The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10545

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
10546

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
10547

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

Fi.1+1I B2
80 PLN
10548

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
200 PLN
10549

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, dodatkowo odmiana koloru nadruku (brązowoczerwona zamiast czerwonej) na znaczku za 21/3 mk., tak jak wydano część nakładu bez gumy.

Fi.1-9
440 PLN
SOLD
10550

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, seria w arkuszach sprzedażnych (arkusz znaczka za 2,50 kr. bez 13 znaczków z dolnej części arkusza - w sumie ponad 80 pełnych serii), arkusze ogólnie w dobrym stanie poza niewielkimi załamaniami i rozdarciami w kilku arkuszach, olbrzymia ilość błędów i usterek przede wszystkim na podstawowych znaczkach opisanych na osobnym zestawieniu przez Pana Walischa, poza tym każdy znaczek z błędem zagwarantowany, wspaniały materiał badawczy rzadko oferowany w takim komplecie, piękny początek do specjalizacji wydania.

Fi.1-10 ark.
2 550 PLN
10551

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na karcie 13.V w urzędzie Bielsko 2 kasownikiem prowizorycznym - datownikiem austriackim.

Fi.1-10I
60 PLN
10552

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński, Falkowski.

Fi.1-14
170 PLN
SOLD
10553

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria kasowana.

Fi.1-14
150 PLN
10554

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.2
Mi.2 ZW 
20 PLN
10555

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
10556

1920 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.2
15 PLN
10557

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, pasek trzech znaczków za 10 Pf. i zadrukowana przywieszka, wszystkie ze znakiem wodnym układającym się w napis "Pergamenata (P&CM;)".

Fi.2
100 PLN
SOLD
10558

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

Fi.2, 8
120 PLN
10559

1920 Górny Śląsk, list polecony z Cieszyna do Holandii, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2-5
60 PLN
SOLD
10560

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

Fi.3
300 PLN
10561

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

Fi.3a B1
Mi.3aI 
40 PLN
10562

1920 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Cieszyna 16.11.20 do Poznania, stempel odbiorczy na froncie.

Fi.4, 5, Ck20
300 PLN
10563

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z błędem "obniżone O", guma z licznymi ubytkami (do przedruku wykorzystano wybrakowane arkusze podstawowego wydania).

Fi.4B2
65 PLN
10564

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
400 PLN
10565

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

Fi.5
Mi.5 ZW 
20 PLN
10566

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

Fi.5
40 PLN
10567

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
10568

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
125 PLN
10569

1920 Śląsk Cieszyński, list polecony z Cieszyna do Holandii, na odwrocie stempel rozbiorczy.

Fi.6
100 PLN
SOLD
10570

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

Fi.6 t.I
400 PLN
10571

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

Fi.6, Cp1
120 PLN
10572

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 10/20 f. z podwójnym nadrukiem, mocno przesuniętym i obróconym, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.11 Np
80 PLN
10573

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - kompletna seria na karcie, ostemplowana 20.3.21 w dniu plebiscytu w miejscowości Ruda, która w wyniku plebiscytu pozostała w Polsce.

Fi.13-29
80 PLN
10574

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 2,50 Mk. w kolorze różowolila (Mi.50 euro), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.13a
80 PLN
10575

1920 list z Bytomia 21.9.20 do Niemiec opłacony czterema znaczkami Fi 16 i co ciekawe z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.16
150 PLN
10576

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
700 PLN
10577

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, 80 Pf. - frankatura mieszana, rzadki znaczek na ekspresowym liście poleconym, wysłanym 19.4 z Iławy (Deutscheylau) do Malborka (Marienburg), kasownik odbiorczy na odwrocie; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

Fi.19, 1y, 3y
2 000 PLN
10578

1920 list firmowy z Bytomia 29.11.20 do Chorzowa.

Fi.21
80 PLN
10579

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, 1,50 Mk brązowy - najrzadsza odmiana koloru, znaczek na liście poleconym (opłata niezgodna z taryfą) wysłany 8.7 z miejscowości Biskupiec (Bischofstein) do Borna, kasownik odbiorczy 10,7 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.26c
500 PLN
10580

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania.

Fi.Cp2
40 PLN
10581

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

Fi.Cp3
30 PLN
10582

1920 kartka z Zabrza (Hindenburg) 23.12.20.Oryginalny obieg.

Fi.Cp3+18
45 PLN
10583

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 6.9.1921 z Opola do miejscowości Norok.

Fi.Cp3, 17
60 PLN
10584

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

Fi.Cp4
25 PLN