The auction will start on 19.04.2024

Auction 74. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19689

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 2 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi w kolorze szaroczarnym (nakład 200 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.6
500 PLN
19690

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 560 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.2
200 PLN
19691

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.2
120 PLN
19692

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.3
100 PLN
SOLD
19693

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.3
120 PLN
19694

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / RUDNIK N/sanem" (nakład 463 szt.), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3III
350 PLN
19695

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Danowski.

Fi.4
250 PLN
19696

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.4
50 PLN
19697

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.4
120 PLN
19698

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./12 gr. wydania prowizorycznego z lokalnym nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
120 PLN
SOLD
19699

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/20 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.7
200 PLN
19700

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, poza małą prześwitką w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.8
30 PLN
19701

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym (nakład 721 szt.), na wycinku z niemieckojęzycznego dokumentu, piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.9
400 PLN
SOLD
19702

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 50/30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.9
120 PLN
19703

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Witkowski, Mikstein, Schmutz.

Fi.11I
600 PLN
19704

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym (nakład 385 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.12
270 PLN
SOLD
19705

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 80 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 231 szt.), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12II
500 PLN
19706

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./2 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnoszarym, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.14
80 PLN
SOLD
19707

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./1,60 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki" (nakład 396 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.18
250 PLN
19708

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi w kolorze fioletowym (nakład 50 szt.), prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, błędnie skatalogowany; dodatkowo na marginesie nadruk bez nowego nominału w kolorze czarnoszarym, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.18c Pw1
2 100 PLN
19709

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./16 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi w kolorze szaroczarnym (nakład 50 szt.), prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, błędnie skatalogowany; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.19
1 400 PLN
19710

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.19
200 PLN
19711

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./24 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi w kolorze szaroczarnym (nakład 100 szt.), poza uszkodzonym w lewym dolnym rogu licem w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.21
350 PLN
19712

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./80 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.21
150 PLN
19713

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./80 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 1 ZŁ. 1 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.21
200 PLN
19714

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 1,50/2 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu II "Orzeł 1,50 ZŁ. / POCZTA POLSKA belki", piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.22
500 PLN
19715

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 2/4 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu II "2 ZŁ. Orzeł / POCZTA POLSKA belki", piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
700 PLN
19716

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 3/6 zł. z unikalnym nienotowanym dotąd odwróconym nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł 3 / POCZTA POLSKA gwiazdka", (nakład znaczka podstawowego 21 szt.) UWAGA w katalogu Fischer nakłady poszczególnych typów są pomylone - podane odwrotnie, prawidłowe podano w KSZPZP z 1990 roku i w Polskich Znakach Pocztowych t.IV, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.26 No
12 000 PLN
19717

1945 Końskie, znaczek z nadrukiem lokalnym, na odwrocie plama od nadmiaru rozpuszczalnika farby drukarskiej, gwarancja Mikstein.

Fi.1
150 PLN
19718

1945 GOSTYŃ - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym nadrukiem nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 1 zł./ 25 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, jak zwykle bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
150 PLN
SOLD
19719

1945 GOSTYŃ - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym nadrukiem nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł./30 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, kasowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
225 PLN
SOLD
19720

1945 GOSTYŃ - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym nadrukiem nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł./50 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, jak zwykle bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
150 PLN
SOLD
19721

1945 Końskie, list polecony z Końskiego do Krakowa opłacony znaczkami z lokalnym nadrukiem, gwarancja Falkowski.


1 500 PLN