The auction will start on 09.09.2022

Auction 73. PoW Murnau camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11326

1942 budynek obozowy, gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.1ayA
150 PLN
11327

1942 budynek obozowy, znaczek za 10 f. w kolorze szarym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.1ayC
240 PLN
11328

1942 budynek obozowy, gwarancja Korszeń.

Fi.1ayC
220 PLN
11329

1942 budynek obozowy, gwarancja Schmutz.

Fi.1az1A
242 PLN
SOLD
11330

1942 budynek obozowy, gwarancja Schmutz.

Fi.1bx1A
220 PLN
SOLD
11331

1942 Budynek obozowy, niebezpieczne fałszerstwo znaczka za 10 f. w kolorze czarnym na papierze białym gładkim średnim, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału, ciekawy walor do specjalizacji.

Fi.1bx1A FFi
100 PLN
11332

1942 Budynek obozowy, kasowany znaczek za 10 f. niekatalogowany w odcieniu szaroczarnym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1byC
300 PLN
11333

1942 budynek obozowy, gwarancja Korszeń.

Fi.1bz2A
45 PLN
SOLD
11334

1942 Druty, seria w jasnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1100.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.2-3ay1C
900 PLN
11335

1942 druty, nowodruk, gwarancja Schmutz.

Fi.2NDA
65 PLN
SOLD
11336

1942 druty, próba w kolorze czarnym na papierze bibułkowym niegumowanym, gwarancja Korszeń.

Fi.2P
2 400 PLN
11337

1942 druty, kartka obiegowa wysłana 25.2.43, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2ay1A
1 400 PLN
11338

1942 DRUTY - NIEKATALOGOWANA ODMIANA ZNACZKA "WZORCOWEGO"; cięty znaczek za 10 fen. w kolorze granatowym na papierze szarym gąbczastym grubym gazetowym; według podręcznika Machowskiego: "Znaczki wykazane pod poz.Ia i b oraz IIa i b [tj.wydrukowane dnia 12.11.42] są tzw. znaczkami "wzorcowymi". Zostały one specjalnie starannie odbite, z szerokimi obrzeżami (4-6 mm), na grubym, obustronnie satynowanym papierze (prawdopodobnie z zeszytu), względnie szarym (prawdopodobnie z atlasu)." - odmiana na papierze gazetowym nie została początkowo zauważona; to najwyżej kilka sztuk ze wszystkich 50 znaczków "wzorcowych" wydanych na sztywnych papierach (x3 - biały gładki sztywny, y2 - szary gładki gruby); jest najpewniej egzemplarzem jednostkowym, a użyta pocztowo unikalnym; karta pocztowa ozdobiona grafiką wielkanocną w kolorze niebieskim "1943 OSTATNICH ŚWIĄT", napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara); znaczek unieważniony datownikiem dwuobrączkowym z datą "25.4.43"; unikalny walor z oryginalnego obiegu w dobrym stanie zachowania (miejscowe przebarwienia); pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera (własnoręczny opis ołówkiem "2.1.2"), autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych; sygnowane Zierer, gwarancja i opis "2ay3A pap.gazetowy (nakł. 12.11.42)" Schmutz.

Fi.2ay3A
12 000 PLN
11339

1942 Druty, seria czysta w kolorach szaroniebieskim i zielonym, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.2b-3ay1C
950 PLN
11340

1942 druty, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2by1C
150 PLN
SOLD
11341

1942 druty, nowodruk, gwarancja Schmutz.

Fi.3NDC
132 PLN
SOLD
11342

1942 druty znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze y1 bez gumy, uszkodzony prawy górny narożnik, gwarancja Schmutz.

Fi.3ay1C
180 PLN
11343

1942 druty, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay1C
800 PLN
11344

1942 druty, gwarancja Schmutz.

Fi.3by1C
500 PLN
SOLD
11345

1942 Trąbka pocztowa, niebezpieczne fałszerstwo znaczka za 15 f. w kolorze brązowym na papierze białym gładkim średnim, potrójnie nacinane na dole, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału, ciekawy walor do specjalizacji.

Fi.4ax1A FFi
100 PLN
11346

1942 trąbka pocztowa, gwarancja Korszeń.

Fi.4ay1C
75 PLN
SOLD
11347

1942 trąbka pocztowa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4ay2A
220 PLN
11348

1942 Trąbka pocztowa, bardzo rzadki na korespondencji cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnym na szarym gąbczastym średnim papierze gazetowym (nakład 140 szt.) - widoczna (u góry) krawędź gazety i czarny poziomy pasek (u dołu) - fragment druku, karta pocztowa ozdobiona grafiką wielkanocną w kolorze niebieskim "1943 OSTATNICH ŚWIĄT", napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara); dobry stan zachowania (kartka z kilkoma drobnymi zagięciami); pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych; gwarancja i opis odmiany Korszeń.

Fi.4ay2A
1 500 PLN
11349

1942 Trąbka pocztowa, rzadki w odcieniu brunatnoczerwonym cięty znaczek za 15 f. na papierze szarym gąbczastym średnim gazetowym (część z nakładu 140 szt.), gwarancja i opis Schmutz

Fi.4ay2A
350 PLN
SOLD
11350

1942 Trąbka pocztowa, seria znaczków czystych w nietypowych odcieniach ciemnobrunatnym i niekatalogowanym odcieniu niebieskozielonym, oba na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (mała część z nakładu 338 i 334 szt.), gwarancja i opis Schmutz, Krawczyk.

Fi.4b-5y1C
540 PLN
SOLD
11351

1942 Wystawa Rybacka, znaczek w kolorze karminowoczerwonym na papierze y3, rzadka odmian z nakładu 64 sztuk, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
900 PLN
11352

1942 Wystawa rybacka, niebezpieczne fałszerstwo znaczka za 15 f. w kolorze brązowym na papierze białym gładkim średnim, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału, ciekawy walor do specjalizacji.

Fi.6x1A FFi
100 PLN
11353

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.7ax3A
216 PLN
SOLD
11354

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.7by1C
200 PLN
11355

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek na kartce obiegowej wysłanej 12.12.42, dodatkowo stempel "Czerwony Krzyż" przeznaczony dla oficjalnej korespondencji prowadzonej przez Męża Zaufania Obozu z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem w Genewie, gwarancja (pod znaczkiem) i oznaczenie Korszeń.

Fi.7by1C
405 PLN
SOLD
11356

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.7dx1A
360 PLN
11357

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek w kolorze brunatnoczerwonym na papierze x2, gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
380 PLN
11358

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, gwarancja Schmutz.

Fi.7dx2C
360 PLN
11359

1942 listownik wysłany 15.VI z miejscowości Kirkcaldy w Szkocji do Oflagu XIIA, przesłany do obozu VIIA, liczne cenzury i adnotacje.
Autorem listu (do ojca) jest Stanisław Modrany, który w 1939 brał udział w obronie Grodna, następnie był internowany na Litwie w obozach Olita i Ukmerge (Wiłkomierz), po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1940 trafił do obozu w Juchnowie (Pawliszew Bor), wywieziony następnie za Murmańsk po podpisaniu traktatu Sikorski-Majski wstąpił do 5 Dywizji Kresowej, gdzie zgłosił się do lotnictwa, po opuszczeniu ZSRR ukończył kursy w Szkocji i Kanadzie przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Mazowieckiej latał bombowcem typu Lancaster; w dniu 21.II.1945 poniósł śmierć w czasie lotu bojowego; odznaczony Krzyżem Walecznych - życiorys nadawcy stanowi klasyczny przykład krętych "polskich dróg" w czasie II wojny światowej.


450 PLN
11360

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 100x147 mm przedstawiające orkiestrę obozową, na bębnie widoczny napis "Wojtek jazz"; na odwrocie stempelek cenzury z numerem 12; minimalnie słabszy stan zachowania.


150 PLN
11361

1942 Tadeusz Kluźniak, oliwkowa odbitka próbna ilustracji wykorzystanej sporadycznie na odwrocie całostek poczty obozowej, o wiele rzadsza od późniejszej wersji różniącej się detalami rysunku i układem napisu, przede wszystkim rozjaśniono tło pod literami, które w tej wersji są słabo czytelne, ołówkowy podpis autora "Tadeusz"; na odwrocie stempelek cenzora obozowego nr.6; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).


2 000 PLN
11362

1943 trąbka pocztowa, kartka z grafiką obozową, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.4ay2A
1 000 PLN
11363

1943 góry, gwarancja Schmutz.

Fi.8IIax1A
210 PLN
SOLD
11364

1943 góry, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8IIayC
100 PLN
SOLD
11365

1943 góry, gwarancja Korszeń, Schmutz.

Fi.8IIbx2C
192 PLN
SOLD