The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10645

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.3 z Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt (Lipowiec) miejscowości, która weszła w skład Międzychodu (Birnbaum).


Mi.469
20 PLN
10646

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.


Mi.487
80 PLN
10647

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól).


Mi.P224 
20 PLN
10648

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie "Klein Dexen über Preussicch Eylau" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.


Mi.519
160 PLN
10649

1936 Ziemie Zachodnie, list urzędowy z sądu krajowego (Landgericht) przesłany 17.2 miejscowo w Bytomiu (Beuthen), niedoręczony i dosłany do sądu rejonowego (Amtsgericht), datownik odbiorczy 22.2; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
10650

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.VII z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.


Mi.PP127 C29/02 
120 PLN
10651

1938 koperta z okazji Anschlussu Austrii z Gratzu.


30 PLN
10652

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.513 
80 PLN
10653

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


80 PLN
10654

1939 list Ober Politz w Kraju Sudeckim.


15 PLN
10655

1940 Obszary anektowane przez Litwę, ilustrowana karta pocztowa wysłana 23.3 z urzędu pocztowego Wilno 6 do Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem "VILNIUS 6" z wyróżnikiem "b", odręczna ołówkowa cenzura litewska "Z44" i okrągły stempelek cenzury Wehrmachtu; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnLCp7
500 PLN
10656

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

Fi.AnN4, 7
Mi.515, 518 
40 PLN
10657

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.

Fi.AnN8
Mi.519
500 PLN
10658

1940 Alzacja, Lotaryngia i Luksemburg - wydania dla terenów okupowanych, nadruki Elsass, Lothringen i Luxemburg na znaczkach serii obiegowej z prezydentem Paulem von Hindenburg, obiegowe serie czyste na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.


Mi.1-16, 1-16, 1-16
150 PLN
SOLD
10659

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
10660

1940 obszary anektowane przez Niemcy, "WARTHELAND TAG DER FREIHAIT" (Kraj Warty - Dzień Wolności 1940), propagandowa karta niemiecka wydana z "okazji" zaboru i wcielenia do III Rzeszy znacznej części obszaru Polski z Poznaniem (tzw.Kraju Warty); ostemplowana okolicznościowo 26.10 i przesłana miejscowo w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.515
500 PLN
10661

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, prawidłowo opłacony list wysłany 20.4 z Berlina do Katowic, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera, zwraca uwagę niemiecki propagandowy stempel stosowany w Katowicach "Kattowitz im befreiten Oberschlesien" (Katowice na wyzwolonym Górnym Śląsku); dodatkowo nalepka OBERSCHLESIEN z serii tzw.Verschlussmarken - znaczków wydanych po zakończeniu I wojny światowej, a przedstawiającej utracone przez Niemcy obszary; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.744
100 PLN
10663

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony II klasy wysłany 25.9 z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.747, 512, 518
80 PLN
10664

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
60 PLN
10665

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.2 z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna w Generalnym Gubernatorstwie; wyraźnie odciśnięta frankatura mechaniczna nadawcy, kasownik odbiorczy Biała Podlaska; przesyłkę niewielki ubytek i załamanie na froncie.


40 PLN
10666

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg.


80 PLN
10667

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


35 PLN
10668

1940 fotograficzny odpis świadectwa urodzenia z Poznania e znaczkiem fiskalnym


80 PLN
10669

1940 kartka lotnicza z Rumunii do Poznania, rumuńskie stemple poczty lotniczej i niemiecki stempel cenzury.


120 PLN
10670

1940 list lotniczy ze Stanów Zjednoczonych do Poznania, zalepka i stemple niemieckiej cenzury oraz amerykański znak pocztowy "transatlantic air mail", dodatkowo zastosowano kasowanie znaczka w formie tzw. fancy cancels. Ciekawe.


180 PLN
10671

1941 Obszary anektowane przez Litwę, seria nieząbkowana znaczków litewskich, które były w użyciu na terenach Polski zajętych przez Litwę, ostemplowana 14.III na kopercie miejscowego listu poleconego w Kownie, kasownik odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

Fi.AnL21-26
Mi.437-42U
150 PLN
10672

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.5 z Bielska do Krosna.

Fi.AnN8
Mi.519 
20 PLN
10673

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 25.II jako polecona z urzędu pocztowego Kołomyja 1 do Jerozolimy; znaczki unieważnione kasownikiem sowieckim, polski stempelek polecenia, kasownik przejściowy Jaffa z 28.II i odbiorczy Jerozolima z 4.III; stempelek cenzury brytyjskiej w Palestynie; niezwykle dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.594 
600 PLN
10674

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.5 z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.679
320 PLN
10675

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ze wsi Żnibrody wysłany 23.4 z miejscowości Duliby koło Buczacza do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.682
400 PLN
10676

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, lotnicza polecona karta pocztowa wysłana 21.5 ze Lwowa do Warszawy, dekoracyjnie dofrankowana (opłata 2,10 rubla zgodna z taryfą) znaczki skasowane sowieckim datownikiem, polski stempelek polecenia, stempelki cenzury niemieckiej, a na odwrocie kasownik odbiorczy 9.6; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.800, 809
400 PLN
10677

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
50 PLN
10678

1941 nie dopuszczona do obiegu całostka ukraińska z nadrukiem "Kołomyja", bardzo rzadkie.


600 PLN
10679

1941 druk firmowy opłacony frankaturą mechaniczną z Rybnika.


45 PLN
10680

1941 list polecony z Iwankowca 14.5.41 do Schurgast (Skorogoszcz, opolskie) hitlerowskiego obozu pracy przymusowej, bardzo rzadki list wysłany miesiąc przed inwazją wojsk niemieckich na ZSRR, stemple cenzury , na odwrocie stemple odbiorcze.


700 PLN
10681

1941 kartka z Radwiliszek do Wilna, datownik RADVILISKUS.


20 PLN
10682

1941 kartka z obiegu z terenów pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine".


90 PLN
10683

1941 list z małej agencji pocztowej Śliwna (Freienstein) kreis Neutomischel Nowy Tomyśl do Hamburga.


40 PLN
10684

1941 list z Grodna do Niemiec, stempel i zalepka niemieckiej cenzury wojskowej.


90 PLN
10685

1941 kartka z Mińska do Rzeszy, stempel cenzury.


180 PLN