The auction will start on 09.09.2022

Auction 73. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10487

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
3 400 PLN
10488

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
4 000 PLN
10489

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
10490

1919 Polska Agencja Pocztowej w Odessie, znaczek za 20 fen. na papierze żeberkowanym poziomo, kasowany - zdjęty z listu użytkowego, bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
2 000 PLN
10491

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2029.-; Mi.1180 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK; dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Korszeń, Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
1 400 PLN
10492

1925 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

Fi.3
50 PLN
10493

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 gr - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 30.7 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Gniezna; znaczki unieważnione nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; karta firmowa "ELIBOR SPÓLKA AKCYJNA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA Ł.J.BORKOWSKI"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta między znaczkami), ślady archiwizacji; gwarancja Korszeń.

Fi.4
350 PLN
10494

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.450 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
900 PLN
10495

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
10496

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Korszeń.

Fi.16a
Mi.19b
200 PLN
SOLD
10497

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; trzy odmiany koloru znaczka podstawowego, piękny stan, niedokładnie skatalogowane (mamy obecnie osiem odmian znaczka podstawowego) - najrzadsza jasnożółtobrązowa (z odcieniem ochrowym) w czworobloku (Mi.2800 euro) - gwarancja i stary opis Schmutz; unikalny dziewięcioblok z nadrukiem WZÓR - oznaczeniem stosowanym w PWPW dla znaczków przeznaczonych do celów instruktarzowych i okazowych; znane są też wzory tego i innych znaczków ze stemplem WZÓR / SKASOWANO lub okrągłą pieczęcią PWPW; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane i mają lekki ślad kreślenia czerwonym ołówkiem kopiowym; w zasadzie tego typu egzemplarze powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych; całość na karcie wystawowej wspaniałego zbioru Gdańska; gwarancja Krawczyk, czworoblok jasnożółtobrązowy Schmutz, wzór fotoatest Krawczyk.

Fi.16a, b, WZ
Mi.19 
8 000 PLN
10498

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 22.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Kielc; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyszczerbionym dolnym mostkiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.13b
Mi.16 
200 PLN
10499

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 16.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Bralin; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P-T No.1" z całkowicie wyłamanym górnym mostkiem; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.14
Mi.17 
200 PLN
10500

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Torunia; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; koperta firmowa "Rudolf Mosse" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.16
Mi.19 
300 PLN
10501

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.900.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23y 
700 PLN
10502

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.20w
Mi.23I
60 PLN
10503

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
240 PLN
10504

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
80 PLN
10505

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
160 PLN
10506

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań, jeden znaczek uszkodzony przy naklejaniu; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! (Fi.450.-).

Fi.93h
350 PLN
10507

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem - frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 15.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Rybnika; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "f"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.17, 18
Mi.20, 21 
120 PLN
10508

1930 Port Gdańsk, druk urzędowy wysłany z biura paszportowego w Gdańsku do Szubina, przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej.


200 PLN
10509

1932 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 7.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL"; w związku z niedokładnym adresem odbiorcy list po opatrzeniu na odwrocie adnotacją: "Istnieją dwa Skole/ na żądanie nadawcy zwrot 8/4" cofnięty do nadawcy i po uzupełnieniu adresu wysłany ponownie do Skały pod Ojcowem, kasownik odbiorczy 10.IV; koperta firmowa "AMADA Danzig-Schellmühl" nietypowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.11, 17
Mi.11, 20 
300 PLN
10510

1932 Port Gdańsk, AMBULANS NR.15 relacji GDYNIA-WARSZAWA, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; karta pocztowa z miejscowości Cisowa przesłana 6.XI ambulansem do Grudziądza, czytelnie odciśnięty kasownik z wyróżnikiem "c"; w książce K.Morawskiego "Stemple i pieczęcie Polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" brak reprodukcji tego datownika, a autor posiadał jedynie fragmenty datownika na luźnych znaczkach; w niemieckim katalogu Wolffa również nieopisany!!! podobny datownik ambulansu Gdynia-Poznań tamże wysoko wyceniony (250.- pkt.); dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta - archiwizowana); gwarancja Krawczyk

Fi.Cp51
500 PLN
10511

1932 Port Gdańsk, polski znaczek dopłaty użyty w Gdańsku.

Fi.D71II
100 PLN
10512

1933 Port Gdańsk - SAMOLOTEM, frankatura mieszana - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem i znaczków polskich bez przedruku (wydania lotniczego), ładnie frankowany druk wysłany drogą lotniczą 28.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Krakowa; nalepka PAR AVION LOTNICZA i stempelek "Samolotem"; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL GDAŃSK 1" z wyróżnikiem "c"; stempel przejściowy Warszawa 19 PORT LOTNICZY, na odwrocie kasownik odbiorczy; co ciekawe przesyłkę nadano w Gdańsku pomiędzy 8, a 9 rano, do Warszawy dotarła ona o godz 13, a do Krakowa o 20 - imponujące tempo nieosiągalne do dziś; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1, 2, 3, 216, 218
1 500 PLN
10513

1933 Port Gdańsk, karta pocztowa z I Drużyny Harcerskiej w Gdańsku, wysłana 13.XI z urzędu Gdańsk 2 do administracji pism: "Harcmistrz" i "Wiadomości Urzędowe" w Warszawie; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.21
Mi.24 
160 PLN
10514

1933 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Henryk Sienkiewicz z przedrukiem - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 7.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Łodzi; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.21
Mi.24
160 PLN
10515

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego szaroczarna i czarna z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK, gwarancja Kalinowski, Krawczyk.

Fi.22
Mi.25
700 PLN
10516

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.320.-), piękny stan, gwarancja Kalinowski.

Fi.22
Mi.25
300 PLN
10517

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.450.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.22
Mi.25
400 PLN
10518

1933 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.1 - specjalna widokówka z II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej wysłana 27.V z Torunia jako polecona; znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym, specjalny okolicznościowy stempelek polecenia; kasownik odbiorczy z 28.V - "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL. GDAŃSK 1" z wyróżnikiem "u"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 33 005 + 201).

Fi.260
Mi.281
200 PLN
10519

1934 Port Gdańsk - Godło państwa (II) tzw."doniczki", seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Kalinowski.

Fi.23-25
Mi.26-28 
180 PLN
10520

1935 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "doniczki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 25.VII z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Łodzi; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; doskonały stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.25
Mi.28
160 PLN
10521

1935 kartka z Gdańska 30.XII.35 do Wilna, widokówka z dworcem w Piotrkowie.

Fi.25
100 PLN
10522

1935 Port Gdańsk, polskie znaczki opłaty bez przedruku użyte w Gdańsku, list wysłany 25.VI z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Tczewa; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.275I
Mi.296I 
400 PLN
10523

1935 Port Gdańsk, nalepka wydana przez Macierz Szkolną w Gdańsku - organizację utrzymującą polskie szkoły powszechne, gimnazjum, Szkołę Handlową i szkoły dokształcające na terenie WMG; nalepki sprzedawano na Poczcie Polskiej i dolepiano do listów, opisane w Michlu str.919, marginesowy czworoblok w pięknym stanie.


600 PLN
10524

1935 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska opłacony polskim znaczkiem według taryfy na papiery handlowe.


250 PLN
10525

1936 Port Gdańsk, polecony list zleceniowy z Gdańska 27.11.36 do Gdyni, mieszana frankatura ze znaczkiem bez nadruku dla poczty polskiej w Gdańsku, na odwrocie stempel odbiorczy, fotoopinia Gruber.

Fi.11, 280
350 PLN
10526

1936 Port Gdańsk, seria "widokowa" z przedrukiem, 5 gr - frankatura pojedyncza, widokówka, treść do 5 wyrazów, wysłana 30.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do YMCA w Łodzi; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY" z wyróżnikiem "a"; doskonały stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.26
Mi.29
200 PLN