The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15572

1955 ZSRR, 10 rocznica przyjaźni polsko-radzieckiej, seria czysta.


Mi.1752-55
60 PLN
15824

1794 Rosja, list z pełną treścią datowany 31 stycznia, wysłany z Kaługi do Piotra de Thier w Hodimont; różne adnotacje dotyczące porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem; na odwrocie idealnie zachowana pieczęć lakowa nadawcy; walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
15825

1836 Rosja, list z pełną treścią datowany 6 stycznia, wysłany z Moskwy do Trento (Trydent), adnotacje dotyczące porta wpisane czerwonym atramentem; dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy Moskwa; na odwrocie trydencki stempel odbiorczy 7.FEB; walor w doskonałym stanie zachowania.


250 PLN
15826

1850 Rosja, list z pełną treścią wysłany z Kronsztadu do Drammen w Norwegii, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy KRONSZTAD (КРОНШТАДЪ) z 17.V, tranzytowy stempel SZTOKHOLM (STOCKHOLM) z 10.VI; rzadki kierunek wysyłki, walor w dobrym stanie zachowania pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".


600 PLN
15827

1851 Rosja, list z pełną treścią wysłany z Odessy do Konstantynopola, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy ODESSA (ОДЕССА) z 30.IV.1850 - błędnie ustawiona data roczna, owalny stempelek nadawcy; rzadki kierunek wysyłki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to najwcześniejszy list do Turcji z tej kolekcji.


800 PLN
15828

1856 Rosja, Finlandia - list z pełną treścią datowany 1.XI, wysłany z fińskiego miasta Borga (Porvoo) do Cette we Francji, adnotacje dotyczące porta wpisane czarnym atramentem; dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy "BORGA 4 NOV 1856", stempel tranzytowy "ST PETERSBURG 27.X 1856", pruski stempelek pochodzenia "Aus Russland" przystawiany na linii kolejowej Eydtkunhnen-Bydgoszcz i tranzytowy "P.D.", francuski niebieski stempelek "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel tranzytowy Paryża i odbiorczy CETTE 17.NOV.56; dekoracyjny walor o niezwykle ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym Finlandia-Rosja-Polska-Prusy-Francja; całość w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
15829

1857 Rosja, list zamorski z Petersburga do Newark w USA adresowany do dowódcy okrętu amerykańskiego, adnotacja FRANCO niebieskim atramentem, romboidalny stempel nadawczy ST.PETERSBURG 7.III, pruski stempelek tranzytowy dla przesyłek do Stanów Zjednoczonych "AACHEN PAID 25 Cts." z 26.III i amerykański stempelek "BOSTON BR.PKT. 30 PAID" z 11.IV, odręczna adnotacja o otrzymaniu przesyłki 12 April 1857; list przewieziony parowcem "Niagara" towarzystwa żeglugowego Cunard Line na trasie Liverpool-Boston-Nowy Jork; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; całość w dobrym stanie zachowania (tylna klapa lekko naderwana).


800 PLN
15830

1858 Rosja, pierwszy rosyjski znaczek za 10 kop. wydania z 1857 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1", szeroko cięty, czytelnie unieważniony sześciokątnym kasownikiem dworcowym z numerem 1 stosowanym w EKSPEDYCJI NA DWORCU MIKOŁAJEWSKIM W PETERSBURGU NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE, piękny stan zachowania.


Mi.1
6 000 PLN
15831

1861 Rosja - EKSPEDYCJA NA DWORCU MIKOŁAJEWSKIM W MOSKWIE NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE:

kompletny list nadany w ekspedycji dworcowej w Moskwie do Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem z numerem 2, na odwrocie datownik НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д./ МОСКВА/ 19 МАЙ. 1861, dodatkowo owalna kaszetka nadawcy odciśnięta w kolorze niebieskim "JULIUS STEDING & CO. MOSCO."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
1 000 PLN
15832

1862 Rosja, list na obszar I Rzeczypospolitej, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x110 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, kształt klap III, wysłana 27.VI z Sankt Petersburga do stacji pocztowej w miejscowości Awdiejewka w powiecie sośnickim guberni czernichowskiej; znak opłaty unieważniony kasownikiem numerowym 1, dodatkowo na froncie czerwony datownik, na odwrocie adnotacja o dacie nadejścia przesyłki 8.VII.1862; całość w dobrym stanie zachowania - klapa z niewielkim rozdarciem.


Mi.U7A
500 PLN
15833

1862 EKSPEDYCJA NA DWORCU MIKOŁAJEWSKIM W PETERSBURGU NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE:

koszulka listu nadanego w ekspedycji dworcowej w Petersburgu do Moskwy opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem z numerem 1, słabszy stan zachowania (koszulka niekompletna);

list nadany w ekspedycji dworcowej w Petersburgu do miejscowości Arzamas (Арзамас) opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem z numerem 1, na odwrocie datownik НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д./ С.ПИЕТЕРБУРГЪ/ 1 ЯНВ. 1862; walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie krawędzie podklejane taśmą samoprzylepną); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
800 PLN
15834

1862 Rosja, list z pełną treścią z Archangielska do Randers w Danii, okrągły z ozdobnikiem stempelek nadawczy ARCHANGIELSK (АРХАНГЕЛЬСКЪ) z 6/18.VI, przesyłka przewieziona 26.VI ambulansem Królewiec-Bydgoszcz (KÖNIGSBERG-BROMBERG), 27.VI przekazana do duńskiego!!! urzędu pocztowego w Hamburgu - jednoobrączkowy stempel odmiana z oznaczeniem godzin "K.D.O.P.A. HAMBURG", kasownik odbiorczy RANDERS 29.VI; pruski stempelek kraju pochodzenia "Aus Russlan Franco"; walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania (niewielkie uszkodzenia tylnej strony listu).


800 PLN
15835

1864 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap III, wysłana 25.IV z miejscowości Kołomna do Sankt Petersburga; znak opłaty unieważniony datownikiem KOŁOMNA (КОЛОМНА) z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka tego stempla i kasownik odbiorczy 28.IV; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U10 
400 PLN
15836

1865 Rosja, rzadka parka znaczków rosyjskich za 30 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, tu zachowana w pięknym stanie, unieważniona datownikiem St.Petersburga w 1870 roku, prawy znaczek z błędem "uszkodzony rysunek ramki zewnętrznej prawego dolnego narożnika".


Mi.17y 
400 PLN
15837

1869 Rosja, FRANKATURA CZTEROKOLOROWA!!!, kompletny list z pełną treścią, wysłany z Taganrogu do Londynu, opłacony znaczkami rosyjskim: za 1 i 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze normalnym, oraz za 3 i 5 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem TAGANROG (ТАГАНРОГѢ) z 8.VIII, stempel tranzytowy MOSKWA z 14.VIII; pruski stempelek tranzytowy "P.D." i odbiorczy "LONDON PAID" z 30.VIII; dodatkowo, nietypowy niebieski stempelek FRANCO informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę; wyjątkowo rzadko spotykana, dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", kilka tygodni temu czterokolorową frankaturę na liście z St.Petersburga do Francji wystawiono na aukcji w Finlandii za 5000 euro.


Mi.12y, 16y, 19x, 20bx
3 600 PLN
15838

1869 Rosja, nietypowo frankowany list z pełną treścią, wysłany z Sankt Petersburga do Paryża, opłacony znaczkami rosyjskim za 3 i 5 kop. (odmiana z szaroniebieskim tłem) wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono owalnym stemplem "S.P.B." (С.П.Б.) poczty miejskiej, dodatkowo datownik S.PETERSBURG (С.ПЕТЕРБУРГЬ) z 26.VIII, stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit/Aachen, Saarbrücken) i niebieski francuski PRUSSE ERQUELINES z 10.IX; na odwrocie maleńkie paseczki folii samoprzylepnej, którą kiedyś przymocowano walor do strony albumowej; efektowna, ładnie frankowana, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".


Mi.19x, 20bx 
1 200 PLN
15839

1869 list z Chersonia nad Dnieprem.


150 PLN
15840

1871 Rosja - PORTUGALIA, list z pełną treścią, wysłany z Sankt Petersburga do Lizbony, opłacony znaczkami rosyjskim za 10 i 20 kop. wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono dwuobrączkowym datownikiem S.PETERSBURG (С.ПЕТЕРБУРГЬ) z 23.VI, dodatkowo odciśniętym poniżej, pruski stempelek tranzytowy "P.D.", portugalski owalny stempelek FRANCA, a na odwrocie kasownik odbiorczy LISBOA; zgrabny, czysty walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wyjątkowo rzadki kierunek wysyłki!!! pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to wcześniejszy i ładniejszy z dwóch oferowanych tam listów do Portugalii.


Mi.21x, 22x 
4 000 PLN
15841

1878 Rosja, formularz zamówienia piwa firmy "Moskiewska Bawaria" przygotowany na karcie pocztowej za 3 kop. wydania z 1872, wysłany 11.VI lokalnie w Moskwie, czerwony stempel nadawczy; ciekawy i dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie mocne pozostałości po podlepkach); temat - PIWO.


Mi.P1 
50 PLN
15842

1880 Rosja, czysta karta dla Urzędu Meldunkowego w Petersburgu, z lewej strony sucho tłoczona pieczęć urzędu; bardzo dobry stan zachowania, na odwrocie jaśniejsze miejsca po narożnikach mocujących do strony albumowej.


Mi.AAK1
200 PLN
15843

1881 LIST PRZESŁANY PAROWCEM KAZAŃ-SARATÓW PO WOŁDZE do Symbirska nadany 7.VI bezpośrednio w wagonie pocztowym no.83-84 relacji Ostaszków-Rżew opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; znaczek skasowany okrągłym datownikiem POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.83-84 z wyróżnikiem "3" i cyfrą kodową 5; następnego dnia przekazany do ambulansu nr.1-2 relacji Moskwa-Petersburg - okrągły datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1-2 z wyróżnikiem "5"; przesyłka poprzez Moskwę - datownik Dworca Mikołajewskiego МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д. - dotarła Drogą Żelazną Niżegorodzką do Niżnego Nowogrodu, skąd dalej została przesłana parowcem po Wołdze do Symbirska, ładnie odciśnięty datownik parowca Kazań-Saratów (КАЗАНь-САРАТОВЪ) z dnia 10.VI, datownik odbiorczy СИМБИРСКЪ ПОЧТОВАЯ КОНТОРА z tego samego dnia; bardzo rzadki walor o pięknie udokumentowanym, złożonym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania;

dodatkowo nie liczona karta pocztowa za 3 kop wydania z 1872 wysłana 30.XII z Moskwy do Canterbury w Anglii, znak opłaty skasowany okrągłym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д., odciśniętym dodatkowo poniżej, tranzytowy datownik Petersburga z następnego dnia;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.25x; P5
3 200 PLN
15844

1883 Rosja, karta pocztowa za 3 kop. wydania z 1872, wysłana 1.X miejscowo w Moskwie z zamówieniem do firmy "Moskiewska Bawaria", znak opłaty skasowany czerwonym stemplem; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - PIWO.


Mi.P5 
50 PLN
15845

1886 Rosja, AMBULANS NR.1 relacji ST.PETERSBURG-MOSKWA- ROŻNE WYRÓŻNIKI:

1886 karta za 3 kop wydania z 1883/84 nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.1 do Stuttgartu, znak opłaty skasowany 22.11 datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1 z wyróżnikiem "1", na odwrocie datownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania;

1885 koperta za 7 kop wydania z 1883/84, o wymiarach 139x113mm; wysłana z Tweru do Moskwy, znak opłaty skasowany 13.XI datownikiem ТВЕРЬ, na odwrocie datownik ambulansu nr.1 POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1 z wyróżnikiem "3" i moskiewski datownik odbiorczy z tego samego dnia; bardzo dobry stan zachowania;

1888 koperta za 7 kop wydania z 1883/84, o wymiarach 145x81mm; nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.1 do Moskwy, znak opłaty skasowany 29.VI datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1 z wyróżnikiem "5" odciśniętym dodatkowo obok; na odwrocie datownik odbiorczy z tego samego dnia; dobry stan zachowania;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.P6, U30D, U29C
300 PLN
15846

1886 Rosja, karta pocztowa za 3 kop. wydania z 1884, datowana 4/16.XI w Revalu (Tallin), przesłana wagonem pocztowym nr.40 relacji Reval-St.Petersburg - kasownik "POCZTOWY WAGON No.40" z wyróżnikiem "6" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.40), w Petersburgu przesyłkę przez oddział na dworcu - kasownik (na odwrocie) "ST.PETERSBURG P.O.1 WARSZAWSK.Ż.D." (С.П.БУРГЪ.П.О. ВАРШАВСК.Ж.Д.), wyekspediowano Koleją Warszawską do Niemiec; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P6 
80 PLN
15847

1889 Rosja, list polecony wysłany 2.VIII z miejscowości Czernyj Gorodok koło Baku do Bripenberg w Szwecji, opłacony znaczkami rosyjskim za 1, 3 i 5 kop. wydania z 1884, ze znakiem wodnym 4; znaczki skasowano jednoobrączkowym datownikiem "CZERNYJ GORODOK BAKIN.G." (ЧЕРНЫЙ ГОРОДОК БАКИН.Г.) z 2.VIII; niebieski kasownik odbiorczy z 24.VIII (12.VIII); okrągły stempelek "R" do oznaczania przesyłek poleconych, dodatkowo owalny stempelek nadawcy, na odwrocie pieczęci lakowe; ładnie frankowana, dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.29A, 31A, 33C
400 PLN
15848

1890 Rosja, sekretnik za 10 kop. wysłany 21.II z Dorpatu do Berlina, z pełną treścią i nieoderwanymi brzegami! na odwrocie stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


Mi.K3 
40 PLN
15849

1890 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Moskwie:

koperta za 10 kop wydania z 1889/90 o wymiarach 145x120mm; wysłana z Moskwy do Bradford w Anglii, nadana 7.XI w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie, znak opłaty skasowany okrągłym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д., przesłana koleją Mikołajewską do Petersburga, następnie przewieziona na Dworzec Warszawski w Petersburgu - datownik С.П.БУРГ.П.О. ВАРШАВСК.Ж.Д. i dalej Koleją Warszawsko-Petersburską na zachód; datownik odbiorczy BRADFORT z 24.XI; na odwrocie zalepka listowa nadawcy CARL STUCKEN MOSKAU;

1901 pionowy pasek trzech znaczków skasowanych 28.2 okrągłym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д.;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.U34B
200 PLN
15850

1894 Chanat Buchary, list wysłany 18.IV z Buchary do Peszawaru, drogą lądową, a następnie morską, stempelek brytyjskiej poczty morskiej SEA POST OFFICE z 28.V, bardzo rzadki kasownik odbiorczy "FIRST DELY PESHAWAR 8 JUN"; zwracają uwagę: koperta adresowana w trzech językach: angielskim, arabskim i rosyjski, a także dekoracyjne stempelki nadawcy; efektowny walor w dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; w wyniku tej rywalizacji list zamiast najkrótszą drogą przez Afganistan, musiał wędrować okrężną drogą przez Europę i Kanał Sueski.


Mi.41x 
700 PLN
15851

1894 Rosja, sekretnik za 7 kop. wydania z 1890 z nieoderwanymi brzegami! przesłany 10.VII miejscowo w Sankt Petersburgu, znak opłaty unieważniony stempelkiem numerowym 9. poczty miejskiej, poniżej odciśnięto czerwony datownik; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.K6 
80 PLN
15852

1895 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, sekretnik za 10 kop., z pełną oryginalną gumą, bardzo dobry stan zachowania (minimalne punktowe przebarwienia na górnej krawędzi).


Mi.K1 
100 PLN
15853

1896 Rosja, koperta za 5 kop, rozmiar: 140x58 mm; dofrankowana i wysłana 8/IV z miejscowości Ostrów w obwodzie pskowskim do Narwy, znaki opłaty unieważnione kasownikiem (ОСТРОВ ПСКОВ.Г. ПОЧТ.Т.КОНТ.), ten sam stempel odciśnięty dodatkowo poniżej; na odwrocie kasowniki odbiorcze z 9 i 10.IV oraz efektowny stempelek nadawcy - introligatora; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U29A
120 PLN
15854

1899 Rosja, dofrankowana koperta za 5 kop wydania z 1889 roku, o wymiarach 145x81mm, wysłana 31.VIII z Petersburga do Berlina, znaki opłaty unieważnione stempelkiem numerowym 8. poczty miejskiej; na odwrocie datownik poczty miejskiej i kasownik odbiorczy.


Mi.U32A 
60 PLN
15855

1902 Rosja, poczta rosyjska w Turcji - Levant, list ofrankowany znaczkiem rosyjskim za 10 kop. bez przedruku, przesłany miejscowo 16.VIII w Konstantynopolu, za pośrednictwem rosyjskiej poczty w Turcji, znaczek unieważniony kasownikiem "R.O.P.iT. KONSTANTYNOPOL" (Р.О.П.и Т. КОНСТАНТИНОПОЛЬ), dwa stemple poczty tureckiej: jeden z napisami turecko-łacińskimi STAMBOUL, drugi tylko łacińskimi "CONSTANTINOPOLE GALATA ARRIVE" z 29.VIII; ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.41x
600 PLN
15856

1906 Rosja, MIKOŁAJEWSKA DROGA ŻELAZNA - miejscowy list polecony w wysłany 13.XII z Zarządu Mikołajewskiej Drogi Żelaznej do Sądu Cywilnego w Petersburgu, zwraca uwagę specjalna nalepka polecenia PETERSBURG Oddział Pocztowy Mikołajewskiej Drogi Żelaznej (С.-ПЕТЕРБУРГЪ П.О.Николаевск.ж.д.), koperta firmowa "Управленiе Николаевской желъезной дороги", fioletowy datownik odbiorczy na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta otwarta od góry i od dołu, zgięta poziomo - znaczki również); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.46yII, 48yII
400 PLN
15857

1908 Litwa, blankiet przekazu pocztowego na kwotę 30 rubli, wysłany 3.I z miejscowości Rogowo do Poniewieża, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze 4.I i 7.I na odwrocie; niespotykany, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.A5 
100 PLN
15858

1911 Rosja, AMBULANS NR.2 relacji MOSKWA-ST.PETERSBURG - ROŻNE WYRÓŻNIKI:

1911 widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Ostaszkowa, znaczek skasowany 31.3 owalnym datownikiem ambulansowym MOSKWA 2 ST.PETERSBURG (МОСКВА 2 C.П.БУРГЪ) z wyróżnikiem "b"; datownik odbiorczy ОСТАШКОВЪ ТВЕР.Г. z dnia 1.4; bardzo dobry stan zachowania;

1914 karta nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Petersburga, znak opłaty skasowany 20.2 owalnym datownikiem ambulansowym MOSKWA 2 ST.PETERSBURG (МОСКВА 2 C.П.БУРГЪ) z wyróżnikiem "b" odciśniętym dodatkowo obok; na froncie datownik odbiorczy z 21-2, ponieważ adres odbiorcy nie był jednoznaczny, doręczyciel dokleił kartę informacyjną o niemożności pierwszego doręczenia; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1913 widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Petersburga, znaczek skasowany 7.3 owalnym datownikiem ambulansowym MOSKWA 2 ST.PETERSBURG (МОСКВА 2 C.П.БУРГЪ) z wyróżnikiem "б" odciśniętym dodatkowo poniżej; dobry stan zachowania;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.65II, P25, 84
300 PLN
15859

1912 PRZYJĘTO ZA POŚREDNICTWEM AUTOMATU - "принято автоматомь", polecona przesyłka wysłana na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu za pośrednictwem automatu, który przyspieszał i usprawniał nadawanie przesyłek poleconych, nadawca wkładał przesyłkę opłaconą zgodnie z taryfą do automatu, który odciskał na przesyłce czerwoną "erkę" z datą i kolejnym numerem, wydając jednocześnie nadawcy pokwitowanie z tym samym numerem; przesyłki wyjmowano z automatu co jakiś czas, sprawdzając czy są właściwie opłacone, kasowano znaczki datownikiem z datą jak na "erce", a na odwrocie dostawiano stempelek "принято автоматомь" informujący o nadaniu przesyłki za pośrednictwem automatu; miejscowy list polecony wysłany 26.12, na odwrocie ładnie odciśnięty czerwony stempelek polecenia z datą "ДЕК 26.12" i numerem "656", znaczek unieważniony tego samego dnia owalnym datownikiem С.ПЕРЕРБУРГЪ НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "a"; na odwrocie niebieski stempelek "принято автоматомь" i czerwony datownik odbiorczy z 27.12; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; jego czarno-biała reprodukcja prezentowana jest w rosyjskiej literaturze przedmiotu; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.69
4 000 PLN
15860

1913 Rosja, list wysłany 1.2 z Libawy do Moguncji, koperta firmowa J.FALK.


Mi.68I, 84 
25 PLN
15861

1914 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu:

1914 czworoblok znaczków skasowanych 6.10 owalnym datownikiem C.П.БУРГЪ НИКОЛАЕВСКIИ ВОКЗ. z wyróżnikiem "ж";

1914 widokówka do stacji Tichorecka nadana 16.9 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znaczek skasowany owalnym datownikiem C.П.БУРГЪ НИКОЛАЕВСКIЙ ВОКЗ. z wyróżnikiem "г" odciśniętym dodatkowo obok, kasownik odbiorczy ТИХОРЫЦКАЯ КУБ ОБЛ z dnia 19.9; bardzo dobry stan zachowania;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.83, 65II
100 PLN
15862

1915 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.9 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; ładnie zachowana pieczęć lakowa cenzury i stempelek cenzora; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.65, 86 
250 PLN