The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 74. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18350

1920 Śląsk Cieszyński, próba znaczka za 5 f. ze znacznie przesuniętym nadrukiem S.O. jest na dole, a 1020 na górze próby, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
750 PLN
18351

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
200 PLN
18352

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną orygiunalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
18353

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, seria w arkuszach sprzedażnych (arkusz znaczka za 2,50 kr. bez 13 znaczków z dolnej części arkusza - w sumie ponad 80 pełnych serii), arkusze ogólnie w dobrym stanie poza niewielkimi załamaniami i rozdarciami w kilku arkuszach, olbrzymia ilość błędów i usterek przede wszystkim na podstawowych znaczkach opisanych na osobnym zestawieniu przez Pana Walischa, poza tym każdy znaczek z błędem zagwarantowany, wspaniały materiał badawczy rzadko oferowany w takim komplecie, piękny początek do specjalizacji wydania.

Fi.1-10 ark.
2 550 PLN
SOLD
18354

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria kasowana.

Fi.1-14
150 PLN
18355

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta w bardzo ładnym stanie, najdroższy znaczek za 15 fen. gwarancja Perzyński.

Fi.1-14
160 PLN
SOLD
18356

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

Fi.1y
Mi.30
15 PLN
18357

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
18358

1920 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.2
15 PLN
SOLD
18359

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, 10 Pf + 20 Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa z miejscowości Finckenstein - polska literatura filatelistyczna podaje polski odpowiednik tej nazwy Drozdowo, chociaż właściwszym byłby chyba Kamieniec Suski - wysłana 26.7 do Gdańska Oliwy, rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

W miejscowości Kamień znajdują się ruiny wspaniałego pałacu XVIII wiecznego pałacu Finckensteinów zwanego "pruskim Wersalem", w dniach 1.IV-6.VI.1807 rezydował w nim Napoleon w towarzystwie Marii Walewskiej, tu również cesarz 6.IV podpisał dekret o stworzeniu 1 Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej, słynnego z brawurowej szarży pod Somosierrą.

Fi.2, 4
500 PLN
18360

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (Fi.500.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze (18Uo 180 euro), bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.3t
Mi.3UMw
200 PLN
18361

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z błędem nadruku "podniesione S.".

Fi.3B2
80 PLN
18362

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z błędem nadruku "krótsza u dołu cyfra 1".

Fi.3B3
80 PLN
18363

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z błędem "obniżone O", guma z licznymi ubytkami (do przedruku wykorzystano wybrakowane arkusze podstawowego wydania).

Fi.4B2
65 PLN
18364

1920 Śląsk Cieszyński, 25 fen z przedrukiem S.O. w II typie - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku na pocztowym adresie przesyłowym z krakowskim nadrukiem typu 16, wysłanym 11.VII z Bielska do Nowego Sącza, na froncie okrągła pieczęć "GŁÓWNY URZĄD CELNY W BIELSKU" i nalepka kontroli celnej "Za certyfikatem wywozu i przywozu w Cieszynie" z dopisanym numerem "11185"; na odwrocie pasek 3 znaczków dopłaty za 50 hal i datowniki odbiorcze; bardzo rzadki dla tego wydania walor (skart) w doskonałym stanie zachowania, do tej pory znanych jest zaledwie kilka egzemplarzy pochodzących z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920"; skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4II, Ca3, 80B, 84
Mi.4II, 84, 88, P19
12 000 PLN
18365

1920 plebiscyt w Olsztynie, gwarancja.

Fi.4a
50 PLN
18366

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
400 PLN
18367

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 20 Pf.

Fi.4y
Mi.33
130 PLN
18368

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
18369

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
125 PLN
18370

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
15 PLN
18371

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
25 PLN
18372

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
550 PLN
18373

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
50 PLN
18374

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
50 PLN
18375

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
550 PLN
18376

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

Fi.9y
Mi.38
420 PLN
18377

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
25 PLN
18378

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
380 PLN
18379

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędami "H nad SCHLESIEN" i częściowym aklatschem nadruku, na szarym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.11 B
60 PLN
18380

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
380 PLN
18381

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
120 PLN
18382

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
400 PLN
18383

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
180 PLN
18384

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
180 PLN
18385

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
280 PLN
18386

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, narożny znaczek za 1,50 Mk. w kolorze różowawobrązowym (Fi.400.-), gwarancja i opis Althen BPP.

Fi.12b
360 PLN
18387

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 3 Mk.

Fi.13y
Mi.13
220 PLN
18388

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 5 Mk. w kolorze ultramarynowym, lekki ślad podlepki, gwarancja Richter, Schmutz.

Fi.14ay
Mi.14a 
200 PLN
18389

1920 Kwidzyn, pasek znaczka za 5 Mk.

Fi.14y
Mi.14
500 PLN