The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 73. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12609

1949 kartka z Ziębic 7.1.49, znaczek dopłaty użyty jako znaczek opłaty.

Fi.D100, 431B
Mi.465A 
30 PLN
14487

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.116 Pd1-6
50 PLN
14488

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.88a Pd1-8
50 PLN
14489

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 4.IX na kopercie.

Fi.117 Pd3-9
50 PLN
14490

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.47 (97) na wycinku użytkowym z rewersu koperty, unieważniony ręcznie "Porto 15 h" z datą 21.1.19 i sygnaturą urzędnika pocztowego, gwarancja z opisem pozycji na odwrocie Sutcliffe.

Fi.D3
300 PLN
14491

1919 wydanie krakowskie, pasek trzech znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.12/14 (62/64); to tzw. wysokie nadruki o wysokości poz.12 - 9,5/9,8 mm, poz.13 - najwyższy 9,9/10 mm i poz.14 - 9,9/9,7 mm, co ciekawe różnią się wysokością nadruku po lewej i prawej stronie - stąd dwa wyniki pomiaru każdego nadruku; to najciekawsze znaczki z formy IID, gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D3
2 400 PLN
14492

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja Kronenberg.

Fi.D3
30 PLN
14493

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 33/44, gwarancja Mikstein, Ways.

Fi.D3
400 PLN
14494

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
120 PLN
14495

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
14496

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
14497

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 39, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
14498

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 25 - uszkodzony romb, gwarancja i oznaczenie Miszczak.

Fi.D3
40 PLN
14499

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 16, gwarancja i oznaczenie Miszczak.

Fi.D3
40 PLN
14500

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
35 PLN
14501

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 50, złamany prawy górny narożnik, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
55 PLN
14502

1919 wydanie krakowskie, sześcioblok znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.31/43 (81/93); lewy górny znaczek poz. 31 (81) z błędem występuącym w formach D i E "ścięte P w POCZTA", oba środkowe poz. 32/42 (82/92) z błędem "przerwana poprzeczka w A w POCZTA", jeden znaczek (poz.32) na podlepce, pozostałe bez, wszystkie w pięknym stanie, gwarancja i opis pozycji Mikstein.

Fi.D3 B
800 PLN
14503

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 34, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
900 PLN
14504

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.86 "uszkodzone P w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D4I B
Mi.P11 
6 000 PLN
14505

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.41 (Fi.6000.-), niespotykanie piękny stan, sygnatura SM gwarancja i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D5
Mi.P4 
6 000 PLN
14506

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka dopłaty z nadrukiem formy IIB z poz. 72/83, znaczek z poz. 72 z błędem "uszkodzone litery AA", stan idealny, bardzo rzadkie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D4B14
12 500 PLN
14507

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
800 PLN
14508

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D8
2 500 PLN
14509

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 42, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D8
670 PLN
14510

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 55, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
450 PLN
14511

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 56/67, czworoblok w idealnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
2 000 PLN
14512

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy pierwszej z poz. 5 z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Krawczyk.

Fi.D9B1
300 PLN
14513

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, czworoblok z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
120 PLN
14514

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, znaczek z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
30 PLN
14515

1919 róg obfitości, niekatalogowana marginesowa czarna próba znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

Fi.D20 P
540 PLN
SOLD
14516

1919 lokalne prowizoria dopłat, TUSTANOWICE (typ 153) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 24.X.1922 z Białej, na odwrocie znaczki za 50 i 100 mk z nadrukiem DOPŁATA/TUSTANOWICE, walor w dobrym stanie zachowania (skart od góry zmniejszony; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd69, 70
500 PLN
14517

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Krakowa.


40 PLN
14518

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Krakowa.


40 PLN
14519

1919 zestaw znaczków z lokalnymi nadrukami Porta, większość z Bielska, Cieszyna i Krakowa, jeden rzadki z Mielca.


100 PLN
14520

1919 zestaw znaczków z lokalnymi nadrukami porta.


45 PLN
14521

1919 zestaw znaczków z lokalnymi nadrukami porta.


35 PLN
14522

1919 znaczki z lokalnymi nadrukami Porto z Cieszyna, gwarancja Falkowski.

Fi.25 Pd3, 5, 6
60 PLN
14523

1919 front poleconego list urzędowego z sądu w Samborze do Krakowa, opłatę za polecenie pobrano od odbiorcy znaczkiem dopłaty z lokalnym nadrukiem z Porto z Krakowa.

Fi.61 Pd19
60 PLN
14524

1919 front poleconego list urzędowego z sądu we Lwowie do Krakowa, opłatę za polecenie pobrano od odbiorcy znaczkiem dopłaty z lokalnym nadrukiem z Porto z Krakowa.

Fi.62 27
60 PLN
14525

1919 front poleconego list urzędowego z sądu we Lwowie do Krakowa, opłatę za polecenie pobrano od odbiorcy znaczkiem dopłaty z lokalnym nadrukiem z Porto z Krakowa.


60 PLN