Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
2389
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Krawczyk.

3 400 PLN
2390

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

4 000 PLN
2391
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

3 000 PLN
2392
Fi.1-12ND

1919 Konstantynopol, seria nowodruków, gwarancja Korszeń.

45 PLN
SOLD
2393
Fi.1ax

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty za 10 f. w bardzo ładnym stanie, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Gryżewski.

1 600 PLN
2394
Fi.2ay

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo, sygnatura firmowa Reval, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

1 600 PLN
2395
Fi.5(e)x

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. w rzadkim kolorze szarym, ładny stan, sygnowany - I w owalu, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

2 400 PLN
2396
Fi.14

1920 Gdańsk, kartka nadana w polskim urzędzie pocztowym w Gdańsku do Grudziądza.

170 PLN
SOLD
2397
Fi.Ca2, 83B

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 20 na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Wielogóra poczta Jedlińsk; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; okrągła pieczątka Urzędu Celnego w Aleksandrowie, a na odwrocie, co rzadkie, pocztowa tzw. "KARTKA należytościowa" z kasownikiem Aleksandrów z 27.XI i znaczki opłaty wydania koronowego użyte jako dopłaty!!! skasowane 3.XII w Jedlińsku stemplem prowizorycznym - unarodowionym datownikiem austro-węgierskiej poczty polowej; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

3 200 PLN
2398

Fi.26-32

1921 Konstantynopol, seria znaczków nie wprowadzonych do obiegu, pierwszy znaczek podlepka.

50 PLN
SOLD
2399
Fi.Ca2, D20, D21

1921 Port Gdańsk, przekaz paczkowy wydania krakowskiego z nadrukiem typ 20, przekaz do paczki nadesłanej z Ameryki do Brzeska, osobny stempel i nalepka z informacją o przejściu paczki przez Nowy Port, późne użycie formularza przekazu w 1921 roku, bardzo ciekawy walor w dobrym stanie.

1 800 PLN
2400
Fi.VI
Mi.114

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu użytkowego; przesyłki z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; podobny opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960"; znaczki unieważniono datownikiem Konstantynopola typu 1 z 1.V.1921; dolny znaczek naddarty, górny w bardzo ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

2 000 PLN
2401

Fi.1-11

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego w czworoblokach, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, gwarancja Korszeń.

1 800 PLN
2402
Fi.5

1925 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej Wolnego Miasta Gdańska zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego, urzędnik pocztowy Wolnego Miasta, który "z rozpędu" skasował znaczek w urzędzie Danzig Neufahrwasser (Gdańsk Nowy Port), po zauważeniu pomyłki, zakreślił go jako nieważny i oznaczył na przesyłce literą "T" dopłatę, która miała być pobrana od adresata; przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, która jednak nie pobrała dopłaty; niepowtarzalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
2403
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.450 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

900 PLN
2404
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

240 PLN
2405
Fi.13, 14
Mi.16, 17 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list wysłany 29.IV.1929 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców w Warszawie; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; jako kasownik odbiorczy wirnikowy stempel z nakładką propagandową "POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA POZNAŃ 16.V-30.IX.1929" (Myślicki 29 104); atrakcyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

300 PLN
2406
Fi.13, 14
Mi.16, 17 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 22.XI.28 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Krakowa; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czerwony stempelek polecenia; na odwrocie datownik odbiorczy 23.XI; koperta firmowa "Almeda ALBERT MEYER, DANZIG" z efektowną zalepką listową; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (górna krawędź koperty postrzępiona); gwarancja Krawczyk.

250 PLN
2407
Fi.15

1926 list firmowy z Gdańska do Poznania.

150 PLN
2408
Fi.16a
Mi.19b

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Korszeń.

200 PLN
2409
Fi.22

1926 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

160 PLN
2410
Fi.14
Mi.17 

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 13.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Pelplina; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyróżnikiem "g"; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.

120 PLN
2411

1928 Port Gdańsk, pocztowy dowód doręczenia listu (duży wycinek) wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sądu Powiatowego w Nowem, datownik nadawczy z 15.10 "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania.

60 PLN
2412
Fi.9, 19

1929 firmowy list polecony z Gdańska 8.X.29 do Radomia, na odwrocie stempel odbiorczy.

110 PLN
2413
Fi.16b, 9

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim odmiana żółtobrązowa z przedrukiem - frankatura mieszana, list polecony II klasy wysłany 28.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Radomia; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "s"; stempelek polecenia; na odwrocie datownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN
2414
Fi.20v
Mi.23y 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.900.-), gwarancja Krawczyk.

700 PLN
2415
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

60 PLN
2416
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

240 PLN
2417
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Kalinowski.

80 PLN
2418
Fi.20w
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego szaroczarna i czarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

140 PLN
2419
Fi.20w, 10
Mi.23I, 10 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK - frankatura mieszana, list pobraniowy wysłany 13.IX.32 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Lublina; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czarny stempelek polecenia, pomarańczowa nalepka pobrania; koperta firmowa "THE ASIATIC TRADING CORPORATION, LTD. GDAŃSK"; na odwrocie datownik odbiorczy 14.IX, przesyłki nie odebrano i 26.IX po opatrzeniu jej stosownymi stempelkami "nie podjęto w terminie. Zwrot" i "ZWROT" odesłano do Gdańska, kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL"; znaczek za 1 zł jest bardzo rzadko spotykany na niefilatelistycznej korespondencji; wspaniała, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek za 40 gr uszkodzony, ale taki został naklejony na list); gwarancja Schmutz.

2 000 PLN
2420

Mi.93e 

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Poznań - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Poznań - Gdańsk, na odwrocie datownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

360 PLN
2421

1930 Port Gdańsk, PRZESYŁKA URZĘDOWA ZWOLNIONA Z OPŁATY POCZTOWEJ, karta z biura Komisarza Generalnego Rz.P. w Gdańsku wysłana 21.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do starostwa grodzkiego w Grudziądzu; stempelek "Sprawa urzędowa wolna od opłaty pocztowej", kasownik "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; pieczęć kancelaryjna starosty grudziądzkiego; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
2422

1930 Port Gdańsk, druk urzędowy wysłany z biura paszportowego w Gdańsku do Szubina, przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej.

200 PLN
2423
Fi.Cp48I

1931 Port Gdańsk, polska całostka nadana z urzędu pocztowego w Gdańska, brzegi zanieczyszczone od taśmy.

70 PLN
2424
Fi.22
Mi.25

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego szaroczarna i czarna z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK, gwarancja Kalinowski, Krawczyk.

700 PLN
2425
Fi.22
Mi.25

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.320.-), piękny stan, gwarancja Kalinowski.

300 PLN
2426
Fi.22
Mi.25

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.450.-), gwarancja Krawczyk.

400 PLN
2427
Fi.23-25
Mi.26-28 

1934 Port Gdańsk - Godło państwa (II) tzw."doniczki", seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Kalinowski.

180 PLN
2428
Fi.25
Mi.28 

1934 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "doniczki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 10.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Gniezna; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; bardzo dobry stan zachowania (uzupełnione otwory od dziurkacza); gwarancja Schmutz.

200 PLN