The auctions ends in:

Page:
Communist Poland 1945-1952
Poz# Features Catalog Description Actual price
63951
Fi.339h B1
Mi.380 

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. unieważniony 14.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja z opisem kasownika Korszeń.

400 PLN
63952
Fi.339 P
Mi.380 

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr., opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

3 600 PLN
63953
Fi.339 nz
Mi.380 U

1944 Wodzowie, rzadki znaczek cięty pochodzących z jednego podwójnego arkusza, gwarancja Schmutz.

5 000 PLN
63954
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria na liście poleconym z Lublina 9.9.44 do Parczewa, ręczna cenzura i stempel odbiorczy na odwrocie.

3 500 PLN
63955
Fi.339-41
Mi.380-82

1944 Wodzowie, seria znaczków na poleconej karcie wysłanej 24.5.45 z Tarnowa do miejscowości Tuchów, dodatkowo doklejono znaczek poczty obozu jenieckiego IIC Woldenberg, kasownik odbiorczy na froncie; treść przesyłki wiele wyjaśnia; niecodzienny grzecznościowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN
63956
Fi.339-41
Mi.380-82

1944 Wodzowie, marginesowa seria czysta, co ciekawe w znaczku za 50 gr. ząbkowanie poziome na dole przesunięte o jeden ząbek i znaczek jest wyższy, gwarancja Korszeń, Schmutz.

450 PLN
63957
Fi.339-41
Mi.380-82

1944 Wodzowie, seria kasowana w Lublinie, gwarancja Korszeń, Krawczyk.

500 PLN
SOLD
63958

Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych lewych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja Schmutz.

1 600 PLN
63959

Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie, marginesowa seria w czworoblokach na zawiasach (Fi.4800.-), gwarancja Schmutz.

3 600 PLN
63960
Fi.339-41 PV
Mi.390-2P

1944 Wodzowie, seria prób siatkowych arkuszowych typu V w kolorze czarnym , gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 400 PLN
63961
Fi.339-41 nz
Mi.380-2U

1944 Wodzowie, seria rzadkich znaczków ciętych pochodzących z jednego podwójnego arkusza, gwarancja Schmutz.

17 500 PLN
63962
Fi.339-41PII
Mi.380-2

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa w kolorze niebieski na papierze żółtawym, gwarancja Wiatrowski.

4 500 PLN
63963
Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie - znaczki wydane 7.IX na dwóch kopertach skasowane 05.9??? datownikiem "LUBLIN 1" z wyróżnikiem "r", który do 15.IX nie posiadał żadnych uszkodzeń, począwszy od tej daty pod literką "r", na każdym z licznie znanych listów widoczna jest szczerba powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia datownikiem o brzeg poduszki z tuszem; znaczki na górnej i środkowej całości unieważniono datownikiem z tą właśnie cechą, co dowodzi, że są antydatowane (przez nieuwagę lub celowo) na 5.9 czyli na dwa dni przed datę wydania znaczków; trzecia (dolna) całość to grzecznościowy list polecony z 14.9 - OSTATNIEGO DNIA PRZED USZKODZENIEM DATOWNIKA; pierwszy list omyłkowo zagwarantowany przez eksperta PZF, drugi z datownikiem odbiorczym Przemyśl z 14.IX na odwrocie; te trzy całości razem stanowią interesujący materiał badawczy do specjalizacji tego bardzo poszukiwanego wydania.

4 000 PLN
63964
Fi.339 P
Mi.380

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

2 500 PLN
63965
Fi.339h
Mi.380

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w trzecim dniu obiegu 9.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis Korszeń.

800 PLN
63966
Fi.340
Mi.281 

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; piękny, prawdopodobnie miejscowy zwykły list opłacony znaczkiem za 50 gr. wysłany 13.X.44; znaczek unieważniono eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim typ 173/1 - datownik GG bez zmian; niezmiernie rzadko spotykana z wodzami firmowa koperta z okienkiem; tu oferowana to "DRUKARNIA EXPRESS / ALFONS SZCZUKA / UL.KOŚCIUSZKI 8. Lublin TELEFON 20-08"; całość w wyjątkowo pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

6 000 PLN
63967
Fi.340
Mi.381 

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch (gwarancja sprzed "kolorowego okresu").

95 PLN
63968
Fi.340
Mi.381 

1944 STOCZEK a/GARWOLIN, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. na wycinku, unieważniony 30.9. rzadkim prowizorycznym kasownikiem, typ 316/2 - datownik GG z usuniętymi napisami UBER i (DISTR WARSCHAU) znany wyłącznie na wycinkach, gwarancja Piekut.

1 210 PLN
SOLD
63969
Fi.340
Mi.381 

1944 BIAŁA PODLASKA, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr., unieważniony lekko odbitym prowizorycznym kasownikiem, typ 16/2 - kauczukowy liniowy, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

400 PLN
SOLD
63970
Fi.340 ZL11
Mi.381 

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, narożny znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym z unikalnym ząbkowaniem ZL11, gwarancja i opis Schmutz.

1 800 PLN
63971
Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr i 1 zł na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 15.09.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Krawczyk.

500 PLN
63972
Fi.340PV
Mi.381 

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

900 PLN
63973
Fi.340b
Mi.381 

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN
63974
Fi.341
Mi.382

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony kompletny list polecony II klasy (wagi ponad 20 gramów) wysłany z Biłgoraja do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, opłacony dwoma znaczkami za 1 zł.; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biłgoraj" - typu 24/2, dodatkowo odciśnięty datownik biurowy "27 WRZ 1944", erka narysowana ołówkiem kopiowym z dopisanym numerem "86" i dodatkowo odciśniętym stempelkiem nadawczym; powyżej niebieska cyfra "8" - znak pozostawiony przez cenzora; przenicowana koperta "Corssen - Overbeck Kriegsbetriebsgemeinschaft Bilgoraj (Disrikt Lublin)", na odwrocie adres nadawcy; prawdziwe listy frankowane wielokrotnie są bardzo rzadkie i mają najwyższe wyceny katalogowe - 6 x 25 gr. Fi.30000.-, 3 x 50 gr. i 2 x 1 zł. Fi. -.-, frankatura 3 x 1 zł. dotąd nieznana; tak opłacone listy znane są w ilościach 3 do 5 sztuk; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

24 000 PLN
63975
Fi.341
Mi.382 

1944 LUBLIN 2, Wodzowie - H.Dąbrowski, marginesowy znaczek za 1 zł., unieważniony nienotowanym na wodzach prowizorycznym kasownikiem - okrągłym kauczukowym typu lubelskiego, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

600 PLN
SOLD
63976
Fi.341 PV
Mi.282

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, narożny próba siatkowa arkuszowa typu V - z nieopiłowanymi marginesami, znaczka za 1 zł. w kolorze czarnym, egzemplarz z pierwszej pozycji w arkuszu, wokół rysunku widoczne ślady krawędzi kliszek wylepionych na planszy z której sporządzano kliszę drukarską, piękny stan, gwarancja i opis 341PV Korszeń.

2 400 PLN
63977
Fi.341PV
Mi.382 

1944 Wodzowie, próba znaczka za 1 zł typu V w kolorze czarnym na papierze koloryt, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

2 200 PLN
63978
Fi.341
Mi.382

1944 Wodzowie, list polecony z Niska 22.9.44 do Białej koło Rzeszowa, opłata niezgodna z taryfą pocztową - powinna wynosić 1,50 zł, ręczna cenzura ołówkiem, na odwrocie stempel odbiorczy z Tyczyna z datą 2.10.44, w Białej prawdopodobnie nie było poczty i list dostarczono z najbliższego urzędu pocztowego w Tyczynie, koperta w słabym stanie bez klapy z naddarciami, gwarancje Kapkowski i z fotoatestem Piekut.

3 000 PLN
63979
Fi.342
Mi.383

1944 list polecony z Warszawy 4 do Czerwonego Krzyża w Genewie, przez Egipt i Gibraltar, liczne cenzury.

350 PLN
SOLD
63980
Fi.342
Mi.383

1944 kartka pocztowa z Łańcuta 2.9.44 do Rzeszowa, stempel prowizoryczny Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 174.

200 PLN
SOLD
63981
Fi.342
Mi.383

1944 list polecony z Sanoka 28.10.44 do Lublina, stempel prowizoryczny Sanoka.

400 PLN
63982
Fi.342
Mi.383

1944 list z Rokietnicy do Przeworska, stempel prowizoryczny Rokietnicy, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 180.

160 PLN
SOLD
63983
Fi.342
Mi.383

1944 list z Hyżnego 6.11.44 do Markowej, znaczki ostemplowano 9.11.44 w Rzeszowie, prowizoryczny stempel Hyżnego, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 177.

400 PLN
63984
Fi.342
Mi.383

1944 kartka z Lublina 30.10.44 do Piszczac, stempel cenzury wojskowej nr 14.

250 PLN
63985
Fi.342
Mi.383

1944 kartka z Radzynia Podlaskiego 12.12.44 do Lublina, stempel cenzury wojskowej nr 167.

750 PLN
63986
Fi.342
Mi.383

1944 list miejscowy z Siedlec 17.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 169.

750 PLN
63987
Fi.342
Mi.383a 

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 2.XII skasowano, przesyłka dotarła do adresata 20.VII.1945 - po 8 miesiącach !!! zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 1949 P.C.90."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (jeden znaczek uszkodzony).

500 PLN
63988
Fi.344+342
Mi.383+386 

1944 K.R.N., parka znaczków z I walca - za 25 gr. i za 1 zł./25 gr.; górny bez nadruku z poz. 43, dolny z nadrukiem z poz.3 formy przedrukowej na znaczku podstawowym z poz. 53, teoretycznie może istnieć dziesięć takich parek, ale z pewnością wszystkie się nie zachowały - bardzo rzadkie, dotąd niekatalogowane (Fischer podaje tylko parki 344+342 i 342+344Np), gwarancja i opis obu znaczków Schmutz.

12 000 PLN
63989
Fi.342, 343
Mi.383, 384

1944 miejscowy list polecony z Zarzecza koło Jarosławia, prowizoryczne kasowniki i erka z zarzecza.

280 PLN
SOLD
63990
Fi.342, 343
Mi.383, 384

1944 list polecony z Łańcuta do Rzeszowa, stempel prowizoryczny Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 179.

250 PLN
SOLD