The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10618

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list ofrankowany całą serią adresowany na skrytkę pocztową w Londynie, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! czarny stempelek polecenia "AGENCJA", na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 7548 P.C.90."; zwracają uwagę zaznaczone ołówkiem miejsca w których nadawca chciał, aby zostały umieszczone określone znaczki, wyłącznie oficer pocztowy agencji naklejał żądane znaczki; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.338A-H
Mi.360-67
350 PLN
10619

1941-5 komplet znaczków wydań Polskiego Rządu na emigracji, trzy kompletne serie i pojedynczy znaczek w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
240 PLN
SOLD
10620

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony do Morpeth nadany 31.III.1942 w w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, niebieski stempelek polecenia "AGENCJA"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.A, B, C, D338
Mi.360-363
400 PLN
10621

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list polecony (opłata niezgodna z taryfą) nadanym 31.III.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia "AGENCJA", na froncie i na odwrocie stempelek cenzury brytyjskiej P.94; bardzo dobry stan zachowania; sygnowano Lechosław Plewka.

Fi.A, B, H338
Mi.360, 361, 367
200 PLN
10622

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
50 PLN
10623

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na liście poleconym nadanym w agencji pokładowej nr.12 Polskiej Marynarki Wojennej na niszczycielu ORP "Burza", wysłanym 31.III.1942 do Edynburga; znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, czerwony stempel cenzury angielskiej P94; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
200 PLN
10624

1941-1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie w czworoblokach: I seria z marginesami z nazwą drukarni "BRADBURY, WILKINSON & CO.LD. NEW MALDEN, SURREY, ENGLAND"; znaczek IV wydania z oznaczeniem numeru walca "1" na marginesie; kilka znaczków z niewielkimi przebarwieniami (nie grzyb); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
1 100 PLN
SOLD
10625

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
280 PLN
10626

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
10627

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - POLSKA MARYNARKA WOJENNA W W.BRYTANII ORP.ORZEŁ, niekatalogowana cięta próba znaczka za 1,50 zł. w kolorze brązowoczerwonym, pochodzi z dokumentu w postaci kartonika z pieczątką "Polskiego Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Sekcji Pocztowej" - lekkie ślady naklejenia na odwrocie; unikalna dokumentacja przygotowania do druku znaczka ze słynnym okrętem podwodnym, gwarancja Schmutz.

Fi.H 338 P1
1 600 PLN
10628

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360 
100 PLN
10629

1942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).


150 PLN
10630

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony z Ministerstwa Finansów nadany 24.IX w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", przesyłkę przeadresowano i dosłano; znaczek unieważniony metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia, zalepka i stempelek cenzury, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo złożona); gwarancja.

Fi.G338
600 PLN
10631

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym nadanym 12.VIII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA"; kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA NR.1" z dnia 28 8; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.I-O338
Mi.368-75
200 PLN
10632

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie skasowana 1.XI w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 na krążowniku ORP "Dragon" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III; agencja funkcjonowała zaledwie 8 miesięcy (1.XI.1943-8.VII.1944) do czasu zatopienia okrętu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
200 PLN
10633

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym nadanym 1.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA", stempelek cenzury brytyjskiej; kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 11.XI; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
250 PLN
10634

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
40 PLN
10635

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - KRAJ WALCZY - WYKOLEJANIE NIEMIECKICH TRANSPORTÓW WOJSKOWYCH, niekatalogowane w tej postaci dwie cięte próby znaczka za 1 zł. w kolorach brązowoczerwonym i ciemnoszarooliwkowym naklejone na kartoniku z odciskiem pieczątki "Polskie Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Sekcja Pocztowa" z adresem w Londynie, nad pieczątką data akceptu 26.7.43; pod próbami słabo czytelny opis z datą 14.7.43; unikalna dokumentacja przygotowania do druku tych pięknych znaczków, fotoatest Schmutz.

Fi.N338 P1 + P2
4 000 PLN
10636

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - TAJNA PRASA W POLSCE, próba znaczka za 1,50 zł. w kolorze ciemnoniebieskim z pojedynczej kliszy, na gazecie napis POLSKA ŻYJE - ponieważ hasło pochodziło z prasy komunistycznej na wydaniu definitywnym go nie było, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.O338 P1
Mi.375
1 000 PLN
10637

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list nadany 3.V w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Handlowej nr.5 na statku pasażerskim M/S "Sobieski", znaczek unieważniony metalowym datownikiem typu I, czarny stempelek polecenia, dodatkowo na froncie i odwrocie pieczęć z orłem POLSKA MARYNARKA HANDLOWA AGENCJA POCZTOWA; czerwona parafka cenzora, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.L338
Mi.371 
1 800 PLN
10638

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na poleconej kopercie (list w środku) wysłanej do jednostki o oznaczeniu kodowym P/90, nadanej w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia; na froncie czerwony kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 18.8; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.P-T330
Mi.376-379 
350 PLN
10639

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
200 PLN
10640

1945 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - POLSKA MARYNARKA HANDLOWA; list polecony z Portugalii nadany w agencji pocztowej na polskim statku, adresowany do Chicago, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym, obok pieczęć agencyjna z orłem i R-ka No.27, na odwrocie te same pieczęcie i stemple tranzytowe Baltimore 6.JAN., Nowy Jork 9.I i oraz odbiorcze Chicago 11 i 12.JAN., amerykańska zalepka cenzury i numerator przesyłek poleconych; unikalna całość o wspaniale udokumentowanym obiegu.

Fi.A-D338, F338
Mi.360-363, 365 
1 800 PLN
10641

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN
10642

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
30 PLN
10643

1945 koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.U338 FDC
Mi.A379
40 PLN
10644

1975 XXX-lecie Stowarzyszenia Polskiej Marynarki Wojennej, Światowy Zjazd Marynarzy w Londynie, koperta z pamiątkową winietą przedstawiający znaczek (H338) wydania emigracyjnego.


20 PLN