The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8159

1593 kompletny list Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja z Dąbrowicy herbu Lewart, napisany dnia 7 października 1593 roku, do Sebastiana Lubomirskiego Kasztelana Małogoskiego, uważanego za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; adresowany "Xe(ciu) panu... do rąk jego...", "powolny sługa..."; zachowany w świetnym stanie, papier ze znakiem wodnym, z kompletną wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną, wspaniały ponad 400 letni dokument historyczny !!!


2 000 PLN
8160

1675 kompletny list adresowany do Adamo Selio - proboszcza i inspektora w Sulechowie, unikalny kostrzyński rękopis. Listy z Kostrzyna nad Odrą z tego okresu są bardzo rzadkie, gdyż w 1758 roku wielki pożar doszczętnie strawił całą Twierdzę Kostrzyn łącznie z jej archiwami i dokumentami.


550 PLN
8161

1777 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, list z pełną treścią, datowany 14 maja, wysłany z Warszawy do Hodimont; posiada adnotacje dotyczące wyłącznie porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem - gdyż w tym czasie nie stosowano jeszcze pieczęci nadawczych; walor w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
SOLD
8162

1780 kompletny list z Głogowa do Będzina z pieczęcią lakową KONIGL PREUSS KRIEGES UND DOMAINEN CAM GLOGAU z datą 1742, ciakawa treść, regionalna ciekawostka związana dwoma nadodrzańskimi miastami.


400 PLN
8163

1794 Poczta Królewska Rzeczypospolitej - FRAUENBURG (Saldus) w Kurlandii; nieznany dotąd jednowierszowy stempel FRAUENBURG typu "północnego", o wymiarach 38x4mm, czytelnie odciśnięty na datowanym 5.VII kompletnym liście z majątku Remten do Rygi w Inflantach, które znajdowały się w tym czasie w granicach Rosji; w 1561 roku Kurlandia została lennem Rzeczypospolitej, Frauenburg - siedziba księcia Jakuba Kettlera regenta Kurlandii, położony był na wielkim trakcie pocztowym Kłajpeda (Memel) - Mitawa; urząd pocztowy otworzono tu w 1632 roku; na oferowanym liście z 1794 roku użyto stempla nadawczego w typie "północnym" opisanym przez S.Miksteina w monografii "Pieczęcie pocztowe na ziemiach Polski w XVIII wieku" na str. 80 ten typ jednowierszowych pieczęci rozprzestrzeniał się bez żadnych przeszkód ku wschodowi aż do lat 1780-tych, skutkiem czego już po 1775 r. na wschodnich wybrzeżach tego morza (Bałtyku) spotykamy jednowierszowe pieczęcie. Z nadmorskich miast (Mitawa, Libawa, Ryga, Petrsburg) typ ten obejmuje coraz dalsze rozmiary w głąb prowincyj nadbałtyckich, rozprzestrzeniając się aż po linję Niemna ku południowemu wschodowi...na krótki czas jednego 10-lecia widzimy oddziaływanie wpływów polskich, wyrażających się w zaprowadzeniu pierwszego typu polskich pieczęci kolistych w Mitawie i Libawie.; listy z tych miast pokazane były w eksponacie Z.Mikulskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, każdy z tranzytowym stemplem Mitawy i rosyjskim z Rygi; Frauenburg wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze (1795) zagarnięte przez Rosję; na początku XIX wieku wprowadzono tam stempel nadawczy o większych rozmiarach 56x6,5mm (Dobin 27-2-09.1.01), a jednowierszowe stemple zaczęły rozpowszechniać się ku południu i zachodowi (po 1815 roku także w Królestwie Polskim); poza Mitawą w Kurlandii XVIII-wieczne listy z tego obszaru Rzeczypospolitej są unikalne; nowe odkrycia - jak widać, mogą się jednak zdarzać; kompletny list zachował się w bardzo dobrym stanie; na życzenie fotoatest firmowy.


8 000 PLN
8164

1807 "Grande Armee No.31" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.


3 200 PLN
8165

1809 Królestwo Westfalii (1807-13); kompletny list wysłany 4.VI z Hagen do Rygi, nadawca listu Johann Elbers był założycielem wielkiej fabryki włókienniczej w Hagen; nazwa miejscowości nadania "Hagen" i wysokość porta "12" wpisane ręcznie czerwonym atramentem; na odwrocie francuski stempel graniczny "9. JUIN 1809"; list przeszedł tranzytem przez Prusy i dalej wielkim traktem Lipawa - Mitawa - Ryga przez niedawno zagarnięty obszar III zaboru rosyjskiego; stąd brak stempla granicznego Księstwa Warszawskiego, walor w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
8166

1810 kompletny składany list z Działdowa.


80 PLN
8167

1812 około, obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.1.02), czytelnie odciśnięty na liście do Rygi; w 1582 miasto weszło w skład Rzeczypospolitej po pokonaniu cara Iwana Groźnego, król Stefan Batory nadał miastu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 miasto było stolicą województwa dorpackiego, w 1601 szwedzka armia obległa i zdobyła miasto, w 1603 wojska polskie odzyskały miasto, a w 1625 Dorpat ponownie opanowali Szwedzi i już nie powrócił on do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia).


320 PLN
8168

1817 list z Piotrkowa do Tuszyna.


90 PLN
8169

1818 około, list wysłany 23.NOV z Legnicy do Szprotawy (Sprottau), dwuwierszowy stempel nadawczy LIEGNITZ; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
8170

1818 list z pełną treścią wysłany 21.IX z Warszawy do Francomont w Niderlandach, dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB WARSZAWA 21 SEPTEMBRII (32x4mm), list przesłano głównym traktem Warszawa-Strzałkowo, gdzie odciśnięto dwuwierszowy stempel graniczny STRZALKOWO 23.SEPT.; dalej przez Akwizgran i miejscowość Henri Chapelle do adresata; na odwrocie niderlandzki stempelek graniczny "Duitsch Grensk te Henri Chapelle" w ramce; liczne adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "45", "99", "14", "6"; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
8171

1820 około, kompletny rekomendowany niedatowany list wysłany z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa adresowany "Antoniemu Hrabi Stadnickiemu"; czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 9 FEBRUARII, adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych: "30", "46", na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
8172

1820 około, 1,25 łutowy list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany jako pospieszny - dopisek "Cito!"; czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU 11/11; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
8173

1820 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym ze znakiem wodnym i odciśniętą okrągła pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany 24.V z Kętrzyna do Okonka (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy RASTENBURG 24.MAI; adnotacje dotyczące opłat; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
8174

1821 list (koperta) do Teresy księżnej Druckiej Lubeckiej z hrabiów Scipio del Campo przywieziony z Petersburga do Warszawy, skąd został wysłany do Wiednia, odręczna adnotacja "de St Peterbourg", czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 14 FEBRII, na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy z herbami; bardzo dobry stan zachowania;
1819 rekomendowany list (koperta) wysłany z Lublina do Hrubieszowa, rzadki czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy LUBLIN 8 APRILIS o wymiarach 25x4,5 mm, czerwoną kredką wpisana wysokość opłaty "15", zwraca uwagę wyszukany sposób adresowania listu: "Wielmożnemu Imć: Panu Witalisowi Sobieszczańskiemu Mnie wielce Kochanemu Stryaszkowi Dobrodziejowi najosobliwszemu Panu w Hrubieszowie"; na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania;
1830 STEMPEL Z ODWRÓCONĄ CYFRĄ W DACIE - list wysłany z Lublina do Kielc, rzadki czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy LUBLIN 22; SEPTEM o wymiarach 22x3,5 mm z odwróconą cyfrą "2" w dacie!!! stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 600 PLN
8175

1825 po, list wysłany z miejscowości Widuchowa do Szczecina, dwuwierszowy stempel nadawczy FIDDICHOW 27 8, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa z godłem "KOENIGL.KREIS.GER.COMMISSION FIDDICHOW"; doskonały stan zachowania.


60 PLN
8176

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.


50 PLN
8177

1825 strona adresowa listu pieniężnego tzw. "obciążonego" (adnotacja "przytem paczka Sig.K.M. srebrem Złp 23"), nieopłaconego przez nadawcę (adnotacja "Na koszt"), wysłanego 8/10 z Łaska do "Kassy Szpitalnej Miasta Kalisza", czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, liczne adnotacje pocztowe dzięki którym walor prezentuje się efektownie i na karcie albumowej z powodzeniem może zastąpić (jak widać) kompletny list; bardzo dobry stan zachowania.
1819 koszulka listu do "Szanownego Poczt Amtu Pogranicznego J.Królewskiej Mci w Częstochowie", wysłanego 28.I z Siewierza, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z wpisaną pełną datą, rzadko spotykany dopisek "I(nteres) Poczty" - zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; papier ze znakiem wodnym wytwórni w Jeziornej; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


700 PLN
8178

1826 składany list z Falkenburga (Złocieńca) do Dramburga z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


50 PLN
8179

1826 około, list wysłany 16/4 z Warszawy do miejscowości Przyrów, stempel nadawczy typu IIIC; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; na odwrocie ładnie odciśnięta rosyjsko-polska pieczęć nadawcy z orłem "PROKURATORYA JENERALNA KROLESTWA"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano B.W.Trzeciecki.


300 PLN
8180

1826 kompletny list wysłany 14.XI z Koszalina do miejscowości Szczecinek (Neustettin), znaczna część treści listu - to druk!!! czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 14.NOV., papier z dekoracyjnym znakiem wodnym; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
8181

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany z niewielkiej miejscowości Miejska Górka do Wschowy (Fraustadt), dwuwierszowy czarny stempel nadawczy GÖRCHEN 17/10, adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
8182

1827 list tzw. "obciążony" (adnotacja "przytym Złł 50. w patce opieczętowej Sub. Signo K.W.M."), wysłany 23/11 z Rawy do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą, w tym dwucyfrową roczną; przesyłka w pełni opłacona przez nadawcę - dopisek Franco, a poniżej adnotacja urzędnika "franco 105 gr"; adnotacje dotyczące przesyłek dołączonych do listu "List 2/", "pieniądz 14/" i "300/11"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ślady pozostałości podklejenia taśmą samoprzylepną).


600 PLN
8183

1829 koszulka list wysłanego 1.VI ze Strzelna przez Inowrocław do Bydgoszczy, rzadki duży dwuwierszowy stempel nadawczy STRZELLNO (Feuser 350.-), dodatkowo na froncie odciśnięto stempel urzędu tranzytowego INOWRAZLAW; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


200 PLN
8184

1830 niekompletna obwoluta listu z Poznania do Bydgoszczy.


100 PLN
8185

1832 kompletny list z Poznania do Głogowa.


70 PLN
8186

1832 list urzędowy wysłany 1.IV ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy Lwów, dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej, poniżej "franco"; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, doskonale widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego.


90 PLN
8187

1833 list wysłany 18.11 z miejscowości Włoszczowa do Kielc, czarny jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB z dopisaną - co rzadkie - pełną, w tym roczną, datą wysyłki; papier ze znakiem wodnym, adnotacja zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej "In(teres) Rząd(owy)"; zaczerniony adres odbiorcy; na odwrocie negatywowa pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego.


90 PLN
8188

1834 list wysłany ze Środy do Poznania, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SCHRODA 8/6; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
8189

1834 list prywatny z treścią wysłany 4/12 z Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, z dopisaną - co rzadkie - pełną, w tym roczną, datą wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty "30" gr; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
8190

1835 koszulka listu z Lubrańca do Brześcia, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA LUBRANIEC z dopisaną datą "14/4 35" w tym dwucyfrową roczną; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUIAWSKI WOYT GMINY SOKOŁOWA"; dobry stan zachowania;

1840 około, koszulka listu z Lubrańca do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy z ozdobnikiem i poziomą kreską mającą oddzielić ręcznie dopisany dzień od miesiąca - typ IIID według Polskich Znaków Pocztowych, stosowany niezbyt długo - urząd zlikwidowano w 1843 roku; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUIAWSKI WOYT GMINY SMIELOWICE"; dobry stan zachowania;


500 PLN
8191

1836 około, koszulka listu (minimalnie zmniejszona) z miejscowości Kurowo wysłanego z Kowala do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną datą "15/2"; stempelek "Służba Cywilno Rządowa" w ozdobnej ramce (Czernik typ IVA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie włocławski czerwony okrągły rosyjsko-polski stempel odbiorczy typu IXA i pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT WŁOCŁAWSKI WÓJT GMINY KUROWO"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1840 około, koszulka listu z Kowala do Włocławka, czerwony stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną ręcznie datą "12/12"; stempelek "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN
8192

1837 list z treścią datowany 17/29 września, wysłany z Pabianic do Warszawy, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB, adnotacja zwalniając przesyłkę od opłaty pocztowej "Interes Rządowy/ świ(adczy) X. D Biedermann" - nadawcą był Daniel Biedermann pastor pabianickiej parafii ewangelickiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania: gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


240 PLN
8193

1838 list z pełną treścią wysłany z Gostynia do Rawicza, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy GOSTYN 7/9, papier ze znakiem wodnym, dodatkowo stempelek listonosza "SARG." w ramce, na odwrocie czerwonym atramentem wpisana waga przesyłki "1 1/2" łuta i pieczęć urzędowa z godłem "KOEN.PR:LAND U.STADT.GERICHT.GOSTYN"; dobry stan zachowania.


80 PLN
8194

1838 kompletny list - okólnik z pełną, wydrukowaną na papierze ze znakiem wodnym, treścią wysłany 3/4 z Kwidzyna do Szczecinka; okrągły stempel nadawczy MARIENWERDER, dodatkowo stempelek listonosza "HOHMANN" w ramce; na odwrocie stempelek nadejścia z 9 4; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


80 PLN
8195

1838 kompletny list wysłany z miejscowości Bobolice do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BUBLITZ 16.8, na odwrocie stempelek nadejścia 17 8; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
8196

1839 koperta listu wysłanego z miejscowości Podhorce do Lwowa, czytelna i wyraźna czarna odbitka ozdobnego stempla nadawczego, dodatkowo stemple pomocnicze "FRANCO" i "RECOM"; podręcznik J.Adamczyka i J.Bartke pokazuje stempel nadawczy, ale ilustracji stempli pomocniczych w Podhorcach brak; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy i łukowy stempel odbiorczy bez daty - również nie opisany w powyższym; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
8197

1839 kompletny składany list na papierze Konsystorza Jeneralnego Kaliskiego z Kalisza do Maluszyna stempel "Interes Rządowy".


100 PLN
8198

1840 list z treścią wysłany 21.V z miejscowości Weisskirchen do Przeworska, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK/ 24 MAY; z kolekcji S.Rosińskiego.


60 PLN