The auctions ends in:

Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
272

Mi.140, 141, 142, 14

1914 I okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX) na skutek kontrofensywy rosyjskiej placówkę ewakuowano; cenzura.

250 PLN
273

1914 piękna widokówka (ulicówka) z Nowego Sącza do Czech z rzadkim stemplowaniem kamuflażowym stempelkiem okręgowym.

350 PLN
274
Fi.1-5

1915 seria z nadrukiem Rusisch - Polen, znaczek za 20 fen. z urwanym górnym prawym narożnikiem.

35 PLN
275
Fi.1-5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, seria czysta w pięknym stanie.

120 PLN
276
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

2 800 PLN
277
Fi.3

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury.

20 PLN
278
Fi.7; Fi 9

1915 poczta etapowa Dąbrowa, dekoracyjny polecony list obiegowy do Chemnitz, na odwrocie stempel odbiorczy.

150 PLN
279
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

400 PLN
280
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta w pięknym stanie.

800 PLN
281
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
282
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

30 PLN
283
Fi.Cp2

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa użyta po za obszarem stosowania, wysłana 25.5 z Ludwigshafen!!! do Belgii!!! a stamtąd po dofrankowaniu znaczkiem niemieckiej poczty okupacyjnej w Belgii, przesłana 28.V z poczty polowej nr.15 do Ludwigshafen; niespotykane użycie pocztowe!

160 PLN
284

Mi.5-9 

1915 okupacja niemiecka Belgii, znaczki I wydania skasowane 9.7 na karcie w Brukseli (znaczki kasowane Mi.40.-).

50 PLN
285


1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

90 PLN
286

1915 dowód nadania telegramu z Krakowa.

100 PLN
287
Fi.1, 4, 6

1916 list polecony z Wilna 2.8.16 do Wojszyc - dzisiaj dzielnica Wrocławia, stempel cenzury wojskowej M.P.K.

50 PLN
288
Fi.1, Cp1

1916 grzecznościowa kartka bez treści z Warszawy do Niemiec. ładnie odbity stempel cenzury na tranzycie Poznań.

70 PLN
289
Fi.6-16

1916 wydanie obiegowe dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, seria stemplowana, znaczki za 20 fen. w kolorze szafirowym i jasnoniebieskim.

30 PLN
290
Fi.6-16

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

240 PLN
291

Fi.13a

1916 czworoblok znaczków z nadrukiem GGW w kolorze ultramaryny, materiał badawczy, gwarancja i opis Schmutz.

500 PLN
292
Fi.13e

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN
293
Fi.13e

1916 znaczek w rzadkim kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

90 PLN
294
Fi.27

1916 kartka z poczty etapowej w Lublinie 31.5.16 do Szwajcarii, stemple cenzury wojskowej z Lublina i Feldkirch.

50 PLN
295
Fi.28a
Mi.12A

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 1 Mk. z półbłyszczącym nadrukiem "Postgebiet Ob. Ost" i perforacją 26:17 otworów (Fi.450.-) użyty w Wilnie, gwarancja z opisem obu cech tej rzadkiej odmiany Schmutz.

400 PLN
296

Fi.49-52

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

180 PLN
297
Fi.49-52

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN
298

Fi.50-51 nz

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, cięte w czworoblokach w pięknym stanie (Fi.seria 1400.-).

320 PLN
299
Fi.Cp1

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 16.VI z urzędu etapowego Dąbrowa (kasownik z wyróżnikiem "a") do I Brygady Legionów Polskich w Kętach, stempelek cenzury w Dąbrowie; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
300
Fi.Cp2
Mi.P22 

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa za 5 hal dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy bośniackim!!! znaczkiem za 3 hal, skasowana 8.XI w urzędzie etapowym w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c"), na odwrocie bez tekstu; stempelek cenzury.

50 PLN
301
Fi.Cp2

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wysłana 30.IV z urzędu etapowego w Lublinie do Radomia, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury lubelskiej.

80 PLN
302
Fi.Cp4

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

60 PLN
303
Fi.Cp6

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

15 PLN
304
Fi.Cp6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
305
Fi.Cp6, 6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana i rozprowadzana w urzędach pocztowych; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
306

Mi.2 

1916 okupacja niemiecka Belgii, sekretnik ofrankowany znaczkiem I wydania wysłany 31.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.4 do Prudnika (Neustad In Oberschleisen), listowa pieczęć formacyjna "Militar-Eisenbahndiretion 1"; interesująca zawartość.

100 PLN
307

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 30.XI za pośrednictwem urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c") do Wiednia, pieczęć formacyjna; doskonały stan zachowania.

40 PLN
308

1916 kartka z Kalisza do Psar, stempel cenzury z Poznania.

90 PLN
309

1916 kartka z Łodzi do Niemiec przez Poznań, stempel cenzury z Poznania.

120 PLN
310

1916 list firmowy z Warszawy do Lipska, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

70 PLN
311

1916 Patrol ułanów na rosyjskiej granicy, kartka z Drohobycza do Wiednia, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Samborze.

80 PLN