er vol.", list lotniczy przesłany z Łodzi do Lwowa - lotem tym przesłano zaledwie 100 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania.

Fi.54a
500 PLN
23081

1929 list z otwarcia linii lotniczej z Katowic przez Poznań, Bydgoszcz do Gdańska wysłana z Gdańska do Poznania w ilości tylko 150 sztuk.

Fi.93h
400 PLN
23082

1929 Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania; gwarancja.

Fi.93h
450 PLN
23083

1929 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 20 + 45 gr - frankatura czterokolorowa!!! prawidłowo opłacony zagraniczny list lotniczy wysłany 21.XI.1929 z urzędu Lublin 1 do Pragi, kasowniki tranzytowe i odbiorcze: WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, PRAHA LETISTE i PRAHA 5 SMIHOV; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219, 220, 222, 224
Mi.227, 228, 230, 232
500 PLN
23084

1930 Chile, polecony list lotniczy wysłany 9.VII z Valparaiso do Berlina, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.149, 151a, 166Ib, 17
120 PLN
23085

1931 Otwarcie regularnej linii Lotniczej Gdańsk - Warszawa - Lwów - Sofia - Saloniki, list lotniczy przesłany 29.VI na trasie Lwów - Sofia; lotem tym przesłano zaledwie 62 sztuki poczty!!! doskonały stan zachowania.

Fi.110d
900 PLN
SOLD
23086

1931 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 15 + 30 + 45 gr - frankatura pięciokolorowa!!! zagraniczny lotniczy list polecony wysłany 2.VI.1931 z urzędu Warszawa 1 do Nicei, przesyłkę opłacono w wysokości 1,60 zł, podczas gdy prawidłowa opłata wynosiła 2,20 zł; brakującą kwotę 50 gr(?) pobrano od nadawcy gotówką - stempelek "Pobrano zł... gr... Perçu" z dopisaną kwotą; następnie list dostarczono do urzędu WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, skąd drogą lotniczą przesłano go do Francji: kasowniki tranzytowe i odbiorcze PARIS GARE DU NORD AVION 3.V; GARE-AVION MARSEILLE 4.6; NICE-ARRIVE 5-6; 3 wartości z górnymi marginesami z liczbami rozrachunkowymi; dekoracyjny walor o wspaniale udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219-224ex
Mi.227-232ex
600 PLN
23087

1931 Szwecja, karta pocztowa przesłana 27.VII lotem Sztokholm - Amsterdam do Kopenhagi.


Mi.125AW 
100 PLN
23088

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię - poczta islandzka, polecona widokówka opłacona znaczkami przedrukowymi poczty sterowcowej przesłana 30.VI z Rejkiawiku do Lorch, dodatkowy stempel okolicznościowy; kasownik odbiorczy; doskonały stan zachowania (Sieger 114B).


Mi.147, 148 
600 PLN
23089

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - widokówka z Münster, ofrankowana znaczkiem poczty zepelinowej za 1RM, przesłana sterowcem do Essen; doskonały stan zachowania (Sieger 121E).


Mi.455 
200 PLN
23090

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Węgry - poczta węgierska, komplet: list i karta frankowane specjalnie przygotowanymi na tę okazję znaczkami, przesłane 28.III sterowcem (Sieger 102).


Mi.478-79 
600 PLN
23091

1931 ZSRR, list lotniczy wysłany 8.VIII z Leningradu do Lipawy, znaczki skasowane okolicznościowym datownikiem lotu Leningrad-Berlin, przesyłka przez Rygę - kasownik przejściowy z 8.8 na odwrocie - dotarła do miejsca przeznaczenia 9.8 - kasownik odbiorczy LIEPAJA, skąd przesyłkę dosłano do Rygi; co ciekawe jako adres nadawcy podano; "Calaise-France Harbour Office s/s Everanna"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
23092

1933 LZ 127 Graf Zeppelin - 2 lot do Ameryki Południowej - poczta islandzka, dekoracyjnie frankowana polecona widokówka z dodatkowym stemplem okolicznościowym wysłana 18.V z Rejkiawiku do Pernambuco; kasownik przejściowy Friedrichshafen; kasownik odbiorczy 6.VI na odwrocie; doskonały stan zachowania (Sieger 214).


Mi.150-155, 160, 168
800 PLN
23093

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, koperta przewieziona balonem "Syrena", zwraca uwagę rzadkie użycie dwóch stempli okolicznościowych: polskiego i francuskiego; na odwrocie nalepka Aeroklubu RP.

Fi.7b
250 PLN
23094

1934 Argentyna, list lotniczy wysłany 12.V z Astra do Grunau (Jeżów Sudecki) adresowany do wytwórni szybowców Edmunda Schneidera - konstruktora słynnego szybowca "Grunau Baby" (wyprodukowano ponad 6000 sztuk w różnych wersjach, co czyni go najliczniej produkowanym szybowcem w historii); tranzytowe stemple lotnisk w Stuttgarcie i Berlinie; dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.311, 312 
200 PLN
23095

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 2.VI z San Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki).


Mi.323, 337, 406
100 PLN
23096

1934 poczta katapultowa - łączona komunikacja morsko-lotnicza wprowadzona w celu skrócenia czasu przewozu poczty między Niemcami a USA, obsługiwana przez liniowiec pasażerski s/s Bremen wyposażony w katapultę i wodnosamolot wystrzeliwany z tejże w pewnej odległości od brzegu, dzięki czemu poczta docierała na miejsce przeznaczenia do 20 godzin szybciej, list wysłany 11.IX z Nowego Jorku do Wrocławia, dodatkowy niebieski stempelek poczty katapultowej "DEUTSCHER SCHLEUDERFLUG 16.9.34 DAMPFER "BREMEN"-SOUTHAMPTON", na odwrocie przejściowy stempel "BERLIN C" z 17.9 i kasownik odbiorczy BRESLAU z tego samego dnia; dodatkowy stempel "Mit Luftpost befördert Luftpostamt Breslau 2."; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
23097

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.

Fi.8a
80 PLN
23098

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, ładnie ofrankowana znaczkami koperta listu ekspresowego przesłanego balonem "Legionowo", który 16.IX wylądował w Sokołowie Podlaskim, następnie dosłana do adresata w Białymstoku; znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym zawodów; dodatkowy stempelek "POCZTA BALONOWA/ PAR BALLON"; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.11a
80 PLN
23099

1936 IV Samochodowy pościg za balonem, list ekspresowy przesłany 24.V balonem na trasie Mościce - Borzęcin, a dalej normalną pocztą do Piotrowic, oba stemple okolicznościowe w rzadko spotykanym kolorze czerwonym, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna, ręcznie zdobiona koperta (tylna klapa minimalnie przycięta).

Fi.13b
200 PLN
23100

1936 Lot Południowo-Zachodniej Polski w Krakowie, koperta adresowana do Poznania przesłana 31.V balonem na trasie Kraków Igłomia (kasownik odbiorczy na froncie), znaczki skasowane stemplem okolicznościowym "VII LOT POŁUDNIOWO ZACHODNIEJ POLSKI POCZTA BALONOWA" odciskanym w różnych kolorach - tu fioletowym (154 przesyłki); na odwrocie kasownik odbiorczy Poznań.

Fi.14b
300 PLN
23101

1936 Lot balonowy z okazji Zjazdu Górskiego, koperta do Krotoszyna przesłana 16.VIII balonem na trasie Sanok Czarna k/Ustrzyk (kasownik odbiorczy na froncie), znaczki skasowane stemplem okolicznościowym "POCZTA BALONOWA", dodatkowy stempel w kolorze czarnym "BALON "SANOK""; na odwrocie kasownik odbiorczy Krotoszyn.

Fi.19a
100 PLN
23102

1936 list poczty balonowej z okazji zawodów o puchar Gordon Bennetta.

Fi.20
70 PLN
23103

1936 list z zawodów balonowych o puchar Gordon - Bennetta przewieziony balonem Legionowo z Warszawy do Peliszcz.

Fi.20d
50 PLN
23104

1936 list z zawodów balonowych o puchar Gordon - Bennetta przewieziony balonem Syrena z Warszawy do Chotynicz.

Fi.20e
50 PLN
23105

1936 list z pierwszego lotu na trasie Lwów - Ateny, przewieziono 310 listów, na odwrocie stempel odbiorczy Aten.

Fi.127b
150 PLN
23106

1936 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Hajfa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.128a
70 PLN
23107

1936 I lot pocztowy z Polski do Palestyny; koperta przesłana 27.X na trasie Warszawa - Hajfa, dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.128a
100 PLN
23108

1936 Warszawa - Lwów - Hajfa, list przesłany 27.X na trasie Warszawa Hajafa, na odwrocie kasownik odbiorczy z 29.10.

Fi.128a
80 PLN
23109

1936 kartka z pierwszego lotu na trasie Lwów - Hajfa (Fi. 128b), ciekawa kartka.

Fi.292
120 PLN
23110

1936 Szwecja, otwarcie lotniska Bromma w Sztokholmie, list polecony ofrankowany znaczkiem lotniczym, skasowanym 23.V w dniu wejścia do obiegu.


Mi.239 
50 PLN
23111

1938 X Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, karta przesłana balonem "Legionowo", który zajął w zawodach II miejsce (Fi.250.-).

Fi.25b
200 PLN
23112

1938 X Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, list przewieziony balonem "Mazowsze", który w zawodach zdobył IV miejsce, lądował w miejscowości Serafinowice koło Horodenki o godz.5:58.

Fi.25d
250 PLN
23113

1938 Pierwszy lot Warszawa-Budapeszt, list wysłany 1.VII z Warszawy do Budapesztu, ładna odbitka stempla okolicznościowego lotu "PRZEWIEZIONO PIERWSZYM LOTEM LINIOWYM WARSZAWA - BUDAPESZT 1-VII.1938", kasownik odbiorczy na froncie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.137a
200 PLN
23114

1938 pierwszy lot na trasie Warszawa - Kowno.

Fi.138a
80 PLN