The auctions ends in:

Page:
Government-in-Excile editions
Poz# Features Catalog Description Actual price
2552
Fi.338A-H
Mi.360-7

1941 pierwsza seria wydania rządu na emigracji.

27 PLN
SOLD
2553
Fi.A-H338
Mi.360-67 

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie skasowana 15.XII w dniu uruchomienia Poczty Polskiej na emigracji, a zarazem w pierwszym dniu obiegu, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II agencji nr.1 (cyfry kodowe w układzie "-01") na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia.

100 PLN
SOLD
2554
Fi.A-H338
Mi.360-67 

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

45 PLN
SOLD
2555
Fi.A-H338
Mi.360-367 

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria skasowana 15.XII w pierwszym dniu obiegu w agencji nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu uruchomienia agencji!!! na poleconej karcie pocztowej do jednostki o kryptonimie pocztowym P82 w Perth, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"), fioletowy stempelek polecenia; stempelek cenzury brytyjskiej "P.94", kartę dosłano do Rothesay; datownik odbiorczy I.KORPUS WOJSK POLSKICH z 26.12.1941; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
SOLD
2556
Fi.A-U338
Mi.360-A379 

1941 - 1945 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

500 PLN
2557
Fi.A-U338
Mi.360-A379 

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

252 PLN
SOLD
2558

Fi.A-U338
Mi.360-A379

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie w czworoblokach - wszystkie z marginesami, wiele narożnikowych, doskonały stan zachowania.

1 100 PLN
SOLD
2559
Fi.D338
Mi.363

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany z londyńskiego biura Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Detroit, nadany 20.IV.1943 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek skasowany metalowym datownikiem typu II; ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej "P.117", okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dopisanym numerem "2195"; na odwrocie fioletowy jednowierszowy stempelek "JUNE 30 1943" i datownik odbiorczy "DETROIT JUL 9", przesyłka niepodjęta i zwrócona do nadawcy - stempelek z "rączką" na froncie - "RETURNED UNCLAIMED FROM DETROIT, MICH."; bardzo rzadki walor o niespotykanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
2560
Fi.A338
Mi.360 

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN
25611942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).

150 PLN
2562
Fi.I-O338
Mi.368-75 

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym nadanym 6.IV.1944 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia, kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 11.IV, na froncie słabo widoczny stempelek cenzury brytyjskiej; zwraca uwagę niespotykany datownik z wyróżnikiem "1"; walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN
SOLD
2563
Fi.I-O338
Mi.368-75 

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

36 PLN
SOLD
2564
Fi.I-O338
Mi.368-375  

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, kompletna seria skasowana 27.XII na kopercie listu poleconego, znaczki unieważnione stemplem pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej o numerze wyglądającym na nr.21 (niszczyciel ORP "Błyskawica"), choć wzór stempla może wskazywać na agencję nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"); nie ma pewności, że w danej agencji używano tylko jednego wzoru datownika; czarny stempelek polecenia POLSKA MAR. WOJENNA; całość w doskonałym stanie zachowania.

300 PLN
SOLD
2565
Fi.P-T338
Mi.376-79 

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

180 PLN
SOLD
2566
Fi.P-T338
Mi.376-379 

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na liście poleconym nadanym 27.VI w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół", znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III, czarny stempelek polecenia "AGENCIA".

350 PLN
2567
Fi.P-T338
Mi.376-379 

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na kopercie 25.X w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół", znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III.

280 PLN
SOLD
2568
Fi.338U
Mi.379A 

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

40 PLN
2569
Fi.U338
Mi.A379 

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

50 PLN
2570
Fi.U338
Mi.A379 

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

27 PLN
SOLD
2571
Fi.U338 FDC
Mi.A379

1945 koperta pierwszego dnia obiegu.

40 PLN