The auction will start on 14.04.2023

Auction 73. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11556

1939 Marganiec - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy w ZSRR, karta pocztowa wydania przedrukowego GG (Fi.200.-) wysłana 29.11 z agencji pocztowej Niepołomice do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie przez żonę z zapytaniem o los męża przetrzymywanego w sowieckim obozie "Marganiec Stalinskaja ż(eleznaja) dar(oga)/ pocztowyj jaszczyk 12/5"; stempel wpływu RGO; ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

Polscy jeńcy przetrzymywani w tym obozie, zostali skierowani (na podstawie umowy między NKWD, a Ludowym Komisariatem Metalurgii Żelaza) do przymusowej pracy w kopalniach żelaza i wapienia na Ukrainie wchodzących w skład Zjednoczenia "Nikopol-Marganiec".

Fi.Cp6B
350 PLN
11557

1939 Oflag IIB - dofrankowana karta do obozu wysłana 9.12 z Radomska, dodatkowy znaczek usunięty przez cenzurę poszukującą sekretnych informacji, w miejscu po zdjętym znaczku cenzor odcisnął stempelek i pozostawił swoją parafkę; ciekawa przesyłka z wczesnego okresu okupacji będąca również prekursorem znaków pocztowych GG; nieco słabszy stan zachowania.


240 PLN
11558

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, formularz o sygnaturze "57 63/1939" wysłany 8.XI do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem, dwa stempelki: "Belligerant interne"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
11559

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
11560

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem ogólnego wydania dla internowanych, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Geuensee do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
100 PLN
11561

1940 znaczki wydania dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
50 PLN
11562

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Büren do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
100 PLN
11563

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Ebnat-Kappel, specjalna karta świąteczna, ofrankowana znaczkiem wydania ogólnego poczty polowej internowanych, wysłana z obozu, stempelek cenzora 357.

Fi.2
200 PLN
11564

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Grossaffoltern.

Fi.2, FP5
200 PLN
11565

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Scheuren.

Fi.2, FP5
200 PLN
11566

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Rüegsbach.

Fi.2, FP5
200 PLN
11567

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład.

Fi.Fp2
50 PLN
11568

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
150 PLN
11569

1940 Oflag XIIA - formularz do obozu wysłany 13.III z Sosnowca; jako kasownik nadawczy wykorzystano polski przedwojenny datownik, stempelek cenzury obozowej; minimalnie słabszy stan zachowania.


40 PLN
SOLD
11570

1940 Stalag IIIA - listownik wczesnego typu wysłany 24.2 z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o odnalezienie rodziny; pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora nr.2; wewnątrz adnotacje służbowe i stemple PCK, praktycznie niedostrzegalne ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
11571

1940 Stalag VB - podwójny formularz Polskiego Czerwonego Krzyża wysłany do Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy polskiego żołnierza; ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
11572

1940 Stalag XIIC - formularz informacyjny rozsyłany w II połowie 1940 roku do rodzin jeńców w związku z ujednoliceniem przepisów regulujących wymianę korespondencji; dodatkowy fioletowy stempelek informacyjny "Listy pisać krótko i wyraźnie"; stempelek cenzora nr.47.


120 PLN
11573

1940 Stalag XVIIA - wczesny rodzaj formularza dostarczany rodzinom jeńców przez Polski Czerwony Krzyż wysłany 17.IV z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik; stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "KRIGSGEFANGENEPOST/ Geburenfrei"; stempelek cenzora nr.104; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


300 PLN
11574

1940 Oflag XIA - zdjęcie w formie pocztówki, wysłane 27.IV z obozu do Lublina.


50 PLN
11575

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 6.II do Krakowa, stempelek cenzury, lewy dolny róg zaokrąglony.


120 PLN
11576

1940 Karasz - obóz dla uchodźców cywilnych na Węgrzech, karta pocztowa wysłana 9.V do Londynu, stempelki cenzur węgierskiej i brytyjskiej, prawdopodobnie zdjęty dodatkowy znaczek; adresatem jest Roman Bonkowski - lotnik, który we wrześniu 1939 - pilotował bombowiec "Łoś" w 11 Eskadrze Bombowej (w składzie X Dywizjonu Bombowego Brygady Bombowej); po zakończeniu walk przez Rumunię i Francję ewakuował się do Anglii, gdzie latał w polskim 301 Dywizjonie Bombowym, zginął wraz z całą załogą w nocy z 18/19.VI.1941 w czasie misji bojowej wykonywanej bombowcem "Wellington", odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych.


150 PLN
11577

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Inares Pest, formularz o sygnaturze (616/1940) wysłany 2.IV z obozu do Warszawy; pieczęć formacyjna i stempelek "ELLENÖRIZVE", cenzury węgierskie i niemieckie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
11578

1940 Oflag XIIA - dowcipne podziękowanie za paczkę, wysłane 3.X z obozu do Sosnowca; cenzura obozowa; zwraca uwagę datownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejsca wysyłki.


80 PLN
11579

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, przesyłka (koperta wraz z listem) wysłana 2.IX z obozu do Płocka; pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "Ellenorizve !", "DIJMENTES" i cenzury; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
11580

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, dofrankowana karta pocztowa wysłana 6.IV z obozu do Krakowa; cezury; kleks z zielonego atramentu.


120 PLN
11581

1940 Oflag XIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 135x86 mm przedstawiające choinkę, wysłane 18.1 z obozu do miejscowości Biała; niemy datownik nadawczy, dekoracyjny stempelek cenzury z numerem 3 i parafką cenzora, dodatkowy stempelek informacyjny "Deutlicher schreiben! Czytelnie pisać!"; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


160 PLN
11582

1940 kartka z Oflagu XI A w Osterode do rodziny w Polsce, stempel cenzury wojskowej z obozu.


100 PLN
11583

1940 kartka z oflagu VIIB w Bawarii do Generalnego Gubernatorstwa.


120 PLN
11584

1941 Kozielsk II - nr skrzynki 11C - 41, karta pocztowa z dnia 20.V.1941 i pokwitowanie na nadaną cztery miesiące wcześniej paczkę - obie przesyłki z miejscowości Wawiórka (okręg Baranowicze) do obozu w Kozielsku; po wymordowaniu w 1940 roku jeńców z Kozielska I i agresji na kraje bałtyckie obóz zapełniono internowanymi w tych krajach oficerami polskimi; zastali tam oni szereg śladów po zamordowanych, a ponieważ w większości przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię" mogli dać świadectwo prawdzie.


3 200 PLN
11585

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Sarvar, widokówka wysłana 10.II z obozu do Lublina; pieczęć formacyjna połączona z trzywierszowym stempelkiem cenzury: "Ellenörizve/ Cénsurée/ Zensuriert" i trzywierszowy stempelek "Intern harcoló egyén/ ügyében. DIJMENTES./ Belligérant interné"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
11586

1941 Stalag XA - karta wysłana w 1952 roku - mylna data na stemplu!!! - do Zgierza, w rzeczywistości według daty na odwrocie 1.VIII.1941, stempelek cenzora nr.22; ciekawostka w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
11587

1941 Internowanie w Szwajcarii - obóz Büren, widokówka do obozu wysłana 29.VII z miejscowości Vuiteboeuf, stempelek cenzora nr.350, znaczek zdjęty, dobierany.


40 PLN
11588

1941 S/S "ŚLĄSK" - PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag XB - karta wysłana 28.VI z obozu do Londynu; stempelki: cenzora obozowego nr.10 i cenzora angielskiego nr.13; adresat przesyłki - Stanisław Sioma, pływał na drobnicowcu S/S "Śląsk", który to statek po wybuchu wojny dotarł do Wielkiej Brytanii, kapitana Antoniego Zielińskiego i jednego z oficerów odznaczono za ewakuację Krzyżami Zasługi z Mieczami; kapitulacja Francji zastała statek w Kaolack w Senegalu (Francuska Afryka Zachodnia), porcie leżącym 70 mil od otwartego morza, gdzie kotwiczyła inna polska jednostka s/s "Cieszyn", statkom groziło przejęcie przez władze Vichy, 9.VIII.1940 dokonały one brawurowej ucieczki; za tę akcję odznaczono dowódcę "Śląska" kapitana Bohdana Jędrzejewskiego i 8 członków załogi; "Śląsk" pływał głównie między Belém i Nowym Jorkiem, a także w konwojach; po wojnie powrócił do Polski; walor w doskonałym stanie zachowania.


1 200 PLN
11589

1941 Stalag XIIC - listownik wysłany 14.6 z obozu do Łodzi; stempelek cenzora obozowego nr.13.


45 PLN
11590

1941 (?) formularz potwierdzenia otrzymania paczki Szwedzkiego Czerwonego Krzyża; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania (niewielkie ubytki kredy na froncie); temat - CZERWONY KRZYŻ.


30 PLN
11591

1941 Poznań-Główna - obóz dla wysiedlonych "Internierungslager Glowno", list z obozu przesłany 5.11 za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża miejscowo w Poznaniu; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Interniertensendung/ Gebührenfrei!"; był to obóz o ciężkich warunkach pobytu, w którym przebywali Polacy (również dzieci) wysiedleni z Poznania i okolic, więźniów poddawano m.in. "badaniom rasowym" w wyniku których część osób wysyłano do obozów germanizacyjnych, a pozostałych odsyłano w zaplombowanych wagonach towarowych do GG; temat - CZERWONY KRZYŻ.


350 PLN
11592

1941 Internowanie we Francji "Vichy" i w Afryce Francuskiej, karta świąteczna - ilustracja wg drzeworytu Witolda Januszewskiego - wydana przez Polską YMCA udzielającą pomocy rodakom osadzonym we francuskich obozach internowanych, słabo znany rozdział polskich losów w czasie II wojny; bardzo rzadki walor w idealnym stanie zachowania.


400 PLN
11593

1941 Stalag VIB - karta wysłana 5.4 do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, nietypowy niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.2; stempel kancelaryjny PCK; minimalne ślady archiwizacji, całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


80 PLN
11594

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, list z obozu wysłany 22.II do Torunia; okrągła pieczęć komendantury obozu, stempelki zwalniające przesyłkę od opłaty pocztowej: "ELLENORIZVE", "DIJMENTES" i "BELLIGERANTE INTERNE/ SANS TAXE"; zalepki i pieczątki cenzur; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
11595

1941 Oflag IIB - listownik wysłany 12.8 z obozu do Warszawy; stempelek cenzora nr.1.


30 PLN