The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14454

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b
450 PLN
14455

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

Fi.IIIb
50 PLN
14456

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
14457

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
14458

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
14459

1920 pasek znaczków urzędowych z częściowym abklaczem, gwarancja.

Fi.U3
135 PLN
SOLD
14460

1920 I wydanie, 25 fen - frankatura pojedyncza, list wysłany 27.3 z Siedlec do Ryk, na odwrocie prowizoryczny datownik odbiorczy RYKI 31.III.20 z wyróżnikiem *a*; słabszy stan zachowania.

Fi.U5
Mi.D5
80 PLN
14461

1920 urzędowy list z Krakowa do prokuratora w Lublinie, ciekawa koperta złożona z druku pocztowej księgi oddawczej.

Fi.U5
40 PLN
14462

1920 pasek znaczków urzędowych z podwójną perforacja poziomą, gwarancja.

Fi.U7s
76 PLN
SOLD
14463

1920 parka bez perforacji pionowej na marginesie, gwarancja.

Fi.U11s
76 PLN
SOLD
14464

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
14465

1934 WILEŃSZCZYZNA - RYMSZANY - list urzędowy wysłany 4.8 z miejscowości Rymszany (powiat Brasław) do Wilna, znaczek unieważniony datownikiem z wyróżnikiem "*"; koperta z lewej strony przycięta, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.U17
80 PLN
14466

1934 list urzędowy z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie do Rakoniewic.

Fi.U17
70 PLN
14467

1935 list urzędowy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Fi.U19
15 PLN
14468

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.8
200 PLN
14469

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U19
Mi.D19
200 PLN
14470

1939 urzędowy miejscowy list polecony z Lwowa.

Fi.U20
15 PLN
14471

1945 parka znaczków urzędowych z potrójnym ząbkowaniem na marginesie, lekko uszkodzony prawy znaczek (zagięcie u góry), rzadki przypadek potrójnego ząbkowania, gwarancja Walisch.

Fi.U21
90 PLN
SOLD
14472

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
300 PLN
14473

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw prób w kolorach czarnym, niebieskim, czerwonym (wiśniowym) oraz czerwonym o podwójnym druku, znaczki cięte "POLECONA" są w znacznie jaśniejszym odcieniu czerwonego, gwarancje Schmutz, Krawczyk, Ryblewski.

Fi.U21-22 P, U22 P Dp
270 PLN
SOLD
14474

1945 parka z podwójnym ząbkowaniem pionowym pomiędzy znaczkami, gwarancja.

Fi.U21IIs
63 PLN
SOLD
14475

1945 znaczek z podwójnym ząbkowaniem poziomym na marginesie, gwarancja.

Fi.U21IIs
63 PLN
SOLD
14476

1945 narożny znaczek bez perforacji pionowej na marginesie, gwarancja.

Fi.U21Is
63 PLN
SOLD
14477

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz, wysoko wyceniane w Fischerze.

Fi.U21P1
85 PLN
14478

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
14479

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
14480

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
14481

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
14482

1946 miejscowy urzędowy list polecony z Lublina, koperta rozcięta do ekspozycji. Liczne stemple, w tym prowizoryczne.

Fi.U22
70 PLN
14483

1946 urzędowy list polecony opłacony znaczkiem nieząbkowanym wysłany 18.8.49 z Łomży do Warszawy, stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U22IIA
Mi.D24B
50 PLN
14484

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.4 z Chojnic do Chęcin, kasownik przejściowy Mniów.

Fi.U21I
25 PLN
14485

1950 ofrankowane dwoma znaczkami urzędowymi zwykłym i poleconym, zawiadomienie sądowe za zwrotnym poświadczeniem odbioru przesłane 10.1.53 miejscowo w Warszawie, stempelek polecenia i dodatkowy "Potwierdzenie odesłano dnia ...." z dostawioną datą "12 STCZ 1953"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.U21-22III
Mi.D25-26
54 PLN
SOLD
14486

1953 kartka urzędowa z Leszna.

Fi.U21
25 PLN