The auction will start on 14.04.2023

Auction 73. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13277

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
40 PLN
13278

1952 FDC - "Uchwalenie Konstytucji PRL".

Fi.622-23
Mi.760-61 
25 PLN
13279

1952 elektrownia w Jaworze, seria z odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

Fi.626-8
Mi.764-6 
40 PLN
13280

1952 zabytkowe budowle, znaczek obiegowy z przesuniętą perforacją.

Fi.629
Mi.767
15 PLN
13281

1952 zabytkowe budowle, seria z odmianami.

Fi.629-31
Mi.767-9
200 PLN
13282

1952 zabytkowe budowle, narożny czworoblok czystych znaczków za 1 zł. - odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.180.-), dodatkowo lewy górny z błędem na poz 81 "kropka w Z", a lewy dolny z błędem na poz 91 "kropka pod A", gwarancja.

Fi.631I
Mi.769I
400 PLN
13283

1952 zabytkowe budowle, znaczek z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA.

Fi.631I
Mi.769I
25 PLN
13284

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
20 PLN
13285

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.80.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
13286

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.90.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
13287

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony.

Fi.641-2B
Mi.779-80A
80 PLN
13288

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
13289

1953 kartka z Pińczowa do Łodzi, osobliwe użycie jako kartki całostki GG, osiem lat po zakończeniu okupacji!!!.

Fi.534, 551, 637
80 PLN
13290

1953 list polecony z Koszalina do Szczecina.

Fi.578, 676
Mi.716, 814
15 PLN
13291

1953 list polecony z Nowego Bytomia do Berlina.

Fi.639
Mi.777 
30 PLN
13292

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym drukiem barwy czerwonej w dół.

Fi.653
Mi.791
100 PLN
13293

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.675,50.-).

Fi.653-698
Mi.791-836 
445 PLN
13294

1953"PAŁAC KULTURY i NAUKI IMIENIA JÓZEF STALINA/ ROCZNICA PODPISANIA UMOWY MIĘDZY RZĄDEM POLSKI I ZSRR", znaczek na kopercie skasowany okolicznościowo w Warszawie (Myślicki 53 003).

Fi.654
Mi.792 
40 PLN
13295

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr z powtarzalnym błędem "chmurka pod datą 1953"; gwarancja.

Fi.657 B
Mi.795 
300 PLN
13296

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr z powtarzalnym błędem "chmurka pod datą 1953" na kopercie FDC; gwarancja.

Fi.657 B2, 658
Mi.795-96 
250 PLN
13297

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
13298

1953 święto 1 Maj, koperta FDC wykorzystana kilka miesięcy później na list lotniczy z Poznania do Czechosłowacji.

Fi.659-60
Mi.797-8
70 PLN
13299

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
13300

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.100.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
80 PLN
13301

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.40.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
35 PLN
13302

1953 Stalinogród - VI Kolarski Wyścig Pokoju, wycinek z karnetu, znaczki ostemplowane w Stalinogrodzie - jak w latach 1953-56 nazywano Katowice.

Fi.661-63
Mi.799-801 
35 PLN
13303

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", edycja specjalna dla VIP-ów, wydana na szarym marmurkowym papierze, znaczki ostemplowane w Łodzi; bardzo rzadko spotykana odmiana; dokonały stan zachowania.

Fi.661-63
Mi.799-801 
200 PLN
13304

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie.

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
13305

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław.

Fi.661-63
Mi.799-801 
200 PLN
13306

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, znaczek z przesuniętą perforacją.

Fi.662
Mi.801
15 PLN
13307

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria czysta (Fi.90.-).

Fi.664-66
Mi.802-4
70 PLN
13308

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria kasowana z pełną oryginalną gumą (Fi.35.-).

Fi.664-66
Mi.802-4
25 PLN
13309

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953".

Fi.664-66
Mi.802-04 
60 PLN
13310

1953 Mikołaj Kopernik, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.667-8
Mi.805-6
50 PLN
13311

1953 III Światowy Kongres Studentów w Warszawie, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.673-5
Mi.811-3
30 PLN
13312

1953 karnet - "III ŚWIATOWY KONGRES STUDENTÓW w WARSZAWIE".

Fi.673-77
Mi.811-15 
20 PLN
13313

1953 Światowy Kongres Studentów, znaczek makulaturowy bądź fałszerstwo chemiczne.

Fi.674MK
Mi.812
20 PLN
13314

1953 10-lecie Ludowego Wojska Polskiego, blok legitymacyjny.

Fi.682
Mi.820
20 PLN
13315

1953 Rok Odrodzenia, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.683-5
Mi.821-3
30 PLN
SOLD
13316

1953 budowle Warszawy, seria.

Fi.686-8
Mi.824-6 
35 PLN
SOLD