The auction will start on 09.09.2022

Auction 73. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8884

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 1 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.1
30 PLN
8885

1918 Skierniewice, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem POLSKA, wszystkie kasowane na wycinkach, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-10
500 PLN
SOLD
8886

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW;, bardzo ciekawy egzemplarz, po prawej litera P z nadruku na sąsiednim znaczku, zachowany w pięknym stanie; super pochodzenie - sygnowany ENGL (Englert Zygmunt - najstarsza firma filatelistyczna w Polsce) i splecione WR (W.Rachmanow), gwarancja Schmutz.

Fi.3
22 000 PLN
8887

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 6 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
30 PLN
8888

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim, z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, gwarancja Krawczyk.

Fi.7a
200 PLN
8889

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
200 PLN
8890

1918 CZERNIEWICE, CHODECZ, Włocławek, list w kopercie firmowej majątku Krzewie opłacony znaczkami okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. i 15 fen. z nadrukami lokalnymi z II wydania Włocławka "Na Skarb/ Narodowy", wysłany w grudniu z poczty Czerniewice do Syndykatu Rolniczego w Warszawie, znaczki unieważniono poprzez przekreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie kasownik odbiorczy Warszawa z 20.12.18; przedruków II wydania dokonano początkowo tylko na znaczkach za 10 i 15 fen., ponieważ służyły do opłacania normalnej korespondencji, później przedrukowano dalsze wartości, które jednak nie są znane z prawdziwego obiegu pocztowego; znaczki sprzedawano w podwójnej cenie nominalnej, a nadwyżka przeznaczona była na Skarb Narodowy, z wpływów przekazano do Ministerstwa Poczt kwotę 136,50 marek; na tej podstawie widać, że ilość sprzedanych na poczcie znaczków była minimalna; zachowało się niewiele oryginalnych listów, a te niefilatelistyczne użyte poza Włocławkiem są prawdziwymi unikatami; oferowany walor jest zachowany w doskonałym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.IIa, IIb
7 000 PLN
8891

1918 Olkusz, czysty znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.57 No
150 PLN
8892

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem typu 1, przygotowana do obrotu zamiejscowego przed 25.XI - przedrukowaną kartę za 7,5 fen. (taryfa miejscowa), dofrankowano przedrukowanym uprzednio znaczkiem za 2,5 fen. do taryfy 10 fen. (taryfa zamiejscowa), przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, gwarancja Korszeń,

Fi.Cp1
750 PLN
8893

1918 Kalisz, stemplowana całostka z lokalnym nadrukiem.

Fi.Cp1
90 PLN
8894

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
900 PLN
8895

1918 Tarnów, znaczek pospieszny za 2 h. z niekatalogowanym na tym wzorze znaczka lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.219 
200 PLN
8896

1918 Myślenice, znaczek za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.


Mi.221 
65 PLN
SOLD
8897

1918 Tarnów, austriackie znaczki dopłaty z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze czarnym, kasowane na wycinkach, gwarancja Bojanowicz.


Mi.P47, 49, 52 
240 PLN
8898

1918 Włocławek, III wydanie - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy", ostemplowana na kopercie kasownikiem prowizorycznym.


200 PLN
8899

1918 Kalisz, znaczki V wydania.


80 PLN
8900

1918 Pułtusk, znaczki wydania prowizorycznego z nadrukami w kolorze czarnym.


180 PLN
8901

1918 Włocławek, znaczek III wydania stemplowany kasownikiem prowizorycznym.


80 PLN
8902

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.002 sztuki, gwarancja Schmutz.

Fi.1
120 PLN
8903

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem, gwarancja Perzyński.

Fi.1
120 PLN
8904

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT, oba w pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.1, 5
420 PLN
8905

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 1.300 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.2
160 PLN
SOLD
8906

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.150 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.5
120 PLN
8907

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 250 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.18
400 PLN
SOLD
8908

1919 Tarnów, znaczki gazetowe wydania lokalnego stemplowane grzecznościowo na kopercie.


50 PLN