The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 72. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
272

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX) na skutek kontrofensywy rosyjskiej placówkę ewakuowano; cenzura.


Mi.140, 141, 142, 14
250 PLN
273

1914 piękna widokówka (ulicówka) z Nowego Sącza do Czech z rzadkim stemplowaniem kamuflażowym stempelkiem okręgowym.


350 PLN
274

1915 seria z nadrukiem Rusisch - Polen, znaczek za 20 fen. z urwanym górnym prawym narożnikiem.

Fi.1-5
35 PLN
275

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-5
120 PLN
276

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
277

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury.

Fi.3
20 PLN
278

1915 poczta etapowa Dąbrowa, dekoracyjny polecony list obiegowy do Chemnitz, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.7; Fi 9
150 PLN
279

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
280

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.22-48
800 PLN
281

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
50 PLN
282

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
30 PLN
283

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa użyta po za obszarem stosowania, wysłana 25.5 z Ludwigshafen!!! do Belgii!!! a stamtąd po dofrankowaniu znaczkiem niemieckiej poczty okupacyjnej w Belgii, przesłana 28.V z poczty polowej nr.15 do Ludwigshafen; niespotykane użycie pocztowe!

Fi.Cp2
160 PLN
284

1915 okupacja niemiecka Belgii, znaczki I wydania skasowane 9.7 na karcie w Brukseli (znaczki kasowane Mi.40.-).


Mi.5-9 
50 PLN
285

1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.


90 PLN
286

1915 dowód nadania telegramu z Krakowa.


100 PLN
287

1916 list polecony z Wilna 2.8.16 do Wojszyc - dzisiaj dzielnica Wrocławia, stempel cenzury wojskowej M.P.K.

Fi.1, 4, 6
50 PLN
288

1916 grzecznościowa kartka bez treści z Warszawy do Niemiec. ładnie odbity stempel cenzury na tranzycie Poznań.

Fi.1, Cp1
70 PLN
289

1916 wydanie obiegowe dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, seria stemplowana, znaczki za 20 fen. w kolorze szafirowym i jasnoniebieskim.

Fi.6-16
30 PLN
290

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.6-16
240 PLN
291

1916 czworoblok znaczków z nadrukiem GGW w kolorze ultramaryny, materiał badawczy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.13a
500 PLN
292

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.13e
70 PLN
293

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.13e
90 PLN
294

1916 kartka z poczty etapowej w Lublinie 31.5.16 do Szwajcarii, stemple cenzury wojskowej z Lublina i Feldkirch.

Fi.27
50 PLN
295

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 1 Mk. z półbłyszczącym nadrukiem "Postgebiet Ob. Ost" i perforacją 26:17 otworów (Fi.450.-) użyty w Wilnie, gwarancja z opisem obu cech tej rzadkiej odmiany Schmutz.

Fi.28a
Mi.12A
400 PLN
296

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
180 PLN
297

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

Fi.49-52
50 PLN
298

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, cięte w czworoblokach w pięknym stanie (Fi.seria 1400.-).

Fi.50-51 nz
320 PLN
299

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 16.VI z urzędu etapowego Dąbrowa (kasownik z wyróżnikiem "a") do I Brygady Legionów Polskich w Kętach, stempelek cenzury w Dąbrowie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
120 PLN
300

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa za 5 hal dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy bośniackim!!! znaczkiem za 3 hal, skasowana 8.XI w urzędzie etapowym w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c"), na odwrocie bez tekstu; stempelek cenzury.

Fi.Cp2
Mi.P22 
50 PLN
301

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wysłana 30.IV z urzędu etapowego w Lublinie do Radomia, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury lubelskiej.

Fi.Cp2
80 PLN
302

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
60 PLN
303

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN
304

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
50 PLN
305

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana i rozprowadzana w urzędach pocztowych; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
30 PLN
306

1916 okupacja niemiecka Belgii, sekretnik ofrankowany znaczkiem I wydania wysłany 31.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.4 do Prudnika (Neustad In Oberschleisen), listowa pieczęć formacyjna "Militar-Eisenbahndiretion 1"; interesująca zawartość.


Mi.2 
100 PLN
307

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 30.XI za pośrednictwem urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c") do Wiednia, pieczęć formacyjna; doskonały stan zachowania.


40 PLN
308

1916 kartka z Kalisza do Psar, stempel cenzury z Poznania.


90 PLN
309

1916 kartka z Łodzi do Niemiec przez Poznań, stempel cenzury z Poznania.


120 PLN
310

1916 list firmowy z Warszawy do Lipska, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.


70 PLN
311

1916 Patrol ułanów na rosyjskiej granicy, kartka z Drohobycza do Wiednia, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Samborze.


80 PLN