The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 72. Neubrandenburg

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3493

1941 listownik wysłany 27.9 do Chełma Lubelskiego, stempelek cenzora nr.9; zwraca uwagę zaczernienie odbitego omyłkowo miejscownika Neubrandenburg i użycie właściwego stempla niemego.


150 PLN
3494

1943 Oflag IIE - przekaz paczkowy - obowiązkowa nalepka na paczkę odzieżową dla jeńca wysłana 27.3 z obozu do Kairu!!! stempelki cenzury: obozowej nr.11, brytyjskiej i egipskiej, odbitka datownika angielskiego 11 OCT 1943, zwraca uwagę niewielki jednowierszowy stempelek WOLDENBERG/NM odciśnięty na froncie "do góry nogami"; uwzględniając ówczesne położenie walczący stron, Niemcy będący u szczytu powodzenia, w Afryce podchodzący pod Aleksandrię, nieprzerwana ofensywa w Rosji, trwające ciężkie walki na morzu Śródziemnym - jest to unikalny kierunek wysyłki; niepowtarzalny walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


500 PLN
3495

1943 karta - formularz ozdobiony świąteczną kalkomanią wykonaną w obozie!!! wysłany 20.12 do miejscowości Wielgolas; stempelek cenzora nr.13; w lewym dolnym rogu wpisana pierwsza litera nazwiska jeńca - "Ż" od nazwiska "Żulikowski", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo zgięta).


200 PLN
3496

1944 Kaplica, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1
360 PLN
3497

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami, gwarancja Schmutz.

Fi.1
420 PLN
3498

1944 Kaplica, dwa znaczki za 20 f. z dużymi marginesami o skrajnych odcieniach zielonym i jasnozielonym, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1
800 PLN
SOLD
3499

1944 świetlica, gwarancja Schmutz.

Fi.2
800 PLN
3500

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.2
400 PLN
3501

1944 Świetlica, rzadki znaczek Poczty Obozu Neubrandenburg użyty w obozie Gross-Born jako opłata za przesłanie BILETU DO TEATRU OBOZOWEGO na miejsce 64, podzielonego na dwie numerowane części, wystawionego imiennie dla kapitana Weretyńskiego na spektakl "Kobiety zbytku i kobiety cienie" wg. powieści H.Z.Smith; bilety teatralne były rozprowadzane za pośrednictwem Poczty Obozowej, a jako formularzy biletowych używano zarówno ofrankowanych kart pocztowych jak i całostek, co ciekawe oferowany tu sporządzono na druku bibliotecznym!!! przy wejściu do teatru oddzierano połowę biletu, zniszczone w ten sposób przesyłki nie były atrakcyjnym przedmiotem kolekcjonerskim i w miarę upływu lat prawie wszystkie wyrzucono; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, ocalały jedynie dlatego, że nie został wykorzystany; gwarancja Schmutz.

Fi.2
3 200 PLN
3502

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

Fi.4-7C
800 PLN
3503

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
3504

1944 Syrena, znaczek na papierze szarym gładkim bibułkowym, złamania.

Fi.4ay1A
40 PLN
3505

1944 Syrena, nierozcięta parka z pięcioznaczkowego ciętego arkusika drukarskiego na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
240 PLN
3506

1944 wydanie obiegowe - Syrena, dwa cięte znaczki za 10 f. na bibułkowym papierze, skrajnie różne niekatalogowane odcienie - czerwonobrunatny i jasnoczerwony, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
400 PLN
3507

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany wirnikiem cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
3508

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

Fi.4bx3C
120 PLN
SOLD
3509

1944 znaczek na papierze x4, gwarancja Schmutz.

Fi.6ax4C
250 PLN
3510

1944 Gryf, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.6ax4C
200 PLN
SOLD
3511

1944 wydanie obiegowe - Orzeł, odmiana znaczka za 30 f. w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim grubym gumowanym, poza małym przebarwieniem na gumie w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.6ax4C
200 PLN
3512

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.8
380 PLN
3513

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f., gwarancja Krawczyk.

Fi.8
360 PLN
SOLD
3514

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym występują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

Fi.9ax2, 9bx2
600 PLN
3515

1944 Gryf, całostka za 10 fen. - typ 2 (w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara) - na papierze o poziomych włóknach papieru, długość całkowita napisu i znaku opłaty 90 mm, z błędem "kropka nad dolnym ramieniem K", a przed literą K pionowo odciśnięte zbyt płytko wycięte dno matrycy; karta wysłana 8.V znak opłaty unieważniony stemplem Neubrandenburga; zwraca uwagę adres odbiorcy ""Izba Chorych/ Teatr"; dobry stan zachowania (karta w dwóch miejscach pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
200 PLN
3516

1944 Gryf, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
100 PLN
3517

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o ciemnobrązowym znaku opłaty, format 72x94mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.I.yu; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 6/2013: "formaty 100 x 70 mm normatywne [-] spotyka się rzadko. Podobno duży format bywał tylko w nakładzie pierwszym."; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Korszeń.

Fi.Cp2x
100 PLN
3518

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o ciemnobrązowym znaku opłaty, format 71x100mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.I.yu; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 6/2013: "formaty 100 x 70 mm normatywne [-] spotyka się rzadko. Podobno duży format bywał tylko w nakładzie pierwszym."; karta z obiegu, znak opłaty nie skasowany, na odwrocie nadruk tekstu zawiadomienia bibliotecznego; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp2xB
200 PLN
3519

1944 grafika obozowa, wzór dwubarwnej ilustracji do karty wielkanocnej, według projektu Bolesława Malisza, wykonał Wacław Bulzacki.


500 PLN