The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 72. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3696

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1/1,20 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.17
80 PLN
3697

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1/1,00 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.16
80 PLN
3698

1945 Końskie, znaczek z nadrukiem lokalnym, na odwrocie plama od nadmiaru rozpuszczalnika farby drukarskiej, gwarancja Mikstein.

Fi.1
150 PLN