The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 72. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2552

1941 pierwsza seria wydania rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7
27 PLN
SOLD
2553

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie skasowana 15.XII w dniu uruchomienia Poczty Polskiej na emigracji, a zarazem w pierwszym dniu obiegu, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II agencji nr.1 (cyfry kodowe w układzie "-01") na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
100 PLN
SOLD
2554

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
45 PLN
SOLD
2555

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria skasowana 15.XII w pierwszym dniu obiegu w agencji nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu uruchomienia agencji!!! na poleconej karcie pocztowej do jednostki o kryptonimie pocztowym P82 w Perth, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"), fioletowy stempelek polecenia; stempelek cenzury brytyjskiej "P.94", kartę dosłano do Rothesay; datownik odbiorczy I.KORPUS WOJSK POLSKICH z 26.12.1941; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
200 PLN
SOLD
2556

1941 - 1945 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
2557

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
252 PLN
SOLD
2558

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie w czworoblokach - wszystkie z marginesami, wiele narożnikowych, doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
1 100 PLN
SOLD
2559

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany z londyńskiego biura Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Detroit, nadany 20.IV.1943 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek skasowany metalowym datownikiem typu II; ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej "P.117", okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dopisanym numerem "2195"; na odwrocie fioletowy jednowierszowy stempelek "JUNE 30 1943" i datownik odbiorczy "DETROIT JUL 9", przesyłka niepodjęta i zwrócona do nadawcy - stempelek z "rączką" na froncie - "RETURNED UNCLAIMED FROM DETROIT, MICH."; bardzo rzadki walor o niespotykanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.D338
Mi.363
1 200 PLN
2560

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360 
100 PLN
2561

1942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).


150 PLN
2562

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym nadanym 6.IV.1944 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia, kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 11.IV, na froncie słabo widoczny stempelek cenzury brytyjskiej; zwraca uwagę niespotykany datownik z wyróżnikiem "1"; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
150 PLN
SOLD
2563

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
36 PLN
SOLD
2564

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, kompletna seria skasowana 27.XII na kopercie listu poleconego, znaczki unieważnione stemplem pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej o numerze wyglądającym na nr.21 (niszczyciel ORP "Błyskawica"), choć wzór stempla może wskazywać na agencję nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"); nie ma pewności, że w danej agencji używano tylko jednego wzoru datownika; czarny stempelek polecenia POLSKA MAR. WOJENNA; całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.I-O338
Mi.368-375  
300 PLN
SOLD
2565

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
180 PLN
SOLD
2566

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na liście poleconym nadanym 27.VI w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół", znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III, czarny stempelek polecenia "AGENCIA".

Fi.P-T338
Mi.376-379 
350 PLN
2567

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na kopercie 25.X w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół", znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III.

Fi.P-T338
Mi.376-379 
280 PLN
SOLD
2568

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
40 PLN
2569

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN
2570

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
27 PLN
SOLD
2571

1945 koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.U338 FDC
Mi.A379
40 PLN