The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8554

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII przez Polaka służącego w armii carskiej, wysłana z Harbinu do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej".

Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.


2 000 PLN
8555

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Sobota 7 stycznia 1905r." (26.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Biały Jar (Gub.Jenisejska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЬБОЕКАРНЯ No1), datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowonikołajewsk, kasownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
8556

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
360 PLN
8557

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
700 PLN
8558

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy w Galicji, Rosjanie 3.IX zajęli Lwów - list do Kopenhagi wysłany 23.12 z rosyjskiej poczty polowej nr.114 stacjonującej we Lwowie, znaczki unieważniono datownikiem "POLOW.POCZT.KANT.No114" (ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ. Иo114), przesyłkę przez Kijów skierowano do Piotrogrodu do ocenzurowania i dalszej wysyłki; na odwrocie owalny stempelek cenzury i kasownik odbiorczy KJØBENHAVN 22.1.1915; niezwykle ciekawa całość z wczesnego i krótkiego okresu okupacji Lwowa przez wojska rosyjskie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69 
500 PLN
8559

1914 koperta i komplet zalepek w formie pieczęci lakowej wydawnictwa NKN na cele charytatywne.


1 500 PLN
8560

1914 widokówka wysłana 14.XII ze szpitala fortecznego nr.4 w Krakowie do miejscowości Moravská Třebová (Mährisch Trübau), pieczęć formacyjna "K.u.k. Festungsspital Nr.4 in Krakau".


40 PLN
SOLD
8561

1914 widokówka (port w Rydze) datowana 3.XII, wysłana przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala w Rydze do Chabarowska, okrągła pieczęć listowa szpitala "Рижцкiй Сводный 2 Госпиталь"; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
8562

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ, bardzo dobrej jakości odbitka dekoracyjnej pieczęci jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom, na widokówce przesłanej do Rewla (Tallina); znaczek skasowany rosyjskim stemplem kamuflażowym z Warszawy - typ 512.12 według Lewina - stosowanym w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, kasownik odbiorczy 13.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; walor w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja.


1 500 PLN
8563

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy w Galicji Rosjanie zajęli 3.IX.1914 Lwów, strona austriacka odbiła miasto 20.VI.1915, dwie przesyłki: z początku i końca tego okresu:

widokówka przedstawiająca Muzeum Przemysłowe we Lwowie datowana 7.9.1914, wysłana do Kijowa, doskonale odciśnięta pieczęć formacyjna "34 ОПОЛЧЕНСКАЯ РАБОЧАЯ РОТА" (34 OCHOTNICZA KOMPANIA ROBOCZA), dwa kijowskie stemple odbiorcze z 9.10; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

1915 widokówka przedstawiająca ogólny widok Lwowa wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej (numer nieczytelny) do Charkowa, datownik "ZAPASOWA POLOW. POCZT. KANT." (ЗАПАСНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ.), pieczęć formacyjna "Командирѣ 9-й ПОТЫ 273-го пѣх. Богодуховскаго полка" (Dowódca 9 kompanii 273 Bogoduchowskiego Pułku Piechoty); kasownik odbiorczy z 15.1; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


1 000 PLN
8564

1914 karta pocztowa z Worochty 4.12.14 z grupy gen. Trzaski - Durskiego do Wiednia, fioletowy stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW / L.2 oraz fioletowy stempel Zensuriert, bardzo rzadka przesyłka z wczesnego okresu Legionów.


360 PLN
8565

1914 karta pocztowa wysłana 2 .12.14 z Budapesztu do Komendy 2 pułku II Brygady Legionów. Treść „Niżej podpisany ma brata w szeregach Polskich legionów i nie wie o nim czy tenże żyje. Prosze zatem Świetną Komendę o łaskawe zawiadomienie mnie czy tenże jest jeszcze żyw i co z nim się stało. Proszący leży obecnie w szpitalu w Budapeszcie. Imię brata Michał Steciuk uczeń szkoły ... z Dublan obok Lwowa. Proszę o ile będzie możliwem zawiadomienie mnie 2 kartkami 1 z adresem do szpitala (jak na odwr str) a drugą do mego pułku (KuK 30 Inf. Reg. 5 komp. Feldpost 63)” Dopisany adres pomocniczy - nazwa Legionów Polskich po węgiersku - Lengyel legion oraz numer poczty polowej 355 (musiała się ta karta przeleżeć bo ta poczta zaczęła działalność 10 stycznia 1915). Datownik BUDAPEST. Bardzo rzadka przesyłka z wczesnego okresu Legionów.


290 PLN
8566

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniająca równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118" w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


500 PLN
8567

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


100 PLN
8568

1915 widokówka wysłana 24.III przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala wojskowego w Jałcie do Żyrardowa, okrągła pieczęć szpitala z symbolem czerwonego krzyża "Лазаретъ Временнaго Комитета помощи больнымъ и раненымъ воинамъ в Ялтѣ", kasownik odbiorczy z 20.3; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
8569

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego, przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


200 PLN
8570

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


25 PLN
SOLD
8571

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), dobry stan zachowania.


100 PLN
8572

1915 karta polowa wysłana z Dąbrowy 8.12.15 z Biura Werbunkowego do CUE DW NKN w Piotrkowie w zapytaniem o Mieczysława Stawińskiego ppor. z 2. pułku (5.pp) I Brygady, po obu stronach fioletowy owalny stempel "* DEPARTAMENT WOJSKOWY * BIURO WERBUNKOWE (-) DĄBROWA".


80 PLN
8573

1915 węgierska karta polowa pisana 17 lutego przez rannego legionistę St. Magierę z 1. batalionu 2. pułku ze szpitala w Budapeszcie do Komendy Legionów Polskich w Wiedniu z prośba o wiadomość o rodzicach, datownik BUDAPEST, granatowy stempel ewidencyjny "PREZYDIUM N.K.N. / Wpłynęło dnia …… 191.. / L. ......... / Załatwiono ......", rzadka pozycja z tego okresu walk.


85 PLN
8574

1915 Legiony Polskie, listownik polowy pisany z domu rekonwalescentow w Rako do Dowództwa 2. pułku Legionów FELDPOSTAMT 355; fioletowy stempel cenzury "K.u.K. MILITERZENSURIER/ SITZDER KOMMISSION: M SZIGED".


65 PLN
8575

1915 kartka węgierska poczty polowej wysłana 17.11.15 z frontu na Wołyniu z Kolumny prowiantowej 3/P Legionów Polskich, datownik FELDPOSTAMT 355, rzadki stempel formacyjny w języku niemieckim "Polnishe Legion / Verpflegs-Staffel No 3.", kartka pisana po czesku.


75 PLN
8576

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


80 PLN
8577

1915 Legion Ukraiński - ilustrowany formularz od żołnierza ukraińskiego przebywającego w szpitalu do Ukraińskiej Rady Kultury przesłany miejscowo we Wiedniu; czytelna odbitka czterowierszowego stempla formacyjnego: "K. k. ukrainisches Regiment No.1 Bataillion... Kompanie... / Ц к. 1.полк Українських сїчових стрiльцiв Курінь... Сотня..."; treść pisana po ukraińsku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
8578

1915 naśladownictwo nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, znaczki cięte na podlepkach bez gumy.


15 PLN
8579

1915 widokówka z Warszawy wysłana z niemieckiej poczty polowej nr 68 z Aleksandrowa.


90 PLN
8580

1915 widokówka wydana nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego na cele Legionów.


80 PLN
8581

1915 karta polowa z frontu pod Ożarowem z kolumny amunicyjnej 1. part do Milówki, datownik K.U.K. FELDPOSTAMT 118, fioletowy stempel z orłem "Komenda kolumny amunic. I-go pul. art.Legionów *".


90 PLN
8582

1915 kartka od żołnierza 12. Kompanii Marszowej do Wiednia, stempel austriackiej cenzury.


30 PLN
8583

1915 kartka z poczty polowej nr 57 na Morawy.


15 PLN
8584

1915 węgierska karta polowa wysłana 1.10.15 z pozycji z Besarabii do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 355, czerwony stempel owalny z orłem "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU *", na odwrocie fioletowy st. "Legion Polski / Pułk 2. Baon III. / Komp 9.".


130 PLN
8585

1915 kartka pocztowa wysłana 18.12.15 z 4. pułku piechoty z pozycji na froncie na Wołyniu do Rozpszy, datownik FELDPOSTAMT 355, stempel okrągly z orłem "* Komenda VII. Kompanii 4. pułk piechoty * Legion Polski".


130 PLN
8586

1915 karta polowa wysłana 27.4.15 z pozycji w okopach na zachodnim brzegu Nidy z audytoriatu 1. Brygady do Nowego Targu, datownik ETAPPENPOSTAMT 118 (najpóźniejsze użycie!!).


160 PLN
8587

1915 karta pocztowa wysłana z Strażowa 4.12.15 do CUE w Piotrkowie. Treść „Upraszam o wydanie poświadczenia, kiedy syn mój Władysław Bołda, legionista z 2 pułku, 4 kompanii złożył przysięgę i kiedy wstąpił do Legionów. Prośbę moją ponawiam już 5ty i dlatego proszę jak najuprzejmiej ...... wspomniane poświadczenie przysłać na moje ręce.” Na rewersie ciekawy stempel "Oddział poświadczeń przynależności / do Legionów Polskich / Załatwiono dnia ............ 191..... L. .......".


80 PLN
8588

1915 kartka polowa wysłana 14.9.15 z okolic Kopytowa podczas marszu do Kowla z III. baonu 1. pułku Legionów do Tarnowa, ciekawa treść kartki, datownik K.u.k.FELDPOSTAMT 118, rzadki stempel cenzury Cenzurowano / III Baon 1.p. piech. / Polskich Legionów.


150 PLN
8589

1915 karta polowa wysłana 16.12.15 z "pozycji" na Wołyniu z I.baonu 2. pułku piechoty do Krakowa, datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "Kwat … ...ronu I.Baon. 2.Pulku Leg. Pol., stempel cenzury CENZUROWANO.


100 PLN
8590

1915 całostka polowa wysłana 28.12.15 do II. baonu 3.pułku Legionów. datownik K.u.k. ETAPPENPOSTAMT KAZIMIERZA WIELKA, pieczęcie formacyjne, z orłem * Komenda II. Batalionu 3.P. Legionów Polskich, oraz II.Baon 3.Pulku Leg.Pol., stempel cenzury K.u.k.Militarzensur / Działoszyce.


160 PLN
SOLD
8591

1916 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria cięta.

Fi.7-10A
30 PLN
8592

1916 list od jeńca wojennego, wysłany 30.V z Kijowa - za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża - do miejscowości Mieścisko (Markstädt) w Wielkopolsce, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 27.6 i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 970; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
8593

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 31.8 z Mińska, za pośrednictwem poczty polowej - kasowniki "OBRATNA.POCZ.KAN.w MIŃSKU" (ОБРАТНАЯ ПОЛ.ПОЧ.КОН. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ж", z datami 2 i 9.9 - przesłany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; zwraca uwagę stempelek polecenia z nazwą miejscowości pisaną grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! pieczęci lakowe, zalepki i różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym z numerem cenzora 615; kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
150 PLN