The auction will start on 19.04.2024

Auction 74. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21813

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
21814

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
21815

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
21816

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
21817

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
21818

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
21819

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
21820

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
21821

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
21822

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
21823

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
21824

1990 50. rocznica śmierci Polaków w Katyniu, arkusz sprzedażny.

Fi.3126 ark.
Mi.3272
58 PLN
SOLD
21825

1990 10. rocznica powstania NSZZ Solidarność, arkusz sprzedażny.

Fi.3133 ark.
Mi.3281
65 PLN
21826

1990 Lech Wałęsa, czworoblok z uskokiem w perforacji pionowej.

Fi.3152
Mi.3300
25 PLN
21827

1990 poczet królów i książąt polskich Bolesław III Krzywousty, Władysław II Wygnaniec, seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu, gwarancja Wiatrowski.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
800 PLN
SOLD
21828

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł. (Fi.1600.-), z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
1 500 PLN
21829

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
21830

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


130 PLN
21831

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
21832

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
21833

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
21834

1991 Św. Brat Albert, arkusz sprzedażny.

Fi.3169
Mi.3317
58 PLN
SOLD
21835

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
170 PLN
21836

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
40 PLN
21837

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
21838

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
21839

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
21840

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.145MK6
Mi.Bl.115
800 PLN
21841

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
21842

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
21843

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, seria z blokiem w okolicznościowych karnetach z autografem projektanta kart art. plastyka Macieją Jędrysika.

Fi.3225-6, bl.147
Mi.3383-4, Bl.117
100 PLN
21844

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;
150 PLN
21845

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Bracelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

Fi.3244A
Mi.3392B
10 PLN
21846

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
21847

1992 Rok historii AK, blok z rzadkim, odmiennym krojem cyfr numeratora i to w unikalnym położeniu odwróconym, odnotowano dziesięć takich bloków, wyłącznie kasowanych (numery 11591-11600), jeden z najrzadszych błędnodruków Rzeczpospolitej Polskiej, fotoatest Schmutz.

Fi.bl.150Is (106)
Mi.Bl.120II 
4 000 PLN
21848

1992 rok historii Armii Krajowej, blok bez perforacji z podwójnym drukiem numeru na odwrocie i stempelkiem SAMPLE, w katalogu Fischera opisany jako niepewnego pochodzenia.

Fi.bl.150P
Mi.Bl.120
2 200 PLN
21849

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


300 PLN
21850

1993 rocznik znaczków czystych (bez Bl.107I-II; Fi.193,60).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
150 PLN
21851

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy okolicznościowo znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie; znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289Pw
Mi.3437
80 PLN
21852

1993 50. rocznica powstania w Getcie Warszawskim, wspólne wydanie z pocztą Izraela.

Fi.3296
Mi.3444
40 PLN